Протокол №11 засідання кафедри 15 травня 2018 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 11

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                       15 травня 2018 р.

 

ПРИСУТНІ: Р.О. Додонов завідувач кафедри, д.філос.н., проф.;
О.С. Александрова, д.філос.н., проф., декан ІФФ; О.В. Горбань, д.філос.н., проф.; В.І. Додонова, д.філос.н., проф.; Н.Д.Ковальчук, д.філос.н., проф.; М.Г. Тур, д.філос.н., проф.; І.М. Ломачинська, д.філос.н., проф.; Я.І. Пасько,  д.філос.н., проф.; О.М. Шепетяк, д.філос.н., доц.; Т.І. Бондар, к. філос.н., доц.; Л. В. Овсянкіна, к.філос.н., доц.; Л.В. Панасюк, д.політ.н., доц.; Р.В. Мартич, к.філос.н., доц.; В.М. Брижнік, к.філос.н., доц.; С.А. Хрипко, к.філос.н., доц.; А.П. Супруненко, к.політ.н., доц.; Т.Г. Купрій,  к.іст.н., доц.; Ю.В. Омельченко, к.філос.н.; Малецька М.О., секретар кафедри.

 

Порядок денний:

  • Про обговорення відкритих лекцій викладачів кафедри філософії;
  • Про атестацію аспірантів;
  • Про затвердження плану стажування кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Адаменко Н.Б.;
  • Про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Колєсніченка С.С.;
  • Про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Квашина В.В.;
  • Про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Патук Т.М.;
  • Про затвердження екзаменаційних білетів до літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.
  • Про затвердження збірки матеріалів конференції «Київські філософські студії-2018».
  • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Додонова Р.О., який є претендентом на посаду завідувача кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Філософія особистості», прочитана 04.05.2018 р. на першому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Горбань О.В., професор Шепетяк О.В., доцент Купрій Т.Г., доцент Мартич Р.В. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Додонова Р.О. «Філософія особистості» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Тура М.Г., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Зміна парадигми сучасних гуманітарних наук», прочитана 02.05.2018 р. на другому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Шепетяк О.М., доцент Супруненко А.П., доцент Хрипко С.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Тура М.Г. «Зміна парадигми сучасних гуманітарних наук» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Шепетяка О.М., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Іслам», прочитана 26.04.2018 р. на четвертому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Пасько Я.І., доцент Супруненко А.П., доцент Хрипко С.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Шепетяка О.М. «Іслам» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Додонової В.І., яка є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Людина як предмет соціальної філософії», прочитана 27.04.2018 р. на другому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Горбань О.В., професор Тур М.Г., доцент Мартич Р.В. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Додонової В.І. «Людина як предмет соціальної філософії» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Бондар Т.І., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Багатозначна логіка», прочитана 02.05.2018 р. на першому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Тур М.Г., доцент Супруненко А.П., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Бондар Т.І. «Багатозначна логіка» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Супруненко А.П., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Політична праксеологія», прочитана 08.05.2018 р. на п’ятому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Тур М.Г., професор Додонова В.І., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Супруненко А.П. «Політична праксеологія» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Панасюка Л.В., який є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Політична епістемологія»,  прочитана 08.05.2018 р. на п’ятому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Пасько Я.І., доцент Супруненко А.П., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Панасюка Л.В. «Політична епістемологія» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Мартич Р.В., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Філософія епохи Відродження», прочитана 26.04.2018 р. в Інституті філології.

ВИСТУПИЛИ: професор Александрова О.С., професор Горбань О.В., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Мартич Р.В. «Філософія епохи Відродження» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Овсянкіної Л.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Міжнародний діловий етикет», прочитана 08.05.2018 р. (дисципліна за вибором).

ВИСТУПИЛИ: професор Додонова В.І., доцент Бондар Т.І., доцент Супруненко А.П. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Овсянкіної Л.А. «Міжнародний діловий етикет» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Хрипко С.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2018 року. Тема лекції «Етнічні вияви української релігійної духовності», прочитана 26.04.2018 р. на четвертому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Шепетяк О.М., доцент Бондар Т.І., доцент Супруненко А.П. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Хрипко С.А. «Етнічні вияви української релігійної духовності» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Аспірант першого року навчання денної форми спеціальності «Релігієзнавство» Гребенюк П.М. (науковий керівник – Додонов Р.О.): За звітний період мною подано обґрунтування теми дисертаційної роботи, складено план, тема затверджена на Вченій раді університету. Виконано навчальний план за перший семестр навчального року, складено всі іспити та заліки. Оприлюднено: Гребенюк П.М. Про значення релігійної комунікації в мережі Інтернет // Київські  філософські студії [Текст]: Матеріали  наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред.  проф.  Р.О.  Додонова. – Київ: Київський  університет імені Бориса Грінченка, 2018.– С.141-143.

Науковий керівник, професор Додонов Р.О.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Аспірант першого року навчання заочної форми спеціальності «Релігієзнавство» Ільїн І.Ю. (науковий керівник – Додонов Р.О.): За звітний період мною подано обґрунтування теми дисертаційної роботи, складено план, тема затверджена на Вченій раді університету. Виконано навчальний план за перший семестр навчального року, складено всі іспити та заліки.

Науковий керівник, професор Додонов Р.О.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Аспірант першого року навчання заочної форми спеціальності «Філософія» Меніг Л.В. (науковий керівник – Додонов Р.О.): За звітний період мною подано обґрунтування теми дисертаційної роботи, складено план, тема затверджена на Вченій раді університету. Виконано навчальний план за перший семестр навчального року, складено всі іспити та заліки. Оприлюднено: Меніг Л.В. Соціокультурні обмеження гендерних міфів // Київські  філософські студії [Текст]: Матеріали  наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред.  проф.  Р.О.  Додонова. – Київ: Київський  університет імені Бориса Грінченка, 2018.– С.76-81.

Науковий керівник, професор Додонов Р.О.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Аспірант другого року навчання денної форми спеціальності «Філософія» Чесноков В.І. (науковий керівник – Горбань О.В.): За звітний період виконав навчальний план, брав участь у двох зарубіжних конференціях. Публікацій не маю.

Науковий керівник, професор Горбань О.В.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Аспірант третього року навчання денної форми спеціальності «Філософія» Патук Т.М. (науковий керівник – Александрова О.С.): За звітний період виконала навчальний план, працюю над кандидатською дисертацією з теми «Роль інтелігенції у становленні суспільної злагоди в сучасному українському суспільстві». У першому семестрі доповідала на кафедральному науковому семінарі. На «Київські філософські студії-2018» подала тези: Інтелігенція як суб’єкт формування суспільної злагоди сучасного українського суспільства // Київські  філософські студії [Текст]: Матеріали  наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред.  проф.  Р.О.  Додонова. – Київ: Київський  університет імені Бориса Грінченка, 2018.– С.97-100.

Науковий керівник, професор Александрова О.С.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Аспірант четвертого року навчання заочної форми спеціальності «Філософія» П’ятницький А.Г. (науковий керівник – Александрова О.С.): За звітний період виконав навчальний план, на «Київські філософські студії-2018» подав тези: Віртуальна економіка як складова сучасного віртуального простору // Київські  філософські студії [Текст]: Матеріали  наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред.  проф.  Р.О.  Додонова. – Київ: Київський  університет імені Бориса Грінченка, 2018.– С.100-102.

Науковий керівник, професор Александрова О.С.: робота аспіранта відбувається згідно з планом, прошу атестувати аспіранта.

Результати голосування за атестацію аспірантів:

Голосували – 18

За – 18

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Звіти аспірантів Гребенюка П.М., Ільїна І.Ю., Меніг Л.В., Чеснокова В.І., Патук Т.М., П’ятницького А.Г. затвердити.

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету щодо атестації аспірантів кафедри філософії.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження плану стажування кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Адаменко Н.Б.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план стажування кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Адаменко Н.Б.

Керівником стажування призначити доктора філософських наук, професора Александрову О.С.

ІV. СЛУХАЛИ:

Бондар Т.І. про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Колєсніченка С.С. Тема дисертації: «Інформаційні процеси як чинник формування громадянського суспільства в Україні».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Колєсніченка С.С. (додаток 1).

V. СЛУХАЛИ:

Бондар Т.І. про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Квашина В.В. Тема дисертації: «Соціально-філософський аналіз феномену влади в комунікації».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Квашина В.В. (додаток 2).

VІ. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Патук Т.М. Тема дисертації: «Роль інтелігенції у становленні суспільної злагоди в сучасному українському суспільстві».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» аспіранта третього року навчання Патук Т.М. (додаток 3).

VІІ. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про затвердження екзаменаційних білетів до літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити екзаменаційні білети до літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

VІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження збірки матеріалів конференції «Київські  філософські студії-2018».

УХВАЛИЛИ:
Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження збірки матеріалів конференції «Київські  філософські студії-2018».

ІХ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О.: щодо успішності магістранта спеціальності 033 «Філософія» Сухарєва Е.Є. Магістрант припинив відвідування занять, не пройшов дві практики, не склав сесію. Підготовка дипломної роботи у незадовільному стані. Прошу кафедру розглянути питання про відрахування вказаного студента.

ВИСТУПИЛИ:

Професор Ломачинська І.М., професор Горбань О.В., доцент Купрій Т.Г.

Результати голосування за відрахування Сухарєва Е.Є.:

Голосували – 18

За – 15

Проти – немає

Утрималися – 3

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед деканатом Історико-філософського факультету щодо відрахування магістранта спеціальності 033 «Філософія» Сухарєва Е.Є.

Завідувач кафедри філософії                                                         Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                          М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах