Навчальні дисципліни

 І семестр

Освітній рівень - бакалавр

052 Політологія

1) Філософські студії: Логіка (1 курс)

2) Університетські студії. Модуль "Я-Студент" (1 курс)

3) Прикладні політичні студії: Політичний PR (2 курс)

4) Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс)

5) Соціально-політичні студії: Соціологія (2 курс)

6) Філософські студії: Теоретична філософія (2 курс)

ІІ семестр

Освітній рівень - бакалавр

052 Політологія

1) Філософські студії: Етика (1 курс)

2) Переконуючі комунікації: Риторика (1 курс)

3) Історико-політичні студії: Історія політичної думки України (1 курс)

4) Політична теорія: Політичні ідеології та партологія (2 курс)

5) Політична теорія: Політична філософія (2 курс)

6) Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс)

7) Політична теорія: Порівняльна політологія (2 курс)

8) Прикладні політичні студії: Практична політологія (2 курс)

 

Факультет у соціальних мережах