Протокол №8 засідання кафедри 12 березня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ №8

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             12 березня 2020 р.

 Порядок денний:

  • Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаних коронавірусом.
  • Затвердження тем дипломних робіт бакалаврів спеціальності «Філософія».
  • Затвердження тем магістерських робіт.
  • Рекомендація щодо видачі студентам-випускникам дипломів з відзнакою.
  • Про рекомендацію до вступу до аспірантури за кошти місцевого бюджету випускника магістратури 2020 року спеціальності 033 «Філософія» Версетілова Дениса Ігоровича.
  • Про стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Савранської Наталі Олександрівни.
  • Про стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Лобанчук Олени Анатоліївни.
  • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. з повідомленням про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходи щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби. У зв’язку з цим з 12 березня 2020 року університет переходить на дистанційну форму навчання. Викладачам терміново подати індивідуальні плани роботи в умовах карантину, в які внести навчальну, наукову, організаційно-виховну складові.

УХВАЛИЛИ:

1. З 12 березня 2020 року перейти на дистанційну форму навчання.

2. Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів в умовах карантину.

3. Подавати щотижневі звіти про роботу викладачів.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про теми бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філософія»:

ПІБ студента

Керівник

Тема кваліфікаційної роботи

1.

Мережко

Тетяна-Лоранс

Іванівна

Александрова Олена Станіславівна

Бідність як соціальний феномен

2.

Хурса

Юлія

Вікторівна

Огнев`юк

Віктор Олександрович

Філософське осмислення психоаналітичної концепції З.Фройда

3.

Донець

Олександр

Борисович

Бондар

Тетяна

Іванівна

Роль інтуїції в процесі пізнання

4.

Глезіна

Майя

Олександрівна

Горбань

Олександр

Володимирович

Екзистенційно-особистісний зміст філософії Е.Фромма

5.

Крижанівська

Анна

Олександрівна

Додонов

Роман

Олександрович

Генеза вищого класу в Україні

6.

Спічак

Анна

Андріївна

Додонов

Роман

Олександрович

Держава і влада в координатах політичного простору

7.

Шелест

Вікторія

Віталіївна

Додонова

Віра

Іванівна

Антинаталізм: проблема відмови від існування

8

Кулебякін

Георгій Анатолійович

Додонова

Віра

Іванівна

Передумови аналітичної філософії в контексті ідей Е. Маха

9

Смирнов

Даніїл

Олександрович

Ковальчук Наталія Дмитрівна

Компаративний аналіз проблеми буття в середньовічній патристиці та схоластиці

10

Байрамсахадова

Надія

Халідівна

Колінько

Марина Вадимівна

Антиномія гостинності, безумовність права і диференційовані практики

11

Іванів

Софія-Емілія

Андріївна

Купрій

Тетяна

Георгіївна

"Мовні ігри" Л. Вітгенштайна у лінгвофілософському дискурсі 

12

Бойко

Анна

Василівна

Купрій

Тетяна

Георгіївна

Символічна цінність соціального капіталу П. Бурдьє

13

Мілютіна

Наталія

Олегівна

Ломачинська Ірина

Миколаївна

Деконструкція гендерної матриці у постмодерністській глобалізації

14

Федорова

Олександра

Сергіївна

Мартич

Руслана Василівна

Філософські засади психоаналітичної теорії К.Г. Юнга

15

Дерід

Костянтин

Мартич

Руслана Василівна

Історія соліпсизму в європейській філософії

16

Омельченко

Яна

Андріївна

Панасюк

Леонід

Валерійович

Масова свідомість у філософському та політологічному вимірах

17

Курганов

Єгор

Юрійович

Супруненко

Анна

Петрівна

Феноменологічний екзистенціалізм Карла Ясперса

18

Головко

Владислав

Віталійович

Хрипко

Світлана Анатоліївна

Теоретико-методологічні основи біоетики

19

Зубрицький

Андрій

Євгенійович

Тур

Микола

Григорович

Дискрусивна етика як механізм порозуміння комунікантів

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філософія».

 

 

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про теми магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія»:

ПІБ студента

Керівник

Тема кваліфікаційної роботи

1.

Авраменко

Анастасія

Вікторівна

Горбань

Олександр Володимирович

Соціальна стереотипизація як феномен сучасності

2.

Антонова

Валерія

Анатоліївна

Ковальчук

Наталія

Дмитрівна

Міфологема долі в контексті європейської культури

3.

Версетілов

Денис

Ігоревич

Огнев`юк

Віктор

Олександрович

Альтернативні шляхи подолання «ситуації постмодерну»

4.

Міняйло

Артем

Олександрович

Огнев`юк

Віктор

Олександрович

Нові форми соціальності в умовах пандемії

5.

Оксютенко

Ігор

Павлович

Огнев`юк

Віктор

Олександрович

Феномен «влади-знання» в історії філософії та сучасному суспільстві

6.

Растівський

Ігор

Васильович

Огнев`юк

Віктор

Олександрович

Інтуїтивістські концепції творчості: від Анрі Бергсона до Марселя Пруста

7.

Харченко

Владислав

Андрійович

Шепетяк

Олег

Михайлович

Екуменічний рух як платформа міжрелігійного діалогу

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія».

 

4. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про рекомендацію щодо видачі студентам-випускникам дипломів з відзнакою. Єдиним випускником магістратури спеціальності «Філософія», який відповідає вимогам та має диплом бакалавра з відзнакою є Анастасія Леонова (Авраменко).

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Анастасію Леонову (Авраменко) до отримання диплому з відзнакою.

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про рекомендацію до вступу до аспірантури за кошти місцевого бюджету випускника магістратури 2020 року спеціальності 033 «Філософія» Версетілова Дениса Ігоровича.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету щодо рекомендації до вступу до аспірантури за кошти місцевого бюджету випускника магістратури 2020 року спеціальності 033 «Філософія» Версетілова Дениса Ігоровича.

6. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Савранської Наталі Олександрівни.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Савранської Наталі Олександрівни.

2. Призначити керівником стажування професора кафедри філософії Ковальчук Н.Д.

7. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Лобанчук Олени Анатоліївни.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план стажування доцента кафедри етики та естетики НПУ ім. М.П. Драгоманова Лобанчук Олени Анатоліївни.

2. Призначити керівником стажування професора кафедри філософії Ковальчук Н.Д.

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах