Курсові, бакалаврські та магістерські роботи

          Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу" та навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 033 «Філософія» освітнього рівня першого (бакалаврського) затверджено:

  • ­         курсові (теоретична філософія у 4 семестрі, соціальна філософія у 6 семестрі) роботи;
  • ­         бакалаврську роботу.

Для здобувачів спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня другого (магістерського) передбачено магістерську роботу обсягом у 6 кредитів.

 

Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу" та навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 052 «Політологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) затверджено:

  • ­         курсові (з політичної теорії у 4 семестрі, з прикладних політичних студій у 6 семестрі) роботи;
  • ­         бакалаврську роботу

які виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами у процесі навчання, готовності до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Факультет у соціальних мережах