Навчальні дисципліни

033 Філософія

Освітній рівень - бакалавр

 І семестр

1) Університетські студії: "Я-Студент", "Вступ до спеціальності" (1 курс)

2) Історія філософії: Пропедевтика (1 курс)

3) Історія філософії: Філософія Стародавнього Сходу (1 курс)

4) Історія філософії: Антична філософія (1 курс)

5) Історія філософії: Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. (2 курс)

6) Історія філософії: Філософія ХІХ ст. (2 курс)

7) Історія філософії: Філософія ХХ-ХХІ ст. (2 курс)

8) Культура мислення та культура спілкування: Логіка (1 курс)

9) Онтологія і теорія пізнання: Метафізика та онтологія (2 курс)

10) Онтологія і теорія пізнання: Гносеологія (2 курс)

11) Релігієзнавчі студії: Релігієзнавство (1 курс)

12) Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс)

13) Гуманітарно-світоглядні студії: Етика (1 курс)

14) Гуманітарно-світоглядні студії: Естетика (2 курс)

15) Гуманітарно-світоглядні студії: Філософська антропологія та філософія культури (3 курс)

16) Аналітичні студії: Соціологія (2 курс)

17) Аналітичні студії: Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс)

18) Аналітика соціальних процесів: Порівняльні соціальні дослідження (2 курс)

 

 

ІІ семестр

 

1) Історія філософії: Філософія середніх віків та доби Відродження (1 курс)

2) Практична філософія: Філософська герменевтика (1 курс)

3) Практична філософія: Основи практичної філософії (2 курс)

4) Практична філософія: Філософія історії (2 курс)

5) Практична філософія: Філософія політики та права (2 курс)

6) Практична філософія: Філософія мови (2 курс)

7) Аналітичні студії: Соціальна філософія (1 курс)

8) Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації (2 курс)

9) Аналітика соціальних процесів: Філософія економіки (2 курс)

 

 

1) Іноземна мова: Перша іноземна (1 курс)

2) Іноземна мова: Давньогрецька мова (2 курс)

3) Іноземна мова: Латина (2 курс)

4) Фізичне виховання (1 курс)

5) Університетські студії: Лідерство-служіння (1 курс)

6) Культура мислення та спілкування: Культура усного і писемного мовлення (українська мова) (1 курс)

 

Вибірковий блок "Аналітика соціальних процесів"

1) Соціальний аналіз і прогнозування (3 курс)

2) Соціальний менеджмент (3 курс)

3) Глобалістика (3 курс)

4) Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс)

 

Вибірковий блок "Аналітика політичних процесів"

1) Політичний аналіз та консультування (3 курс)

2) Політичні технології та консалтинг (3 курс)

3) Політична регіоналістика (3 курс)

4) Міжнародна інформація (3 курс)

 

052 Політологія

Освітній рівень - бакалавр

І семестр

1) Філософські студії: Логіка (1 курс)

2) Університетські студії. Модуль "Я-Студент" (1 курс)

3) Прикладні політичні студії: Політичний PR (2 курс)

4) Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс)

5) Соціально-політичні студії: Соціологія (2 курс)

6) Філософські студії: Теоретична філософія (2 курс)

 

ІІ семестр

1) Філософські студії: Етика (1 курс)

2) Переконуючі комунікації: Риторика (1 курс)

3) Історико-політичні студії: Історія політичної думки України (1 курс)

4) Політична теорія: Політичні ідеології та партологія (2 курс)

5) Політична теорія: Політична філософія (2 курс)

6) Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс)

7) Політична теорія: Порівняльна політологія (2 курс)

8) Прикладні політичні студії: Практична політологія (2 курс)

 

Факультет у соціальних мережах