Вступ

Кожен студент, залишаючись включеним в життя певного соціуму (чи в межах університету, а чи поза ним) - з необхідністю комунікує з людьми, які є виразниками тих чи інших релігійних ідей. На сьогодні близько 70% українців ідентифікують себе як люди віруючі, а поліконфесійна мапа України нараховує більш, як 50 різних релігійних напрямків. Останні функціонують в суспільстві через релігійні організації, загальна кількість яких перевищує 37 тис. Відтак все більш очевидною постає необхідність у оволодінні знаннями, які б допомогли студентам розібратися в питання, пов’язаних з таким складним духовно-практичним феноменом в житті людства як релігія.

Відтак, курс «Релігієзнавства», як наукової дисципліни, набуває все виразнішої практичної значущості, оскільки, якраз і покликаний дати відповіді на ці та низку інших запитань.

Звичайно, теоретичні основи релігієзнавчої науки як і будь-якого іншого наукового напрямку з циклу гуманітарних дисциплін - потребують глибокого опрацювання, осмислення. Але знайомство з самим носіями тієї чи іншої релігії допомагає краще зрозуміти особливості цієї релігійної системи, її віроповчальні доктрини, культову практику тощо.

В рамках курсу «Релігієзнавства», який читається в університеті імені Бориса Грінченка, за підтримки завідувача кафедрою філософії – проф. Александрової О.С. та керівника навчального відділу Рижко-Семенюк С.М. було здійснено кілька заходів, які дозволили студентам вивчати релігійні феномени, шляхом включеного спостереження.

Під керівництвом доцента кафедри Титаренко В.В., студенти мали змогу відвідати такі заклади як Київська Духовна Академія Свідомості Крішни, Ісламський культурний центр, Музей «Кирилівська церква» та Синагога Бродського.

 

Факультет у соціальних мережах