Курсові, бакалаврські та магістерські роботи

          Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, а також «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка» (наказ від 27.02.2015 № 60) за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» затверджено:

  • ­         курсові (соціальна філософія у 4 семестрі, теоретична філософія у 6 семестрі) роботи;
  • ­         бакалаврську  роботу

які виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами у процесі навчання, готовності до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Згідно з затверджених нових навчальних планів 2015-2016 рр. у спеціальності 033 «Філософія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» передбачено магістерську роботу обсягом у 6 кредитів.

 

Факультет у соціальних мережах