План роботи гуртка

План роботи гуртка  «Ключ до істини» на 2020-2021 н.р.

Дата  проведення

Назва заходу

Відповідальні

Місце проведення

 22.09.2020

 1. Ознайомлення з історією створення та   роботою  гуртка студентів-першокурсників   спец. «Філософія» та «Політологія».

 2.Обговорення та затвердження плану роботи   гуртка на 2020-2021 навч. рік.

 3.Переобрання старости та секретаря гуртка.

 Бондар Т.І.,

 Дерід К., Донець О.,   Мусієнко А.

 каб. 405

 27.10.2020.

 1.«Александрійська школа-центр   елліністичної  культури».

 2. «Метод Сократа як зразок критичного   мислення».

 Доп. Бодяк М.

 Доп. Верясова А.

 каб. 405

 24.11.2020

 Доповідь на тему:

 «Справедливість як чинник комунікації  між   владою та суспільством».

 Доп.:Кулєбякін Г.

 У обговоренні доповіді   беруть участь всі   присутні.

 каб. 405

 15.12.2020

 Засідання «Круглого столу» з участю відомих   вчених-філософів та мовознавців  на тему:

 «Мова як засіб комунікації та вирішення   проблем у сучасному світі»

 Відпов.:Бондар Т.І.

 Кулєбякін Г., Дерід К.,   Донець О., Мусієнко А.

 Участь у засіданні   «Круглого столу» беруть   всі члени гуртка.

 каб. 405

 23.02.2021

 Дискусія на тему: «Діалог культур і культура   діалогу»

 Відповідальні:Бондар   Т.І.,Донець О.,Дерід К.,   Бодяк М.,Завітренко М.

 Участь у дискусії беруть   всі присутні

 каб. 405

 23.03.2021

 Доповідь на тему : «Художня література як   засіб переконуючого впливу в патріотичному   вихованні сучасної молоді». Обговорення   доповіді.

 Доповідають:

 Курганов Є.,Король О.

 В обговоренні  беруть   участь всі присутні.

 каб.405.

 27 .04.2021

  Доповідь на тему «Університетська філософія:   трансформація розуміння філософії в сучасній   культурі»

 Доп.Кулєбякін Г.

 У обговоренні доповіді   беруть участь всі   присутні.

 каб. 405

 25.05.2021

 Підведення підсумків роботи наукового гуртка в   2020-21 навч. році та обговорення плану роботи   на наступний рік.

 Бондар Т.І.

 каб.405

 

Керівник гуртка                                                                        канд..філос.наук, доцент Бондар Т.І.

Факультет у соціальних мережах