Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

кафедра философии new
 
1 - -----

Кафедра філософії функціонує в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 1994 року. Її було створено на організаційних засадах кафедри українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів. На основі реорганізації структурного підрозділу Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка у 2004 р. почала функціонувати кафедра філософії та історії культури, яку очолила кандидат філософських наук, доцент Мазур Тетяна Григорівна (2002-2008 рр.) Трансформаційні процеси кафедри було продовжено, коли вона ввійшла до складу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. На той час кафедрою філософії завідувала доктор філософських наук, професор Лозко Галина Сергіївни (2008-2011 рр.). У 2012 р. кафедру очолила доктор філософських наук, професор Александрова Олена Станіславівна (2012-2016 рр.). В цей період кафедра поповнилася викладацьким складом кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства (суспільно-політичний блок). У зв’язку з реорганізаційними змінами – створенням Історико-філософського факультету, у 2016 р. завідувачем кафедри стала доктор філософських наук, професор Ломачинська Ірина Миколаївна (2016-2017 рр.). У 2017 році кафедру філософії очолив доктор філософських наук, професор Додонов Роман Олександрович.

Завдання кафедри філософії – забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

033 "Філософія"- на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) освітніх рівнях.

031 "Релігієзнавство" - на третьому (освітньо-науковому) освітньому рівні.

Професорсько-викладацький склад кафедри (18 особи) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 9 штатних докторів філософських наук (д. філос. н., професор, завідувач кафедри Додонов Р.О.; д. філос.н., професор Огнев’юк В.О.; д.філос.н., професор Александрова О.С.; д.філос.н., професор Горбань О.В.; д.філос.н., професор Ковальчук Н.Д.; д.філос.н., доцент Колінько М. В.; д.філос.н., професор Ломачинська І.М.; д.філос.н, професор Пасько Я.І.; д.філос.н.,д.філос.н., професор Шепетяк О.М.),  7 кандидатів наук (к.філос.н., доцент Бондар Т.І.; к.і.н., доцент Купрій Т.Г.; к.філос.н., доцент Мартич Р.В.; к.філос.н., доцент Овсянкіна Л.А.; к.філос.н., доцент Омельченко Ю.В.; к.філос.н., доцент Хрипко С.А., к.філос.н., Кузьменко О. М.), 1 викладач (Малецька М.О.). На умовах сумісництва на кафедрі працює д.філос.н., професор Титаренко В.В. Співробітники кафедри регулярно підвищують свою науково-викладацьку майстерність, проходять стажування, у тому числі зарубіжні.

Персонал кафедри забезпечує навчальний процес у всіх інститутах та факультетах Університету для студентів освітніх рівнів першого (бакалаврського), другого (магістерсього) дисциплін гуманітарного й соціально-політичного блоку, зокрема: філософія, філософія освіти, філософія культури, риторика, логіка тощо.

Наукова тема кафедри філософії – «Гуманітарна безпека в контексті глобалізаційних процесів» як складова НДР Історико-філософського факультету «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури» (№ держреєстрації 0116U003294).

Викладачі кафедри філософії видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для філософських, так і нефілософських напрямків підготовки та спеціальностей.

На кафедрі функціонують три Центри компетентності: Центр критичного мислення, Центр дослідження суспільства, Центр аналітичних досліджень, а також студентські наукові гуртки: «Ключ до істини» (керівник – к. філос. н, доцент Бондар Т.І.), «Київ - другий Єрусалим» (керівник - д. філос.н., проф. Ковальчук Н. Д.), гурток інформаційної культури (керівник - д. філос. н., проф. Ломачинська І.М.).

Забезпечити комфортність в студентській діяльності, ефективно реалізувати свій потенціал, шляхи вирішення нагальних проблем допомагають активісти Студентської ради, Студентського наукового товариства, студентської профспілки. Протягом 2014-2021 рр. студенти-філософи брали участь у наукових конференціях, олімпіадах, турнірах, отримували призові місця на конкурсах наукових робіт. Кафедра є організатором щорічної наукової конференції "Київські філософські студії". Університет активно впроваджує програму академічної мобільності студентів, зокрема із Вільнюським університетом (Литва) та Університетом імені Яна Длугаша у місті Ченстохова (Польща).

Серед зарубіжних партнерів, особливо актуальним для нас є залучення  наукових досліджень та аналітичної роботи Китайської академії соціальних наук; Тартуського університету (Естонія) та Університету Тампере (Фінляндія) –  подання спільних грантових заявок з проблематики Peace Education; співпраця з Резекненською технологічною академією (м. Резекне, Латвія), робота над проектом та подання спільних грантових заявок  «Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України»; Університетом Манітоби (Вінніпег, Канада – он-лай зустрічі, підготовка літньої школи), Pacific China Friendship Association, Kingdom of Tonga (Королівство Тонга, співпраця в якості аналітичного хаба), проводяться наукові консультації та підготовка статей з науковцями з Ефіопії та Нігерії з проблематики Peace and Security Education (Institute for Peace and Security Studies (IPSS), Addis Ababa University, Ethiopia; The Ethiopian Civil Service University, Institute of Leadership and Good Governance (Addis Ababa, Ethiopia), Centre for Peace and Security Studies, Modibbo Adama University of Technology (Yola, Adamawa State, Nigeria),  Institute of Foundation Studies, Federal University (Otuoke, Bayelsa State, Nigeria), відбувається наукова колаборація з науковцями університету Colombo, Shri Lanka – розробка Східного вектору (буддизм, конфуціанство), Вірменії (Аналітичний центр з питань глобалізації та регіональної взаємодії), Азербайджану (Proceeding of the international research, education and training centre), Грузії (Кавказького міжнародного університету). 

Кафедра філософії співпрацює з провідними державними  науковими установами (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Науково-дослідний інститут історії української культури імені академіка Дмитра Багалія, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Українська асоціація релігієзнавців, ГО "Майстерня академічного релігієзнавства" тощо), які є базами студентських практик. Викладачі кафедри є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конференцій та семінарів.

Факультет у соціальних мережах