Програми екзаменів

1 семестр 2021-2022 н.р.

Кафедра історії України


 

 

Кафедра всесвітньої історії


Кафедра філософії


 

Кафедра політології


Кафедра іноземних мов


Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти


Кафедра публічного та приватного права


Кафедра української мови


Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства


Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства


Кафедра теорії та історії педагогіки та Кафедра психології особистості та соціальних практик


Факультет у соціальних мережах