Ви тут: Головна Ресурси Документи факультету Документи Вченої ради Протоколи засідань Вченої ради Історико-філософського факультету

Протоколи засідань Вченої ради Історико-філософського факультету

Протокол №засідання Вченої Ради Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка від 16 листопада 2017 р.

 

ПРОТОКОЛ №3

засідання Вченої ради

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 16 листопада 2017 р.

Присутні:13 членів Вченої ради Історико-філософського факультету: Александрова О.С. (голова Вченої ради), Мартич Р.В. (секретар), Горбань О.В., Додонов Р.О., Відейко М.Ю., Гошко Т.Ю., Лаврик У.В., Надтока Г.М.,СалатаО.О.,СаганГ.В., Мохнатюк І. О.,Дишкант А.В, П’янкова Є.І.

1. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію студентів Історико-філософського факультету на отримання іменної стипендії Бориса Грінченка на 2018 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Мохнатюк І.О., заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат історичних наук, з інформацією про засідання Студентської Ради Історико-філософського факультету та пропозиціями від студентів на висунення кандидатур щодо призначення іменної стипендії Бориса Грінченка на 2018 рік. Поінформував про Положення «Про іменну стипендію Бориса Грінченка». З урахуванням вимог щодо претендентів на отримання стипендії Бориса Грінченка, Студентською Радою Історико-філософського факультету було запропоновано кандидатуру Малецької Марії Олександрівни, студентки 3 курсу, спеціальність «Філософія».

2. Дишкант А.В., голова Студентської Ради Історико-філософського факультету, запропонувала підтримати кандидатуру Малецької М.О., яка цілком відповідає вимогам до претендентів на отримання іменної стипендії Бориса Грінченка.

3. Додонов Р.О., завідувач кафедри філософії, який відзначив активну наукову діяльність та високу успішність Малецької М.О.

4. Лаврик У.В., заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, підтримала пропозиції Мохнатюка І.О., Дишкант А.В. та Додонова Р.О.

5. Мохнатюк І.О., заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат історичних наук, підтвердив громадську, соціальну та наукову активність Малецької М.О.

УХВАЛИЛИ: внести на розгляд Вченої Ради Університету кандидатуру Малецької М.О., студентки 3 курсу напряму підготовки «Філософія» групи ФІЛОСб-1-15-4.0д на отримання іменної стипендії Бориса Грінченка на 2018 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7.

«Проти» – 6.

«Утрималися» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Щербака В.О. про внесення змін до редколегії наукового журналу «Київські історичні студії».

 

ВИСТУПИЛИ: Салата О.О.

УХВАЛИЛИ:

а) ввести до складу редколегії наукового журналу «Київські історичні студії» д.і.н. Надтоку Геннадія Михайловича – завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; д.і.н. Саган Галину Василівну – доцента кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; к.і.н. Гуменюк Олену Анатоліївну – доцента кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка;

б) вивести зі складу редколегії наукового журналу «Київські історичні студії» к.і.н. Сергія Савіна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

3. СЛУХАЛИ: Салату О.О. про рекомендацію до друку наукового журналу «Київські історичні студії», № 2, 2017 р.

ВИСТУПИЛИ: Щербак В.О.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку науковий журнал «Київські історичні студії», № 2, 2017 р..

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання наукових спеціальностей 031 «Релігієзнавство» та 032 «Історія та археологія (Історія)».

ВИСТУПИЛИ: завідувачка кафедри історії України, д.і.н., проф. Салата О.О., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, д.і.н., проф. Надтока Г.М., завідувач кафедри філософії, д.філос.н., проф. Додонов Р.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання:

1) наукова спеціальність 031 «Релігієзнавство»: аспірант Гребенюк П.М., тема дисертаційного дослідження «Репрезентація християнських конфесій у віртуальному просторі», науковий керівник – д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії Додонов Р.О.; аспірант Ільїн Ю.І., тема дисертаційного дослідження «Рецепції давньоєгипетських вірувань у сучасній британській езотериці», науковий керівник – д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії Додонов Р.О.;

2) наукова спеціальність 032 «Історія та археологія (Історія)»: аспірантка Зотова Тетяна Юріївна, тема дисертаційного дослідження «Українські воєводства в системі парламентаризму Речі Посполитої в 1569-1609 рр.», науковий керівник – д.і.н., професор кафедри історії України Михайловський В.М.; аспірант Нікіфоров Карен Сергійович, тема дисертаційного дослідження «Релігійне життя православних переселенців на території Польської Народної Республіки (1947-1956 рр.), науковий керівник – д.і.н., професор, завідувачка кафедри історії України Салата О.О.; наукова спеціальність 032 «Історія та археологія (Історія)»: аспірант Кухто Артем Дмитрович, тема дисертаційного дослідження «Науково-педагогічна та громадська діяльність Андроника Степовича (1857-1935 рр.)», науковий керівник

2. клопотатися перед Вченою Радою Університету про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Голова Вченої ради

О.С. Александрова

Секретар Вченої ради

Р.В. Мартич

 

Протокол №засідання Вченої ради Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка від 19 жовтня 2017 р.

 

ПРОТОКОЛ №2

засідання Вченої ради

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 жовтня 2017 р.

Присутні:17 членів Вченої ради Історико-філософського факультету: Александрова О.С. (голова Вченої ради), Мартич Р.В. (секретар), Горбань О.В., Додонов Р.О., Відейко М.Ю., Гошко Т.Ю., Лаврик У.В., Надтока Г.М.,Салата О.О.,МихайловськийВ.М., СаганГ.В., ЩербакВ.О., Окунєва О.Л., Мохнатюк І. О.,Гайсенюк М.О., Дишкант А.В, П’янкова Є.І.

Порядок денний:

 

 

1. Інформація щодо внесення змін до складу вченої ради факультету.

Доповідач: Александрова О.С.

Слухали: Александрову  О.С щодо внесення змін до складу вченої ради факультету.

На підставі рішення зборів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету від 10 жовтня 2017 року, вивести Куцика Р.Р. (за посадою), Мухіну К.С. (виборна кандидатура) та ввести Гайсенюк М.О. (за посадою), та Дишкант А.В. (за посадою).

Виступили: Окунєва О.Л., Пянкова Є.С.

Ухвалили:

1. Інформацію прийняти до відома.

 

2. Про атестацію аспірантів ІIIта ІV року навчання наукових спеціальностей 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.11 – «Релігієзнавство» та відрахування з аспірантури у зв’язку з закінченням терміну навчання.

 

СЛУХАЛИ: Про атестацію аспірантів ІII та ІV року навчання наукових спеціальностей 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.11 – «Релігієзнавство» та відрахування з аспірантури у зв’язку з закінченням терміну навчання.

 

ВИСТУПИЛИ: завідувачка кафедри історії України, д.і.н., проф. Салата О.О., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, д.і.н., проф. Надтока Г.М., завідувач кафедри філософії, д.філос.н., проф. Додонов Р.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. На підставі атестації аспірантів профільними кафедрами, атестувати та рекомендувати перевести на наступний рік навчання:

  1. аспіранта ІІ року навчання наукової спеціальності
  2. аспірантку ІІІ року навчання наукової спеціальності 07.00.01 «Історія України» Будовську Анну Віталіївну;
  3. аспірантку ІІІ року навчання наукової спеціальності 07.00.01 «Історія України» Рафальську Ганну Володимирівну;
  4. аспірантку ІІІ року навчання наукової спеціальності 07.00.01 «Історія України» Юхимець Альону Сергіївну;

5)      аспіранта ІІІ року навчання наукової спеціальності 07.00.02 «Всесвітня історія» Бабенка Артура Борисовича;

6)      аспіранта ІІІ року навчання наукової спеціальності 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії» П’ятницького Андрія Геннадійовича;

7)      аспіранта ІІІ року навчання наукової спеціальності 09.00.10 – «Філософія освіти»Магея Максима Миколайовича.

2. У зв’язку із завершення терміну навчання, рекомендувати до відрахування із аспірантури:

8)      аспірантку з наукової спеціальності 07.00.01 «Історія України» Довжик Аллу Іванівну;

9)      аспірантку з наукової спеціальності 07.00.01 «Історія України» Байталюк Ольгу Михайлівну;

10)    аспіранта з наукової спеціальності 07.00.02 «Всесвітня історія» Попельнюка Бориса Володимировича;

11)    аспіранта з наукової спеціальності 07.00.02 «Всесвітня історія» Василенка Віталія Миколайовича;

12)    аспірантку з наукової спеціальності 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії» Невідомську Ірину Анатоліївну.

3. Затвердження програми виробничої (асистентської) практики для магістрів (спеціальність 033 Філософія).

СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри філософії Додонова Р.О. про затвердження програми виробничої (асистентської) практики для магістрів (спеціальність 033 Філософія).

ВИСТУПИЛИ: Лаврик У.В., Горбань О.В.

УХВАЛИЛИ: затвердити програму виробничої (асистентської) практики для магістрів (спеціальність 033 Філософія).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – одноголосно

«Проти» – немає

«Утрималися» – немає

4. Звіт про польовий сезон 2017 р. НДЛ археології

СЛУХАЛИ: Відейка М.Ю. про затвердження звіту польового сезону 2017 р. НДЛ археології.

ВИСТУПИЛИ: Гошко Т.Ю.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про польовий сезон 2017 р. НДЛ археології.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає

5. Затвердження індивідуальних планів виконання освітньо-наукових програм аспірантів

СЛУХАЛИ: про затвердження індивідуальних планів виконання освітньо-наукових програм аспірантів

ВИСТУПИЛИ: Додонов Р.О., Салата О.О., Надтока Г.М.

УХВАЛИЛИ: затвердити індивідуальні плани виконання освітньо-наукових програм аспірантів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Голова Вченої ради

О.С. Александрова

Секретар Вченої ради

Р.В. Мартич

 

Протокол №1 засідання Вченої Ради Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка від 21 вересня 2017 р.

 

Протокол №1

засідання Вченої Ради

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 21 вересня 2017 р.

Присутні: 17 членів Вченої ради Історико-філософського факультету: Александрова О.С. ( голова Вченої ради), Мартич Р.В. (секретар), ДодоновР.О,. ГорбаньО.В, ВідейкоМ.Ю., ГошкоТ.Ю., ЛаврикУ.В., НадтокаГ.М. , Саган Г.В., Окунєва О.Л., П’янкова Є.І., Салата О.О., Срібняк І.В. , Щербак В.О., Мохнатюк І.О. , Мухіна К.С., Куцик Р.Р.

Порядок денний

1. Інформація щодо внесення змін до складу вченої ради факультету.

Доповідач: Александрова О.С.

Слухали: Александрову  О.С щодо внесення змін до складу вченої ради факультету.

На підставі рішення зборів трудового колективу факультету вивести професора кафедри філософії І.М. Ломачинську (за посадою), завідувача кафедри всесвітньої історії Срібняка І.В. в зв’язку з науково-дидактичним стажуванням в Польщі; доцента кафедри історії України О.І. Боня (за заявою) та ввести завідувача кафедри філософії Р.О. Додонова (за посадою), та Саган  Г.В. (за рекомендацією зборів трудового колективу).

Виступили: І.В. , Щербак; Срібняк І.В.

Ухвалили:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Затвердження програм навчальних дисциплін для аспірантів

Доповідач: ДодоновР.О,  Салата О.О., Срібняк І.В.

1. Слухали: завідувачів кафедр про затвердження програм навчальних дисциплін аспірантів кафедр ІФФ

Виступили: завідувач кафедри філософії, професор Додонов Р.О., завідувач кафедри історії України, професор Салата О.О., завідувач кафедри всесвітньої історії, професор Срібняк І.В.

Ухвалили: Затвердити навчальні програми дисциплін аспірантів:

Спеціальність 031 Релігієзнавство:

Актуальні проблеми філософського дискурсу: Культурно-історичні передумови виникнення філософії. 1 курс, 1 семестр;

Актуальні проблеми філософського дискурсу: Фундаментальні аспекти Східного і Західного світогляду. 1 курс, 2 семестр;

Спеціальність 032 Історія та археологія:

Науковий семінар. 1 курс, 1 семестр;

Науковий семінар. 1 курс, 2 семестр;

Науковий семінар. 2 курс, 3 семестр;

Науковий семінар. 2 курс, 4 семестр;

Джерела та історіографія історії України: Методика роботи з наративними джерелами ХІХ-ХХ ст. 2 курс, 3 семестр;

Джерела та історіографія історії України: Методика роботи з наративними джерелами ХІ-ХVIII ст. 2 курс, 4 семестр;

Джерела та історіографія всесвітньої історії: Джерелознавство всесвітньої історії нового і новітнього часу. 2 курс, 3 семестр;

Джерела та історіографія всесвітньої історії: Практикум з методології історичних джерел. 2 курс, 4 семестр;

Спеціальність  033 Філософія:

Актуальні проблеми філософського дискурсу: Філософсько-світоглядні парадигми сучасності. 2 курс, 3 семестр;

Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Робота з науковими текстами. 2 курс, 3 семестр;

Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Джерелознавча база досліджень. 2 курс, 3 семестр;

Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії: Базові концепції філософії історії. 2 курс, 4 семестр;

Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії: Актуальні філософські проблеми соціуму. 2 курс, 4 семестр;

Науковий семінар. 2 курс, 4 семестр;

Спеціальність 07.00.01 Історія України:

Фахова дисципліна спеціальності. 3 курс, 5 семестр;

Спеціальність 07.00.02 Всесвітня історія:

Фахова дисципліна спеціальності. 3 курс, 5 семестр;

Спеціальність 09.00.03Соціальна філософія та філософія історії:

Фахова дисципліна спеціальності. 3 курс, 5 семестр;

Спеціальність 09.00.11 Релігієзнавство:

Фахова дисципліна спеціальності. 3 курс, 5 семестр.

Голосували:

«за» – одноголосно

«Проти»– немає

«Утримались» – немає

3. Затвердження програм кандидатських іспитів

Доповідач: ДодоновР.О,  Салата О.О., Срібняк І.В.

1. Слухали: завідувачів кафедр про затвердження програм кандидатських іспитів.

Затвердження програм кандидатських іспитів зі спеціальностей:

       07.00.01 – історія України

       07.00.02 – Всесвітня історія

       09.00.11 – Релігієзнавство

       09.00.03 – Соціальна філософія

       09.00.10 – Філософія освіти

ВИСТУПИЛИ: ГорбаньО.В,  ЛаврикУ.В.

УХВАЛИЛИ: затвердити програми кандидатських іспитів зі спеціальностей:

       07.00.01 – історія України

       07.00.02 – Всесвітня історія

       09.00.11 – Релігієзнавство

       09.00.03 – Соціальна філософія

       09.00.10 – Філософія освіти

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно

                            «Проти» – немає

«Утримались» – немає

 

 

4. Річний план роботи факультету.

Доповідач: Александрова О.С.

Виступили: завідувач кафедри філософії, професор Додонов Р.О., завідувач кафедри історії України, професор Салата О.О., завідувач кафедри всесвітньої історії, професор Срібняк І.В.

Ухвалили: Річний план роботи факультету та опублікувати його на сайті факультету.

 

5. Про рекомендацію до друку монографії «Формування патріотичної і громадянської свідомості учнів: теорія і практика».

Доповідач: О.О. Салата

Слухали:

Інформацію д.і.н., проф. О.О. Салати  про рекомендацію до друку монографії «Формування патріотичної і громадянської свідомості учнів: теорія і практика».

РецензентиІ.К. Патриляк, декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

                            Л.О. Филипович, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, доктор філософських наук, професор (Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

Експерти кафедри:

1. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

 Ковальчук Наталія Дмитрівна

2. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Пасько Ярослав Ігорович

Виступили:Р.О Додонов, О.В. Горбань

Ухвалили:

1. Рекомендувати до друку монографію «Формування патріотичної і громадянської свідомості учнів: теорія і практика».

РецензентиІ.К. Патриляк, декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

                            Л.О. Филипович, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, доктор філософських наук, професор (Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

Експерти кафедри:

1. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

 Ковальчук Наталія Дмитрівна

2. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Пасько Ярослав Ігорович

2. Видання рукопису здійснити за кошти авторів

Голосували:

«за» – одноголосно

«Проти»– немає

«Утримались» – немає

 

6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «2017. Миті історії: особи й події. Довідник для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» (Упорядкик М.М. Будзар, С.В. Виноградов, О.Л. Іванюк, О.О. Салата).

Доповідач – Салата О.О.

Слухали:

Інформацію д.і.н., професора О.О. Салати про рекомендацію до друку навчального посібника «2017. Миті історії: особи й події. Довідник для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка»

Упорядники:

Марина Будзар – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України;

Степан Виноградов – кандидат історичних наук, доцент.

Олег Іванюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України;

Оксана Салата – доктор історичних наук, професор, завідувача кафедри історії України.

Рецензенти:

1. Доктор історичних наук, професор, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Жванко Любов Миколаївна.

2. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення (проведення кадрової політики) Міністерства оборони України – Костенко Юрій Іванович

Експерти кафедри:

1. Доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України – Щербак В.О.

2. Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України – Бонь О.І.

Виступили: Щербак В.О., Бонь О.І.,  Александрова О.С.

 

Ухвалили:

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «2017. Миті історії: особи й події. Довідник для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка»

Упорядники:

Марина Будзар – кандидат історичних наук, доцент,  доцент кафедри історії України;

Степан Виноградов – кандидат історичних наук, доцент

Олег Іванюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України;

Оксана Салата – доктор історичних наук, професор, завідувача кафедри історії України

Рецензенти:

1. Доктор історичних наук, професор, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Жванко Любов Миколаївна.

2. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення (проведення кадрової політики) Міністерства оборони України – Костенко Юрій Іванович.

Експерти кафедри:

1. Доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України – Щербак В.О.

2. Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України – Бонь О.І.

2. Видання рукопису здійснити за кошти авторів.

Голосували:

«за» – одноголосно

«Проти»– немає

«Утримались» – немає

Голова вченої ради                                                    Александрова О.С.

Секретар вченої ради                                                 Мартич Р.В.

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Ресурси Документи факультету Документи Вченої ради Протоколи засідань Вченої ради Історико-філософського факультету