Засідання кафедри 18 червня 2019 року

Оголошення

18 червня 2019 року о 15:20

відбудеться засідання кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів та навчального навантаження.

2. Підсумки роботи кафедри у 2 семестрі 2018-2019 н.р. та у 2018-2019 н.р.

3. Попередній розподіл навантаження на 2019-2020 н.р.

4. Обговорення дисертації Сало Г.В. «Антропологічні смисли релігійно-філософських напрацювань мислителів української діаспори (20-ті роки ХХ – поч. ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Рецензенти: проф. Шепетяк О.М., проф. Ломачинська І.М., доц. Титаренко В.В.

5. Рекомендація до друку колективної монографії «Складні питання історичної пам’яті країв центрально-східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури».

6. Сертифікація ЕНК.

7. Різне.

Факультет у соціальних мережах