Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Склад Додонова Віра Іванівна
Контактна інформація

v.dodonova@kubg.edu.ua

Додонова Віра Іванівна

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Філософські студії

Гносеологія, епістемологія, методологія науки

Соціальна філософія

Політична філософія

 

Біографія

 

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка(1992), кваліфікація за дипломом: філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

1992-1997 - старший лаборант кафедри гуманітарних дисциплін Запорізького медичного університету, аспірант кафедри філософії і політології Запорізької державної інженерної академії.

1997-2002 – атестований викладач, з 2000 р. – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002-2008 – доцент Донецького юридичного інституту МВС України.

2008-2017 – докторант, згодом доцент і професор кафедри філософії Донецького національного університету. Докторську дисертацію на тему: «Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу» захистила 06.06.2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 11.184.01 НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З вересня 2017 р. по теперішній час – професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Додонова В.І. Постнекласичний дискурс соціальної раціональності / В.І. Додонова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – 340 с.
 2. Філософські виміри сучасної соціальної реальності / За ред. О.В. Андрієнко, В.І. Додонової. – Донецьк, 2013. – С.4-11, 35-49.
 3. Філософи Донбасу. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – С. 148-166.
 4. East Ukrainian conflict in the context of global transformation / Ukrainian institute of strategies of global development and adaptation, Nilan-LLC, 2015. – Р.174-184.
 5. Гібриднавійна: in verbo et in praxi / ДонецькийнаціональнийуніверситетіменіВасиляСтуса / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – С. 237-272.

Підручники та посібники:

 1. ДодоноваВ.І., ДодоновР.О. Гносеологія, епістемологіяіметодологіянауки. Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. – 140 с.
 2. Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. / За ред. Додонова Р.О., Мозгового Л.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – С.205-237.
 3. Соціологія: навч. посіб.: кредит-модул. курс (для студ. нефілос. спец.) / за ред. Л.М. Нікітіна; Нікітін Л.М. та ін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С.58-66.
 4. Додонова В.І., Додонов Р.О. Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів МВС України. – Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС при ДонНУ, 2005. – 224 с.

Статті:

 1. Roman Dodonov, Hryhorii Kovalskyi, Vera Dodonova, and Maryna Kolinko. Polemological Paradigm of Hybrid War Research // Philosophy and Cosmology. The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology. – Vol.19. – 2017. – P.97-109.
 2. ДодоноваВ.І. Політичнадискурсологіяйпроблемавідповідальностіжурналістівзаякістьінформації // Актуальніпроблемифілософіїтасоціології. Науково-практичний журнал. – Випуск 15. – Одеса, 2017. – С.45-49.
 3. Додонова В.І. Дискурс кривд та образ: претензії Донбасу до України // Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки. – 2016. – Вип.1. – С. 95-112.
 4. Додонова В.І. Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності // Versus: наук.-теорет. часоп. / Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь: Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2015. – №1. – С.55-62.
 5. Додонова В.І. Соціалістичні аберації Донбасу і консервативна модернізація Росії // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2015. – № 2(134). – С.151-155.
 6. Додонова В.І. Комунікативна раціональність як дискурсивна складова соціальної раціональності постнекласичного типу // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 34. – С.103-109.
 7. Додонова В.І. Релігійна складова процесу раціоналізації суспільних відносин // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2014. Вип. 1-2. – С. 419–425.
 8. Додонова В.І. Когнітивні та інституціональні обрії науки // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С.206-211.

 

Інше

 

Автор понад 100 наукових, навчальних та методичних праць, включаючи монографію «Постнекласичний дискурс соціальної раціональності» (2011), розділи у колективних монографіях «Філософські аспекти розвитку соціальної реальності» (2013), «Філософи Донбасу» (2014), «Гібридна війна: inverboetinpraxi» (2017), статті у фахових виданнях.

 Список публікацій

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Склад Додонова Віра Іванівна