Ви тут: Головна Інформація Розклад занять Графік атестаційного тижня

Графік атестаційного тижня

Історія та археологія

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

 

Графік проведення заліків та екзаменів

наIVатестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

ОР перший (бакалаврський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(денна форма навчання)  

 

Дата

 

Вид контролю

Дисципліна

Викладач

Час

Ауд.

 

1 курс

ІСб-1-17-4.0д

01.06.18

Консультація

Археологія і давня історія України

д.і.н.,Відейко М.Ю., к.і.н.,доцент Бонь О.І.

10.00

 

04.06.18

Екзамен

11.50

411

31.05.18

консультація

Середньовічна історія Західної цивілізації

д.і.н.,професор Драч О.О., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

11.50

 

07.06.18

Екзамен

10.00

411

11.06.18

консультація

Середньовічна історія України

д.і.н.,професор Михайловський В.М., к.і.н. Мохнатюк І.О.

 

 

12.06.18

Екзамен

10.00

411

 

Консультація

Ранньомодерна історія Західної цивілізації

к.і.н.,доцент Горпинченко І.В., д.і.н.,професор Надтока Г.М.

 

 

15.06.18

Екзамен

8.30

411

12.06.18

Консультація

Ранньомодерна історія України

д.і.н.,професор Щербак В.О.

13.40

 

19.06.18

Екзамен

10.00

409

 

ІСб-2-17-4.0д

 

01.06.18

Консультація

Археологія і давня історія України

д.і.н.,Відейко М.Ю., к.і.н.,доцент Бонь О.І.

10.00

 

04.06.18

Екзамен

10.00

411

31.05.18

консультація

Середньовічна історія Західної цивілізації

д.і.н.,професор Драч О.О., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

11.50

 

07.06.18

Екзамен

11.50

411

11.06.18

консультація

Середньовічна історія України

д.і.н.,професор Михайловський В.М., к.і.н. Мохнатюк І.О.

 

 

12.06.18

Екзамен

11.50

411

 

консультація

Ранньомодерна історія Західної цивілізації

к.і.н.,доцент Горпинченко І.В., д.і.н. Надтока Г. М.

 

 

15.06.18

Екзамен

 

10.00

411

12.06.18

консультація

Ранньомодерна історія України

д.і.н.,професор Щербак В.О.

13.40

 

19.06.18

Екзамен

 

11.50

409

 

 

 

2курс

ІСб-1-16-4.0д

 

Консультація

Середньовічна і ранньомодерна історія країнСходу

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

 

 

11.06.18

Екзамен

8.30

411

 

консультація

Джерелознавство всесвітньої історії

к.і.н.,доцент Горпинченко І.В., д.і.н.,професор Надтока Г.М.,

 

 

14.06.18

Екзамен

11.50

411

19.06.18

консультація

Ранньомодерна історія України

д.і.н.,професор Щербак В.О.

11.50

 

20.06.18

Екзамен

11.50

409

 

ІСб-2-16-4.0д

 

 

Консультація

Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

 

 

11.06.18

Екзамен

10.00

411

 

консультація

Джерелознавство всесвітньої історії

к.і.н.,доцент Горпинченко І.В.., д.і.н.,професор Надтока Г.М.,

 

 

14.06.18

Екзамен

13.40

411

19.06.18

консультація

Ранньомодерна історія України

д.і.н.,професор Щербак В.О.

11.50

 

20.06.18

Екзамен

10.00

409

 

3 курс

ІСб-1-15-4.0д

 

24.05.2018

Консультація

Нова і новітня історія країн Азії і Африки

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.і.н.,доцент Горпинченко І.В..

 

 

29.05.2018

Екзамен

10.00

411

30.05.2018

консультація

Методика навчання історії

д.і.н.,професор Саган Г.В., к.п.н.,доцент Голованов С.О.

 

 

01.06.2018

Екзамен

 

10.00

411

31.05.2018

Консультація

Новітня історія Західної цивілізації

д.і.н.,професор     Драч О.О., к.і.н.,доцент     Гринь Д.К.

13.40

 

07.06.18

Екзамен

13.40

411

01.06.18

консультація

Новітня історія України

к.і.н.,доцент Бонь О.І., д.і.н. проф. Салата О.О.,

11.50

 

05.06.18

Екзамен

 

10.00

411

 

 

4 курс

ІСб-1-14-4.0д

12.05.2018

Консультація

Новітня історія південних і західних слов’ян

д.і.н.,професор Саган Г.В.,

д.і.н.,професор Драч О.О.,

11.50

 

     14.05.2018

Екзамен

11.50

411

12.05.2018

консультація

Новітня історія країн Азії і Африки

д.і.н.,професор Саган Г.В., д.і.н.,професор Драч О.О.,

10.00

 

17.05.2018

Екзамен

13.40

411

17.05.2018

консультація

Методика викладання правознавства в школі

ст.викладач

Байталюк О.М., к.ю.н. Бойчук Д.В.

15.20

 

24.05.2018

Екзамен

10.00

409

21.05.2018

консультація

Історія української культури

к.і.н.,доцент Будзар М.М., к.і.н.,доцент Іванюк О.Л.

13.40

 

22.05.18

Екзамен

10.00

411

22.05.2018

консультація

Новітня історія країн Європи та Америки

д.і.н.,професор Драч О.О.,

д.і.н.,професор Саган Г.В.,

 

 

31.05.2018

Екзамен

10.00

411

 

Графік проведення   заліків та екзаменів

наIVатестаційний тиждень 2017-2018 н.р.

 

ОР другий   (магістерський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(денна форма навчання)

5 курс

ІСм-1-17-2.0д

13.06.2018

Консультація

Теорія і методологія історичних досліджень

д.і.н.,професор Надтока Г.М., д.і.н.,професор Драч О.О.

11.50

 

18.06.2018

Екзамен

13.40

411

19.06.2018

консультація

Історія модерного міста

д.і.н.,проф.. Салата О.О., д.і.н.,проф. Щербак В.О.

15.20

 

20.06.2018

Екзамен

13.40

411

13.06.2018

консультація

Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір

д.і.н.,професор Надтока, д.і.н.,проф..Саган Г.В., к.і.н.,доцент Гринь Д.К.

11.50

 

22.06.2018

Екзамен

10.00

411

 

6 курс

ІСм-1-16-2.0д

 

03.05.2018

консультація

Історична антропологія

д.і.н. проф. Салата О.О., д.і.н. проф. Гедьо А.В.

16.50

 

08.05.2018

Екзамен

10.00

409

 

ОР другий   (магістерський)

Напрям підготовки 032 «Історія та археологія»

(заочна форма навчання)  

6 курс

ІСм-1-16-2.2з

 

11.05.2018

консультація

Історична антропологія

д.і.н. проф. Гедьо А.В., д.і.н.,професор Салата О.О.

18.20

 

18.05.2018

Екзамен

11.50

409

 

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи ______________ У.В.Лаврик

 

Філософія

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

 

Графік проведення заліків та екзаменів

наIVатестаційний тиждень

2017-2018 н.р.

 

ОКР «бакалавр»

Напрям підготовки 033 «Філософія»

(денна форма навчання)

 

Дата

 

Вид контролю

Дисципліна

Викладач

Час

Ауд.

Спеціальність 033 Філософія

1 курс

Філосб-1-17-4.0д

 

08.06.2018

консультація

Релігієзнавчі студії: Історія релігії

д.філос.н.,професор Ломачинська І.М., д.філос.н.,професор Додонов Р.О.

 

 

15.06.18

Екзамен

11.50

409

06.06.2018

консультація

Культура мислення та спілкування: Логіка

к.філос.н.,доцент Бондар Т.І., д.філос.н.,проф. Тур М.Г.

 

 

13.06.18

Екзамен

10.00

409

12.06.18

консультація

Гуманітарно-світоглядні студії

д.філос.н.,професор Ковальчук Н.Д., к.філос.н.,доц.. Хрипко С.А.

 

 

19.06.18

Екзамен

10.00

409

19.06.18

консультація

Іноземна мова: перша іноземна (англійська мова)

к.ф.н.,Павленко Н.О., к.ф.н.,доцент Бондар О.Ю.

 

 

21.06.18

Екзамен

10.00

409

 

 

2 курс

Філосб-1-16-4.0д

 

06.06.2018

консультація

Методологія гуманітарного знання

д.філос.н.,проф. Тур М.Г., к.філос.н.,доцент Бондар Т.І.,

11.50

 

12.06.2018

Екзамен

13.40

409

12.06.2018

консультація

Філософія історії

д.філос.н.,проф. Тур М.Г., к.філос.н.,доцент Бондар Т.І.

13.40

 

14.06.2018

Екзамен

10.00

409

14.06.2018

консультація

Соціальні студії:Соціальна філософія

д.філос.н.,професор Александрова О.С., к.філос.н.,доцент Брижнік В.М.

11.50

 

21.06.2018

Екзамен

10.00

411

15.06.2018

консультація

Онтологія і теорія пізнання

д.філос.н.,професор Додонова В.І., к.філос.н.,доцент Брижнік В.М.

 

 

18.06.2018

Екзамен

10.00

409

 

 

 

3 курс

Філосб-1-15-4.0д

 

15.06.2018

консультація

Політична філософія

д.філос.н.,проф.Додонова В.І., д.філос.н.,проф. Додонов Р.О.

 

 

18.06.2018

Екзамен

11.50

409

14.06.2018

консультація

Етика

к.філос.н.,доц.. Хрипко С.А., д.філос.н.,проф.. Ковальчук Н.Д.

 

 

21.06.2018

Екзамен

11.50

409

 

 

4 курс

Філосб-1-14-4.0д

 

05.05.2018

консультація

Філософська антропологія

к.філос.н.,доцент Омельченко Ю.В., д.філос.н.,професор Горбань О.В.

 

 

12.05.2018

екзамен

10.00

409

08.05.2018

консультація

Сучасна світова філософія

к.філос.н.,доцент Брижнік В.М., д.філос.н.,професор Горбань О.В.

11.50

 

10.05.18

екзамен

15.20

409

 

ОКР «Магістр»

Напрям підготовки 033 «Філософія»

(денна форма навчання)

5 курс

Філосм-1-17-2.0д

18.06.2018

консультація

Філософія політики та права

к.політ.н.,доцент Супруненко А.П., д.філос.н.,проф.Додонова В.І.,

19.50

 

19.06.2018

екзамен

16.50

409

08.06.2018

консультація

Актуальні проблеми філософії релігії

д.філос.н.,проф. Шепетяк О.М., д.філос.н.,професор Додонов Р.О

15.20

 

11.06.2018

 

Екзамен

10.00

409

08.06.2018

консультація

Релігія і економіка

д.філос.н.,професор Ломачинська І.М., к.філос.н.,доцент Брижнік В.М.,

 

 

15.06.2018

Екзамен

13.40

409

 

 

6 курс

Філосм-1-16-2.0д

 

11.05.2018

консультація

Актуальні проблеми історії філософії

д.філос.н.,професор Додонов Р.О., д.ф.н., професор

Горбань О.В.,

13.40

 

16.05.2018

екзамен

13.40

 

409

10.05.2018

консультація

Релігієзнавчі проблеми

д.філос.н,професор Шепетяк О.М., к.філос.н. Брижнік В.М.,

13.40

 

17.05.2018

 

Екзамен

13.40

409

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи ______________ У.В.Лаврик

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Розклад занять Графік атестаційного тижня