Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Рада роботодавців

Голова Ради роботодавців Історико-філософського факультету

Титаренко Віта Володимирівна, Д.філос.н, доцент, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Члени Ради роботодавців Історико-філософського факультету

Секція «Історія та археологія»

 • Удод Олександр Андрійович (співговолова від секції «Історія та археологія»), Д.і.н., професор, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

 • Івакін Всеволод Глібович, К.і.н., завідувач відділу археології м. Києва Інституту археології України НАН України.
 • Малярчук Тамара Миколаївна, Заступник директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва.
 • Легасова Любов Володимирівна, Заступник директора Національного музею історії України у Другій світовій війні.
 • Пухальська Вікторія Юліанівна, Заступник директора школи І-ІІІ ступенів №1, Шевченківського району м. Києва.
 • Горєва Вікторія Володимирівна (секретар Ради роботодавців), К.і.н., старший науковий співробітник, вчений секретар Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Секція «Філософія»

 • Саган Олександр Назарович (співголова від секції «Філософія»), Д.філос.н, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 • Дзьобань Олександр Петрович, Д.філос. н., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 • Халіков Руслан Халікович, К.філос.н., викладач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка, член правління ГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців».
 • Надольний Іван Федотович, Д.філос.н., професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Національної академії статистики, обліку та аудиту.

 • Фадєєв Володимир Борисович, К.філос.н, завідувач відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
 • Владиченко Лариса Дмитрівна, Д.філос.н., доцент, заступник завідуючого відділом з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу совісті та віросповідання Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету міністрів України.
 • Голубович Інна Володимрівна, Д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

Секція «Політологія»

 • Рейтерович Ігор В’ячеславович (співговолова від секції «Політологія»), К. політ. н, доцент кафедри публічної політики та політичної служби Національної академії державного управління при Президентові України, експерт у сфері політичних досліджень та технологій, публічної політики.

 • Грубов Володимир Михайолович, Д.політ.н, професор, провідний науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Дурнева Тетяна Володимирівна, Політолог, виконавча директорка ГО «Громадський холдинг «Група впливу».
 • Пуцова Анна Андріївна, Політолог, державний експерт експертної групи з питань децентралізації в освіті Директорату дошкільної і шкільної освіти Міністерства освіти і науки України, засновниця ГО «Форум нових політичних лідерів».
 • Юраш Андрій Васильович, К.політ.н, начальник відділу з питань релігії, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання. Управління гуманітарної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

        Положення про Ради роботодавців

Факультет у соціальних мережах