Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри філософії

Історико-філософського факультету

у 2017 році

У кафедри філософії встановлені партнерські стосунки із спорідненими кафедрами зарубіжних університетів, насамперед, Польщі, Австрії, Грузії, Словаччини, Італії, Китаю тощо.

Польща

Так, в межах імплементації загальних університетських угод підписані міжкафедральні договори про співробітництво з польськими університетами у м. Лодзь, Жешув, Познань.

У листопаді 2017 р. підписано Договір про наміри з кафедрою філософії та етики Білостокського університету (Katedrą Filozofii i Etyki Widzialu Historyczno-SocjologicznegoUniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedryprof. drhab. Małgorzata Kowalska).

У квітні 2017 року проф. Пасько Я.І. брав участь в конференції «Публічна і приватна сфери в ХХІ столітті» в Університеті Адама Міцкевіча в Познані. Я.І. Пасько співробітничає з відомим політичним філософом, депутатом Європарламенту Здзіславом Краснодебським. Теоретична комунікація розпочалася в грудні 2016 році перекладом книги «Демократія периферій» і проведенням теоретичного семінару. В жовтні 2017 в межах проекту «Спадщина Речі Посполитой» була проведена конференція «Традиції Парламентарні», на якій Я.І. Пасько виступив з доповіддю «Парламентарні традиції в Україні».

Професор Ковальчук Н. Д. активно співпрацює з інститутом філософії Жешувсього університету.  Вона є науковим редактором польсько-українського наукового монографічного журналу «Філософія в Галичині», який планується видати в 2019 році Жешувським університетом. Ковальчук Н.  надрукувала дві статті польською мовою: 

Natalia Kovalchuk, Graniczna cywilizacja jako podstawa rozwoju demakracji na Ukrainie, Studia kulturoznawcze: Kulturowe studia miejskie. – Poznań: wydawnictwo naukowe wydzialu nauk społecznych, 2015. – S. 165-172.

Kovalchuk N. Archetyp sofijności w zakresie kultury Rusi Kijowskiej // Wschodni Rocznik humanistyczny. – Tom 12. – Lublin-Radzyn Podlaski, 2015. – S. 9-17

В 2017 році Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi організувала IV Міжнародну наукову конференцію «Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi. Humanistic Education in the Technology Civilization of XXI Century A Quest for an Educational Balance», на якій проф. Додонов Р.О. виступав з доповіддю на тему «On the Question of the Responsibility of the Humanities Education for the Anthropological Crisis of Modernity. (W kwestii odpowiedzialności edukacji humanistycznej za antropologiczny kryzys współczesności)», а проф. Додонова В.І. – з темою «The Role of the Postnonclassic Rationality in the Creation of an Individuality. (Rola postnieklasycznej racjonalności w kształtowaniu osobowości)».

Австрія

Проф. Шепетяк О.М. підтримує наукові зв’язкі із науковцями Австрії, зокрема, Іннсбрукського університету Леопольда-Франца, де він захищав дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Die Wurzeln der Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn» зі спеціальності філософія науки, науковий керівник: Prof.DDr.Winfried Löffler.

На березень 2018 року запланований круглий стіл за участю австрійських науковців на тему: «Проблеми історичної пам’яті країни Центральної та Східної Європи».

Грузія

Проф. Шепетяк О.М. співробітничає з Тбіліським політехнічним університетом (Грузія), в якому створено Асоціацію відкритої дипломатії. У 2017 році ним опубліковано статтю «Веданта – философское обоснование индуской религиозной доктрины //სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასა ოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) – Научный журнал «Власть и общество (История, Теория, Практика)». – № 2 (42) – Тбилиси: АОД, 2017. – С. 119-128.

Словаччина

Професор Ковальчук Н. Д. активно співпрацює з філософським факультетом університету Костянтина Філософа в Нітрі. У 2017 році проф. Ковальчук Н.Д. взяла участь у роботі наукової конференції Telo aťelenosť vkontexte súčasnejkultúry в Словаччині. Оприлюднені тези: Viera Jakubovská, Natalia Kovalchuk, Ťelo a duša, ťelo alebo duša: vzbrané aspekty v dejinno-filozofickom kontexte // Telo aťelenosť vkontexte súčasnejkultúry: vedecký zborník, Nitra, 2017.

В 2018 році разом з доцентом кафедри філософії Вірою Якубовською в журналі «Konštantínovelisty» була надрукованв стаття KovalchukNatalia, Jakubovská Viera. The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture // Konštantínovelisty (ConstantinesLetters), 2018, vol.: 11, issue: 2, pages: 87--97.Scopus

7-8 жовтня 2019 року Ковальчук Н. Д. прийняла участь у міжнародній науковій конференції «ParallelsbetweenethicalvaluesinByzantiumandcurrentEuropeanvaluecontext», яка відбулась на філософському факультеті університету Костянтина Філософа в Нітрі, де вона виступила з доповіддю на тему: «UnderSignaturaofSt/SofiainConstantinopleandSt/ SophiainKyiv»

Італія

Проф. Додонов Р.О. брав участь у International Internet Conference Future of Secular Western Civilization in Globalization Processes (Kyiv-Brussels-Rome, 2017) з публікацією на тему: Conflictological and polemologic paradigms in the research of armed conflicts of today.

За програмою Еразмус+ доц. Супруненко А.П. забезпечувала читання англійською мовою курсів філософії та релігієзнавства студенту з Італії Алессандро Тассо.

КНР

З метою налагодження партнерських зв’язків до Київського університету імені Бориса Грінченка з 22 по 28 листопада з тижневим візитом завітала делегація з Ціньхайської академії соціальних наук (Китайська Народна Республіка).

23 листопада делегацію у складі Cун Фапіна, віце-президента Ціньхайської академії соціальних наук; Чжао Сяо, директора департаменту наукових досліджень Ціньхайської академії соціальних наук; Мао Цзяньхуея, професора Ціньхайської академії соціальних наук приймав Історико-філософський факультет на чолі з деканом проф. Александровою О.С. На зустрічі також були присутні завідувач кафедри філософії проф. Додонов Р.О.; вчений секретар історико-філософського факультету Мартич Р.В. В ході плідної розмови сторони домовились розвивати історико-філософський напрям у двосторонніх відносинах, сприяти академічній мобільності студентів і персоналу, організації спільних наукових досліджень, тощо.

***

Крім того, в контексті факультетської теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи у ХХ-ХХІ ст. в контексті діалогічності української культури» продовжується співпраця над проектом «Генеалогія пам’яті». Проф. Пасько Я.І. підготував публікацію тез на конференцію «Образ, історія і пам'ять».

У 2017 році він співробітничав з «Центром цінностей і філософії» в контексті осмислення спадщини першого директора центру Джона Фердинанда Макліна. Підготовлена до друку стаття «Політична філософія Дж.Ф. Макліна». Проф. Пасько Я.І. є експертом в межах National Science Center.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Міжнародна діяльність