SXrL_zvtjTQ6WKDZHXs8IrtOHxTd4cNN-Mz6w9F2rYDAL5EhCcX7wsi9kCI8
Контактна інформація

n.kovalchuk@kubg.edu.ua

Ковальчук Наталія Дмитрівна

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Методика викладання етики та естетики
 • Теорія та історія етики та естетики
 • Історія української культури
 • Етика
 • Естетика 

Біографія

Народилася 10 серпня 1954 року, місто Вінниця.
Закінчила філософський факультет Уральський ордена трудового червоного прапору державний університет імені О. М. Горького (місто Свердловськ, нині Єкатеринбург). Роки навчання – з 1972 до 1977 рік, 1982-1984 – Аспірантка філософського факультету Київського Державного Університету імені Т. Г. Шевченка, 1997-2000 – докторант філософського факультету Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка

Кандидат філософських наук – 1984 рік, доктор філософських наук – 2007 рік, доцент кафедри гуманітарних дисциплін – 2006 рік

З серпня 1996 року по грудень 1996 року проходила стажування в Українському науково дослідному інституті при Гарвардському університеті (США) в межах американської програми RSEP (Regional Scholar Exchange Program) за рахунок гранту від IREX (International Research & Exchanges Board).

 

Професійний і науковий інтерес


Монографії:

 1. Ковальчук Н. Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні / Ковальчук Н. Д – К.: НАКККіМ, 2012. – 260 с.

Підручники:

 1. Ісус Христос – ідеал для наслідування: експериментальний підручник / В. Жуковський, В. Зоринська, Т. Климченко, Н. Ковальчук та ін // Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”, 2012. – 312 с.
 2. Основи християнської етики: навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Жуковський, . Зоринська, Т. Климченко, Н. Ковальчук // К.: Літера ЛТД, 2014. – 208 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Ковальчук Н.Д. Історія та теорія культури (культурологія): підготовка аспірантів і здобувачів для складання кандидатського екзамену (методичні рекомендації) / Н.Д. Ковальчук // К.: НАКККіМ, 2012. – 35 с.
 2. Ковальчук Н.Д. Історія та теорія культури (мистецтвознавство): підготовка аспірантів і здобувачів для складання кандидатського екзамену (методичні рекомендації) / Н.Д. Ковальчук // К.: НАКККіМ, 2012. – 35 с.
 3. Ковальчук Н.Д. Підготовка вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / за ред. В. Жуковського // Острог-Київ: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”, 2014. – 112 с.

Статті:

 1. Ковальчук Н.Д. Українська культура в контексті глобалізації / Н.Д. Ковальчук // Актуальні проблеми історії теорії та практики художньої культури:[зб. наук. пр.]. – Вип. ХХХІV. – К., 2010. – С. 3-9.
 2. Ковальчук Н.Д. Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини / Ковальчук Н.Д // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – №3. – С. 35-38.
 3. Ковальчук Н.Д. Антропологический кризис: пути выхода из него / Н.Д. Ковальчук // Ученые записки Таврического нац. ун-та имени В.И.Вернадского. –Т.23(62). – №1. – Симферополь: 2010. – С. 50-53.
 4. Ковальчук Н. Д. Проблема добра і зла в контексті глобалізації / Н.Д. Ковальчук // Наукові записки. “Психологія і педагогіка”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. –  С.385-389.
 5. Ковальчук Н.Д. Метафізична сутність Києва в контексті антично-візантійської традиції / Ковальчук Н.Д. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. пр.]. – Вип. ХХIХ. – К., 2012. – С.150-154.
 6. Ковальчук Н.Д. Духовний шлях Феодосія Печерського як прояв святості в контексті житія святих / Н.Д.  Ковальчук // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація. – 2012. – №4. – С.94-97.
 7. Ковальчук Н.Д. Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури / Н.Д. Ковальчук // Гілея. – 2013. – №75(8). – С.396-397.
 8. Ковальчук Н.Д. Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії / Н.Д. Ковальчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2013. – Вип.3-4. – С.7-12.
 9. Ковальчук Н.Д. Феномен святості в контексті Києво-Печерського Патерика / Н.Д. Ковальчук // Гілея. – 2014. – №85 (6). – С.236-240.
 10.  Ковальчук Н.Д. Європейська освіта Києво-Могилянської академії в контексті метаісторії / Н.Д.  Ковальчук // Гілея. – 2014. – №86 (7). – С.295-298.
 11.  Ковальчук Н.Д. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі / Н.Д. Ковальчук // Гілея. – 2014. – №87 (8). – С.208-211.
 12. Natalia Kovalchuk, Graniczna cywilizacja jako podstawa rozwoju demakracji na Ukrainie, Studia kulturoznawcze: Kulturowe studia miejskie. – Poznań: wydawnictwo naukowe wydzialu nauk społecznych, 2014. – S.165-172.
 13.  Ковальчук Н.Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих / Н.Д. Ковальчук // Гілея. – №94. – К.: 2015. – С. 179-182.
 14. Ковальчук Н.Д. Формування особистості в контексті антропологічної кризи людства / Н.Д. Ковальчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: [зб. наук. пр.]. – 2010. – №7(2). – С. 535-540.
 15. Ковальчук Н.Д. Архетипи та універсалії української культури / Н.Д. Ковальчук // Дев’яті культурологічні читання пам’яті В. Подкопаєва “Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв України”. – К.: НАКККІМ, 2011. – Т.2 – С.94-95.
 16. Ковальчук Н.Д. Метафізична сутність Києва в контексті антично-візантійської традиції / Н.Д.  Ковальчук // Діалог культур: Україна-Греція: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конфе. – К.: НАКККіМ, 2012. – С.11-17.
 17. Ковальчук Н.Д. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі / Н.Д. Ковальчук // Православ’я в Україні: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. конф. – К., 2013. – Ч.1. – С.101-106.
 18. Ковальчук Н.Д. Християнський екзистенціал у контексті концепту софійності в київській культурі / Н.Д. Ковальчук // Православ’я в Україні: зб. матеріалів IV Міжнародної наук. конф. – К., 2014. – С.189-195.
 19. Ковальчук Н.Д. Софія Київська – святіший паладіум Київської Русі / Н.Д. Ковальчук // Матеріали міжнародної наукової конференції "Святий рівноапостольний князь Володимир – творець української держави". – К.: Київська православна богословська академія, 2015. – С.256-261.

 

 

Інше

Наукові праці: 90 наукових праць, серед яких монографії «Символічний лад української культури», «Символічні структури етнокультурного процесу в Україні»,експериментальний підручник для 7 класу з основ християнської етики «Ісус Христос – ідеал для наслідування» (у співавторстві), 40 статей у ВАКівських фахових виданнях та інші публікації.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах