Засідання кафедри 19 березня 2019 р.

Оголошення

19 березня 2019 року о 15:20

відбудеться засідання кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення дисертаційної роботи Сало Г.В. «Антропологічна складова релігійно-філософських напрацювань мислителів української діаспори XX - початку XXI століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

2. Затвердження плану створення електронних навчальних курсів для магістратури спеціальності «Філософія».

3. Рекомендації щодо видачі студентам-випускникам спеціальності «Філософія» дипломів з відзнакою.

4. Про оновлення та розширення баз практик у бакалаврів та магістрів спеціальностей «Філософія» та «Політологія».

5.Різне.

Факультет у соціальних мережах