Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Навчально-методичні матеріали до практик

 

Практика студентів Історико-філософського факультету передбачена навчальним планом спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня першого (бакалаврського). Складовими практичної підготовки студентів до професійної діяльності філософа є такі види практики з відривом від навчання:

Відповідно до нової освітньої стратегії Університету акцент в підготовці фахівців робиться на практичній підготовці, у зв'язку з чим на 4 курсі заплановані наступні види практик:

 

Для студентів спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня другого (магістерського) затверджено:

Означені види практик є невід’ємними складниками цілісного процесу професійної підготовки філософів. Практика проводиться у відповідності до "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994 р. № 351(0351281-94), положення про проведення практики студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

 

Факультет у соціальних мережах