Засідання кафедри 15 жовтня 2019 року

Оголошення

15 жовтня 2019 року о 15:20 у 416 ауд.

відбудеться засідання кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про акредитацію освітньо-наукових програм третього освітнього рівня (доктор філософії) зі спеціальностей 031 Релігієзнавство та 033 Філософія.

2. Підсумки студентського турніру з ісламознавства.

3. Про бази практики студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Філософія».

4. Про організацію заходів до Всесвітнього дня філософії 2019 року.

5. Про електронні Індивідуальні плани роботи викладачів.

6. Різне.

Факультет у соціальних мережах