Ви тут: Головна Інформація Розклад занять Графік атестаційного тижня

Графік атестаційного тижня

 II атестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

Історія (показати розклад)

     

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

 

Графік проведення  заліків та екзаменів

на IІ атестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

ОР перший (бакалаврський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(денна форма навчання) 

 

Дата

 

Вид контролю

Дисципліна

Викладач

Час

Ауд.

 

1 курс

ІСб-1-17-4.0д

09/01/2018

Консультація

Культура усного та писемного мовлення

к.п.н.,проф..Караман О.В., ст.викл. Александрова В.Ф.

10.00

 

15.01.2018

Екзамен

10.00

 

17.01.2018

консультація

Етнографія України

к.і.н.,доцент Іванюк О.Л., к.і.н.,доцент Ковальов Є.А.

10.00

 

22.01.2018

Екзамен

11.50

 

23.01.2018

консультація

Історія стародавнього світу

к.п.н.,доцент Голованов С.О., д.і.н.,проф. Саган Г.В.

10.00

 

25.01.2018

Екзамен

10.00

 

 

ІСб-2-17-4.0д

 

09/01/2018

Консультація

Культура усного та писемного мовлення

к.п.н.,проф..Караман О.В., ст.викл. Александрова В.Ф.

10.00

 

15.01.2018

Екзамен

11.50

 

17.01.2018

консультація

Етнографія України

к.і.н.,доцент Іванюк О.Л., к.і.н.,доцент Ковальов Є.А.

10.00

 

22.01.2018

Екзамен

10.00

 

23.01.2018

консультація

Історія стародавнього світу

к.п.н.,доцент Голованов С.О., д.і.н.,проф. Саган Г.В.

10.00

 

25.01.2018

Екзамен

11.50

 

 

 

 

 

 

 

2курс

ІСб-1-16-4.0д

11.01.2018

Консультація

Педагогіка

к.і.н.,доцент Мельниченко О.В., ст.викл. Петрухан-Щербакова Л.Ю.

15.20

 

15.01.2018

Екзамен

11.50

 

16.01.2018

консультація

Середньовічна історія країн Європи та Америки

д.і.н. проф.,Драч О.О., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

13.40

 

22.01.2018

Екзамен

10.00

 

22.01.2018

консультація

Середньовічна історія України

д.і.н.,проф. Михайловський В.М., к.і.н.,доцент Мохнатюк І.О.

13.40

 

25.01.2018

Екзамен

10.00

 

 

ІСб-2-16-4.0д

 

11.01.2018

Консультація

Педагогіка

к.і.н.,доцент Мельниченко О.В., ст.викл. Петрухан-Щербакова Л.Ю.

15.20

 

15.01.2018

Екзамен

13.40

 

16.01.2018

консультація

Середньовічна історія країн Європи та Америки

д.і.н. проф.,Драч О.О., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

13.40

 

22.01.2018

Екзамен

11.50

 

22.01.2018

консультація

Середньовічна історія України

д.і.н.,проф. Михайловський В.М., к.і.н.,доцент Мохнатюк І.О.

13.40

 

25.01.2018

Екзамен

11.50

 

 

3 курс

 ІСб-1-15-4.0д

 

18.01.2018

Консультація

Нова історія країн Європи та Америки

к.і.н.,доцент Горпинченко І.В., д.і.н.,проф..Надтока Г.М.

15.20

 

22.01.2018

Екзамен

11.50

 

22.01.2018

консультація

Нова історія України

к.і.н.,доцент Тарасенко О.О., к.і.н.,доцент Дмитрук С.А.

13.40

 

24.01.2018

Екзамен

10.00

 

 

 

 

4 курс

ІСб-1-14-4.0д

12.01.2018

Консультація

Новітня історія України

к.і.н.,доцент Бонь О.І., к.і.н., доцент Іванюк  О.Л.

18.20

 

19.01.2018

Екзамен

10.00

 

18.01.2018

консультація

Господарське право України

Викладач Гуц Н.Г., к.юр.н.,доцент Чернега А.П.

13.40

 

22.01.2018

Екзамен

10.00

 

22.01.2018

консультація

Історіографія історії України

к.і.н.,доцент Тарасенко О.О., к.і.н.,доцент Дмитрук С.А.

11.50

 

24.01.2018

Екзамен

11.50

 

 

26.01.2018

Захист курсових проектів(спеціалізація)

Старший викладач Обловацька Н.О.

08.30

 

 

Графік проведення  заліків та екзаменів

наIІ атестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

 

ОР другий  (магістерський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(денна форма навчання) 

5 курс

ІСм-1-17-2.0д

20.01.2018

Консультація

Теорія і методологія історичних досліджень 

д.і.н.,професор Надтока Г.М., д.і.н.,професор  Драч О.О.

11.50

 

22.01.2018

Екзамен

13.40

 

23.01.2018

Залік

Науково-дослідний семінар

д.і.н. проф. Салата О.О., д.і.н.,проф. Михайловський В.М., д.і.н.,проф..Щербак В.О.

15.20

 

22.01.2018

консультація

Історія домодерного міста

д.і.н.,проф. Михайловський В.М., к.і.н.,доцент Мохнатюк І.О.

15.20

 

24.01.2018

Екзамен

11.50

 

22.01.2018

консультація

Теорія та методологія регіонознавчих досліджень

д.і.н.,професор Надтока Г.М., д.і.н.,професор  Драч О.О.

11.50

 

25.01.2018

Екзамен

10.00

 

 

 

 

6 курс

ІСм-1-16-2.0д

 

20.01.2018

Консультація

Історія міської культури  

д.і.н. проф. Салата О.О., к.і.н.,доцент Будзар М.М.

13.40

 

22.01.2018

Екзамен

15.20

 

22.01.2018

консультація

Історична антропологія

д.і.н. проф. Салата О.О., д.і.н. проф. Гедьо А.В.

11.50

 

24.01.2018

Екзамен

10.00

 

23.01.2018

Залік

Науково-дослідний семінар

д.і.н. проф. Салата О.О., д.і.н.,проф. Михайловський В.М., д.і.н.,проф..Щербак В.О.

15.20

 

24.01.2018

консультація

Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.і.н. доцент Горпинченко І.В., к.п.н.,доцент Голованов С.О.

11.50

 

25.01.2018

Екзамен

13.40

 

 

ОР другий  (магістерський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(заочна форма навчання) 

6 курс

ІСм-1-16-2.2з

 

22.01.2018

Консультація

Історична антропологія

д.і.н. проф. Гедьо А.В., д.і.н. проф. О.О.,Салата

13.40

 

30.01.2018

Екзамен

11.50

 

16.01.2018

консультація

Історія міської культури 

д.і.н. проф. Салата О.О., к.і.н.,доцент Будзар М.М.

11.50

 

22.01.2018

Екзамен

11.50

 

18.01.2018

консультація

Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.і.н. доцент Горпинченко І.В., к.п.н.,доцент Голованов С.О.

11.50

 

23.01.2018

Екзамен

13.40

 

 

 

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи  ______________ У.В.Лаврик

 

Скачати

 атестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

Філософія (показати розклад)

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

 

Графік проведення  заліків та екзаменів

на атестаційний тиждень

2017-2018 н.р.

 

ОКР «бакалавр»

Напрям підготовки 033 «Філософія»

(денна форма навчання)

 

Дата

 

Вид контролю

Дисципліна

Викладач

Час

Ауд.

Спеціальність 033 Філософія

1 курс

Філосб-1-17-4.0д

23.01.2018

консультація

Історія філософії

к.політ.н.доцент Супруненко А.П., к.філос.н., доцент Брижнік В.М.

10.00

 

24.01.2018

екзамен

10.00

 

 

 

2 курс

Філосб-1-16-4.0д

16.01.2018

консультація

Культура мислення та спілкування: Сучасна логіка

к.філос.н.,доцент Бондар Т.І., д.філос.н.,проф. Тур М.Г.

11.50

 

23.01.2018

екзамен

11.50

 

 

 

 

3 курс

Філосб-1-15-4.0д

23.01.2018

консультація

Історія світової культури

к.філос.н. Брижнік В.М., к.політ.н.доцент Супруненко А.П

11.50

 

24.01.2018

екзамен

11.50

 

 

 

 

4 курс

Філосб-1-14-4.0д

 

18.01.2018

консультація

Політологія

к.політ.н.доцент Супруненко А.П., к.філос.н., доцент Брижнік В.М.

16.50

 

23.01.2018

екзамен

11.50

 

25.01.2018

консультація

Нова Філософія ХІХ століття

д.ф.н., професор

Горбань О.В., д.ф.н., професор

Шепетяк О.М.

11.50

 

26.01.2018

екзамен

13.40

 

 

ОКР «Магістр»

Напрям підготовки 033 «Філософія»

(денна форма навчання)

 

5 курс

Філосм-1-17-2.0д

09.01.2018

консультація

Філософія глобалізаційного розвитку

д.політ.н.,доцент Панасюк Л.В., к.і.н.,доцент Купрій Т.Г.

19.50

 

18.01.2018

екзамен

15.20

 

15.01.2018

консультація

Педагогіка і психологія

к.псих.н.,доцент Подшивайлова Л.І., д.п.н.,доцент Желанова В.В.

15.20

 

16.01.2018

 

Екзамен

11.50

 

23.01.2018

консультація

Герменевтика і лінгвофілософія пізнання

д.філос.н., професор

Шепетяк О.М. ,д.ф.н., професор

Горбань О.В.,

15.20

 

25.01.2018

Екзамен

11.50

 

6 курс

Філосм-1-16-2.0д

23.01.2018

консультація

Актуальні проблеми історії філософії

д.філос.н.,професор Додонов Р.О., д.ф.н., професор

Горбань О.В.,

15.20

 

25.01.2018

екзамен

13.40

 

24.01.2018

консультація

Релігії Давнього світу

к.філос.н., доцент Титаренко В.В., к.філос.н. Брижнік В.М.,

15.20

 

26.01.2018

 

Екзамен

13.40

 

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи  ______________ У.В.Лаврик

 

 

 Скачати

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Розклад занять Графік атестаційного тижня