Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події

Події

Презентація епістолярної збірки «”Я хочу з моїх листів до тебе зробити свій журнал”: листи Григорія Ґалаґана до дружини»

       5 жовтня 2017 року Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, презентувала у Чернігівському історичному музеї ім. В. В. Тарновського видання, здійснене у співавторстві з доцентом тієї ж кафедри Ковальовим Євгеном Аркадійовичем, – епістолярну збірку «”Я хочу з моїх листів до тебе зробити свій журнал”: листи Григорія Ґалаґана до дружини». Чернігів невипадково був обраний для презентації збірки, що увібрала в себе 32 листи з багаторічного листування громадського діяча, просвітителя, мецената Г. Ґалаґана з дружиною Катериною Ґалаґана, уродженою Кочубей. З цим містом та усією Чернігівщиною пов’язані важливі моменти життя та діяльності автора листів, їх героями є В. Тарновський-старший, інші представники чернігівського дворянства козацько-старшинського походження, зокрема А. Лизогуб, В. Дунін-Борковський, М. Бороздна тощо. Значна кількість артефактів з інтер’єрів дідичного маєтку Ґалаґанів у селі Сокиринці (зараз – Ічнянського району Чернігівської області) зберігається як в CHOIMі, так і в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Ґалаґана. Книга викликала живе зацікавлення присутніх, серед яких були музейники, працівники Чернігівського обласного архіву, Чернігівської обласної бібліотеки імені В. Г. Короленка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Відвідання Центрального державного архіву зарубіжної україніки

3 жовтня 2017 р. студенти другого курсу спеціальності «дизайн» та «музичне мистецтво» разом із к.і.н., доцентом кафедри історії України Історико-філософського факультету Гуменюк Оленою Анатоліївною відвідали Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Екскурсія архівними, бібліотечними та музейними фондами архіву відбулась в рамках курсу «Історія української еміграції». Директор архіву – Мага Ірина Миколаївна ознайомила студентів з історією архівної справи в Україні, роботою ЦДАЗУ, його структурою, напрямами діяльності та фондами. Начальник відділу використання інформації документів – Горбунова Галина Анатоліївна на прикладі архівних та музейних документів розповіла студентам про українські студентські організації на еміграції, культурні заходи діаспорян, мистецькі колективи та їх діяльність за кордоном у ХХ ст. Особливий інтерес викликали стародруки, рідкісні та рукописні книги ХVI ст. із т.зв. «Пряшівської колекції».

Цього року ЦДАЗУ відзначає 10-річчя від дня створення. За ці роки архів сповна виконав, покладену на нього нелегку місію – збагачувати Національний архівний фонд документами української діаспори, зберігати, досліджувати та популяризувати історико-культурну спадщину світового українства. У ЦДАЗУ зберігаються документи середини ХVI – початку ХХІ ст. Історія ХХ ст. представлена документами української еміграції міжвоєнного, воєнного та повоєнного періодів. Серед них є документи Українського вільного університету в Празі, Української господарської академії в Подєбрадах, Українського наукового інституту в Берліні, Центрального союзу українського студентства, Державного центру Української Народної Республіки в екзилі тощо.

В рамках відзначення 10-ріяччя ЦДАЗУ на базі архіву заплановано провести ряд відкритих лекцій з тематики українського молодіжного руху на еміграції доцентом кафедри історії України Гуменюк Оленою Анатоліївною за участю студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. А також передбачається підписання договору про співпрацю між Історико-філософським факультетом та Центральним державним архівом зарубіжної україніки.

Вибори до Наукового товариства факультету

 

Збори членів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Історико-філософського факультету

10 жовтня 2017 р. відбулися Збори членів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вченихІсторико-філософського факультету. З 31 члена, присутніми були 25, що визначало зібрання легітимним. Порядок денний передбачав розгляд двох основних питань:

1. Звіт діючого голови Наукового Товариства факультету Куцика Руслана за 2016–2017 навчальний рік.

2. Обрання таємним голосуванням голови, заступника та призначення секретаря Наукового товариства факультету.

За підсумками таємного голосування головою Наукового товариства Історико-філософського факультету стала Марія Гайсенюк, діючий секретар Наукового товариства Факультету, лаборант кафедри історії України, студентка ІІ курсу спеціальності «Історія та археологія; заступником – Денис Гаджарі, студент І курсу спеціальності «Історія та археологія»; секретарем – Яна Івашко, студентка ІІ курсу спеціальності «Історія та археологія;

Вітаємо Марію Гайсенюк з перемогою і бажаємо наснаги та плідної праці на благо факультету й Університету!

 

Благодійна допомога для бійців АТО

   Протягом двох тижнів небайдужі працівники та студенти Історико-філософського факультету зібрали благодійну допомогу для українських військових бійців АТО військової частини №3018 та військовим частинам, які перебувають на ротації у Тактично-стратегічному центрі ЗСУ (Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дівички). Люди принесли продукти харчування, одяг, батарейки для тепловізорів, ліки та інші необхідні речі.

    Адміністрація Факультету дуже вдячна всім співробітникам та студентам за допомогу!

 

Релігіознавча конференція «Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі»

 

5 жовтня 2017 року студенти III та IV курсів спеціальності «Філософія» відвідали Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, де проходила релігіознавча наукова конференція «Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі». Конференція була приурочена до 200-річчю з дня народження засновника віри бахаї – Бахаулли. Організаторами наукового заходу були Українська асоціація релігієзнавців, відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, філософські кафедри київських університетів, у тому числі кафедра філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Національних Духовних Зборів Бахаї України.

Студенти дізналися про основні принципи віри бахаї, згідно з якими є єдиний Бог і всі релігії – лише вираз «незмінної віри в Бога», а людство – єдиний народ, який має жити в мирі. Вчення Бахаулли містить духовні істини, спільні для всіх релігій, а також закони і настанови, що призначені для розв’язання проблем, які постають перед людством у нашу історичну епоху. Сьогодні громади бахаї функціонують у 234 країнах та незалежних територіях, посідаючи за розповсюдженням друге (після християнства) місце в світі.

        Серед учасників конференції були як відомі в Україні науковці – проф. Колодний А.М., проф. Филиппович Л.О., так і молоді фахівці, які присвятили свої дослідження цьому унікальному духовному феномену. Підводячи підсумки організатори заходу висловили надію, що популяризація релігіознавчих знань сприятиме формуванню культури міжконфесійного спрямування, толерантності, миру та злагоди.

 

Презентація фотовиставки "Об'єктивНА історія"

5 жовтня студенти ІФФ відвідали Презентацію фотовиставки "Об'єктивНА історія", що відбувалася на території Національного музею історії України у Другій Світовій Війні та прийняли участь у "Музейній платформі історика", де поспілкувалися із дослідниками документальних та фото архівів УПА Василем Гуменюком та Володимиром Третяком. Темою зустрічі була: "Віднайдена історія".

Звітна конференція з археологічної практики

 

Літом 2017 року, як і попередні літні місяці з 2004 року, відбулась археологічна практика для студентів-істориків. Після вивчення археології України, вони мали змогу на практиці не тільки зміцнити свої знання, а і набути практичних навичок. Після чотирьох тижнів наполегливої праці студенти могли з впевненістю стверджувати, що вони стали справжніми істориками і археологами.

Про свої здобутки студенти доповіли на  27 вересня. На неї були запрошені і студенти першого курсу. Для них це була корисна інформація, яка дала уявлення про їх майбутню практику.

Цього року частина студентів завдяки вже тривалій співпраці з Інститутом археології НАНУ, Вишгородським історико-культурним заповідником,  працювала у Вишгороді. Про це доповіли: Кирильчук Богдан, Прокопенко Дмитро, Коваленко Григорій “Поховання на розкопках у Вишгороді”; Петренко Дмитро, Кайстрюков Валерій “Середньовічна плінфа на розкопках у Вишгороді”.

Про археологічні розкопки у Києво-Печерські лаврі, які другий рік поспіль проходили у Митрополичому саду, також доповіли студенти. Із цікавістю слухали доповіді: Лісовенко Анастасії, Дишкант Анастасії “Аналіз будівельних матеріалів на розкопках у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику”; Світлого Р. та Ковальчука М. “Опис палеозоологічної колекції”; Станішевської А. Та Степанчук А. “Використання пірофілітового сланцю в Давньоруський час”.

Цього липня практика у Вишгороді і Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбувалась під керівництвом к.і.н., доцента О.І. Боня і вперше під керівництвом д.і.н., завідувача науково-дослідної лабораторії археології М.Ю. Відейка проводились археологічні розвідки на Обухівщині. Про ці розвідки доповідали: Кучма Р. та Івашко Я. «Археологічні пам’ятки біля с. Шевченкове та в урочищі Травневий Яр»; Гаврілова Я. “Археологічні пам’ятки в урочищі Коломійців Яр біля с. Копачів й у районі с. Застугна”; Левченко В. “Владів Яр”.

Як і у 2014 та 2015 рр. у липні-серпні цього року у співробітництві з Товариством “Польща — Схід”, студент 2 курсу Костянтин Алексеєнко та співробітник і студент-заочник нашого університету Олександр Масаілов брали участь у міжнародній експедиції у Великопольсткому воєводстві. Вони поділились результатами розкопок та враженнями від кількох екскурсій у історичні міста Польської республіки.

Після цього виступили керівники від баз практики:

К. і. н. Тараненко Сергій Пантелійович (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник), який високо оцінив старання студентів-грінченківців на розкопках у Митрополичому саду та вручив грамоти кращим студентам від імені керівництва заповідника. А також Бібіков Дмитро Валентинович (Інститут археології НАНУ, Вишгородський історико-культурний заповідник) подякував за наполегливу працю у Вишгороді. Про участь наших студентів у розкопках у Феофанії розповів Зоценко Іван Володимирович (Інститут археології НАНУ).

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події