Аспірантура

 

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Згідно з Положенням про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів передбачено складання фахового випробовування з філософії.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями: 

­             031 Релігієзнавство; 

­             033 Філософія (спеціалізації: Соціальна філософія та філософія історії; Філософія освіти).

 

­         Програма вступного іспиту до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 031 Релігієзнавство;

 

­        Програма вступного іспиту до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія спеціалізації «Соціальна філософія та філософія історії», «Філософія освіти»;

 

­         Програма додаткового вступного іспиту спеціальності 031 Релігієзнавство;

        

Складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук є кандидатські іспити. Кандидатський іспит зі спеціальності (філософія/релігієзнавство) складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється і затверджується кафедрою філософії.

Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації адресовані аспірантам і здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі. Програма підготовлена з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України, рекомендацій Державної атестаційної комісії України та інших нормативно-законодавчих документів.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter