IMG_5644
Контактна інформація

a.hedo@kubg.edu.ua

Гедьо Анна Володимирівна

Професор кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Джерелознавство.Архівознавство.Музеєзнавство. Джерелознавство
 • Джерелознавство.Архівознавство.Музеєзнавство. Архівознавство.
 • Спеціальні історичні дисципліни;
 • Вступ до спеціальності;
 • Історія української культури;

Біографія

 

10 січня 2018 р.- професор кафедри історії  України

1 вересня 2017 р. - доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 - 2017 рр. – професор кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.

2006 - 2016 рр. - професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету.

2006 – захист докторської дисертації “Соціальний статус та розвиток господарства грецьких громад України середини XVII – ХІХ ст.: джерелознавчий аспект”.

Грудень 2002 – грудень 2005  - докторант кафедри історії України  Донецького національного університету.

1999-2002 рр. - проректор  з міжнародних зв'язків Маріупольського державного гуманітарного університету, доцент кафедри історичних дисциплін 

Жовтень 1998 - квітень 1999 р. - стипендіат благодійного фонду «Олександр Онасіс» (Греція).

1997 -1998  рр. - старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

1997 р. - захистила кандидатську дисертацію “Греки Північного Приазов’я (1778-1875 рр.)”.

1994 - 1997 рр. – аспірантка історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького державного університету.

У 1994 р. закінчила історичний факультет Донецького державного університету, отримавши диплом за спеціальності «Історія» та здобула кваліфікацію «Історик. Викладач історії».

Інше

 

Підготувала 13 кандидатів історичних наук (5 - за спеціальністю: 07.00.01 – історія України, 8 - за спеціальністю: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

Автор 135 публікацій, в т. ч. 6монографій, 115наукових статей та 9навчально-методичних посібників.

Монографії:

 1. Гедьо А.В. Джерела з історії греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / А.В. Гедьо. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 245 с.
 2. Гедьо А.В. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов’я в актових матеріалах середини XVII–ХІХ ст. / А.В. Гедьо. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 423 с.
 3. Гедьо А.В. Соціально-економічний розвиток грецьких громад України середини XVII–ХІХ ст.: джерелознавчий аспект / А.В. Гедьо. – Донецьк, 2006. – 398 с. 
 4. Гедьо А.В. Костянтин Васильович Харлампович (1870-1932 рр.): інтелектуальна біографія історика / А.В. Гедьо, П.В. Добров, Л.Ю. Медовкіна. – Донецьк: Донбас, 2011. – 299 с.
 5. Гедьо А.В. Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність / А.В. Гедьо, Н.О. Терентьєва, Р.І. Саєнко.  – До­нецьк: ДонНУ, 2012. – 480 с.
 6. Гедьо А.В. Ніжинський грецький магістрат / А.В. Гедьо, М.К. Подгайко. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 446 с. 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах