Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра історії України Наукова робота Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

                               Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України
Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук,професор,завідувач кафедри історії України

1. IIIMiędzynarodowaiVIIIInterdyscyplinarnaOgólnopolskaKonferencja "Natura-Czł-Kultura"м. Краків 23-26 червня 2017 р. / «Role of the media in the implementation of the Soviet and the Nazi regime in the city in 1939-1941»
2. International Ukrainianists Conference in Prague“Ukraine as a Cultural and Historical Narrative (Language, History, Literature). Organizers: EastEuropeanClub, CzechAssociationofUkrainianists, InstituteofEasternEuropeanStudiesoftheFacultyofArts, FacultyofArts, CharlesUniversity.м. Прага (Чехія) 24-26 листопада 2017 р./ Zachování národní identityukrajinské holiduvpodmínkáchinformační konfrontacemeziNěmeckemaSSSRběhemdruhé světové války» Міжнародна конференція україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)». Організатори: Східноєвропейський клуб, Чеська асоціація україністів, Інститут східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету.«Збереження українським народом національної ідентичності в умовах інформаційного протистояння Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни»
3. Міжнародний круглий стіл «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у XIX на початку XX ст.», м. Харкові 28-29 вересня, 2017 р. / «Ментальні кордони між Україною та Росією»
4. Міжнародний круглийстіл «Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України» (до Дня незалежності Республіки Польща). М. Київ 15 листопада 2017 р. Київський університет імені Бориса Грінченка.
5. Подано 2 заявки на грант до Польщі та Німеччини.

 

Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України
1. III міжнародний конгрес дослідників, що вивчають історію Польщі (11-14 жовтня 2017 р. Краків, Польща). Дві доповіді: "Від Крева до Любліна. Унії в історії та їх розуміння в історіографії"; "Кінець/початок Європи на Дніпрі. Ранньомодерна Європа і Річ Посполита в рецепції мешканців руських воєводств в XVI - XVIII ст."
2. III-й польсько-український симпозіум з ранньомодерної історії "Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej" (8-10 листопада 2017 р. Краків, Польща). Доповідь та редакція тез.Доповідь: Все для суспільного блага. Ґродський суд у Летичіві перед 1581 р.?

 

 

Тарасенко Ольга Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
1. Співпраця із Університетом Сетон Хол, Нью Джерсі, США триває із 2008 р.
2. Щороку проводяться міжнародні тематичні телемости між студентами університетів.
3. Завершено перший етап спільного науково-дослідного проекту «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі за допомогою цифрових технологій».
4. За темою «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі» протягом 2017 р. розроблено програму спец курсу та почалася розробка довідника «Українська діаспора штату Нью Джерсі, США».
5. Договір про міжнародне співробітництво у галузі освіти, науки та культури між нашими університетами підписаний 13 квітня 2016 р. Строк дії Договору не обмежений.
6. 98th National Council for the Social Studies (NCSS) Annual Conference, 17.11.2017. San Francisco, California, USA. «The Ukrainian Diaspora – An International Collaborative Project» by James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Roundtable 2. International collaborations. /98 щорічна конференція Національної ради соціальних досліджень (NCSS), 17.11.2017. Сан Франциско, Каліфорнія, США. Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол Університет, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна «Спільний міжнародний проект – Українська діаспора». Круглий стіл 2. Міжнародне співробітництво.
7. Sixth Annual Teaching the World Forum. 28.04.2017. Conference focused on global education. Rutgers University, New Jersey, USA: «Visualizing the Ukrainian Diaspora». Facilitators: James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. Teacher education candidates from Ukraine and the USA worked on a digital humanities project to learn and use emerging technologies, creating an interactive web-based resource. /Шостий щорічний Всесвітній форум по навчанню. 28.04.2017. Конференція з питань глобальної освіти. Ратгерський університет, Нью Джерсі, США: «Візуалізація української діаспори». Фасилітатори: Джеймс К. Дейлі, Університет Сетон Холл, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладачі вищої освіти із України та США працювали у проекті використання цифрових технологій у гуманітарній сфері для вивчення і застосування нових технологій та створення інтерактивного веб-ресурсу.

 Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професоркафедри історії України
1. Міжнародна науково-практична конференція «Оsobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 rokulublin «І. І. Соколов: Доля візантолога в тоталітарній державі»
2. Міжнародна наукова конференція «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність», м. Ніжин (27-28квітня 2017 року) «Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект»
3. Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і дипломатія Української Народної Республіки (до 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.)» (Київ, ДАУ при МЗС України,27 квітня 2017 р.) «Мемуари дипломатів як джерело з історії зовнішньої політики УНР»
4. Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: історія відносин, сучасні виклики та перспективи співпраці» до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грецькою Республікою (Київ, ДАУ при МЗС України,16 травня 2017 року)«Архівна спадщина грецьких громад України»

ГуменюкОлена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
1. Стажування за программоюакадемічноїмобільності. Стипендіяфакультету «АртесЛіберале» Варшавськогоуніверситету. Період: 1червня – 31 липня 2017 р., Варшава (РеспублікаПольща).
2. Участь у ІІІ міжнароднійконференції «Природа-Людина- Культура»23– 25 червня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща) на базіПедагогічногоуніверситету в Кракові.
3. Публікаціяколективноїмонографії за результатами вказаноїконференції у Кракові. Публікаціяочікуєтьсянаприкінці 2017 р.
4. Організаціявізиту та проведеннягостьовихлекцій: Яна СтаніславаЦєхановського, доктора факультету «АртесЛібералес» Варшавськогоуніверситету та КрістіниГонзалесГайзан, доктора факультету«АртесЛібералес» Варшавськогоуніверситету (РеспублікаПольща) 20 – 23вересня 2017 р.
5. Участь у четвертому (27 – 30 березня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща)) та п’ятому (19 – 22 жовтня 2017 р., Черкаси (Україна))засіданняхУкраїнсько-польського форуму істориків.
6. Участь у роботіміжнародного круглого столу «ЄвроінтеграційнийдосвідПольщі: виклики для України» 15 листопада 2017 р. на базі ІФФ КУБГ,
7. Участь у міжнароднійконференціїукраїністів у Празі «Україна яккультурний та історичнийнаратив (мова, історія, література)» 24 – 26листопада 2017 р.
8. Участь у міжнароднійнауковійконференції«Українсько – польськівідносини на тлісуспільно-політичних і культурнихпроцесів вЦентрально-СхіднійЄвропі (XX – XXI ст.)» (30 листопада – 1 грудня2017 р.) Харків, на базіХарківськогонаціональногопедагогічногоуніверситетуім. Г.С. Сковороди.
9. Подано 5 заявок на грант до Польщі та Німеччини.

Бонь Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
1.Співробітництво з Товариством “Польща — Схід”. Студенти кафедри брали участь у Міжнародному археологічному таборі та у розкопках у Великопольському воєводстві спільно з Музеєм м. Конін.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра історії України Наукова робота Міжнародна діяльність