Засідання кафедри 13 жовтня 2020 року

Оголошення

13 жовтня 2020 року о 15:20 у дистанційному форматі

відбудеться засідання кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Обговорення (повторне) дисертації Дмитра Ігоровича Гончаренка на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Рецензенти: проф. Ломачинська І.М., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Титаренко В.В.
  • Про акредитацію освітньо-наукових програм доктора філософії за спеціальностями 033 - Філософія та 031 - Релігієзнавство.
  • Про цифровий кампус та електронні журнали успішності студентів.
  • Сертифікація ЕНК

Факультет у соціальних мережах