Протокол №10 засідання кафедри 19 травня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             19 травня 2020 р.

 

Порядок денний:

 • Обговорення відкритих лекцій викладачів кафедри, що подали заяви на конкурс на заміщення вакантних посад професора та доцента.
 • Звіт про стажування Олени Анатоліївни Лобанчук, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова (Тема стажування: «Досвід викладання філософських дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти»).
 • Звіт про стажування Наталії Олександрівни Савранської, кандидата філософських наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова (Тема стажування: «Досвід викладання філософських дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти»).
 • Рекомендація навчального посібника «Філософія політики» проф. Горбаня О.В. та доц. Лавриненко Г.А.
 • Про передзахист бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філософія».
 • Про передзахист магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія».
 • Затвердження вступних білетів до магістратури.
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ: 

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Паська Я.І., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Функціонально-ціннісні засади життя особистості», прочитана 18.05.2020 р. на першому курсі скороченої програми підготовки спеціальності «Початкова освіта».

ВИСТУПИЛИ: професор Ломачинська І.М., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Паська Я.І. «Функціонально-ціннісні засади життя особистості» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Тура М.Г., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Комунікативна модель суспільства: теоретичні засади та переваги», прочитана 15.05.2020 р. на другому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Ломачинська І.М., професор Пасько Я.І. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Тура М.Г. «Комунікативна модель суспільства: теоретичні засади та переваги» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Шепетяка О.М., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Герменевтика і проблема мови», прочитана 18.05.2020 р. на першому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Тур М.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 16

Проти – немає

Утрималися – 1

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Шепетяка О.М. «Герменевтика і проблема мови» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Колінько М.В., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Глобальні проблеми людства та перспективи майбутнього», прочитана 18.05.202 р. на другому курсі спеціальності «Соціальна педагогіка (Соціальна робота)».

ВИСТУПИЛИ: професор Ломачинська І.М., доцент Купрій Т.Г., доцент Лавриненко Г.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Колінько М.В. «Глобальні проблеми людства та перспективи майбутнього» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Лавриненко Г.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Інформаційні технології», прочитана 18.05.2020 р. на третьому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Ломачинська І.М., доцент Купрій Т.Г., доцент Хрипко С.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Лавриненко Г.А. «Інформаційні технології» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Панасюка Л.В., який є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Геополітика і місце України в сучасному світі», прочитана 15.05.2020 р. на першому курсі спеціальності «Журналістика (Міжнародна журналістика)».

ВИСТУПИЛИ: доцент Купрій Т.Г., доцент Бондар Т.І. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Панасюка Л.В. «Геополітика і місце України в сучасному світі» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Супруненко А.П., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Модернізм та постмодернізм: суперечка щодо сучасності», прочитана 13.05.2020 р. на першому курсі спеціальності «Політологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., доцент Купрій Т.Г., доцент Лавриненко Г.А., доцент Хрипко С.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 15

Проти – немає

Утрималися – 2

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Супруненко А.В. «Модернізм та постмодернізм: суперечка щодо сучасності» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Хрипко С.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2020 року. Тема лекції «Ціннісна парадигма моральної філософії (етики) чеснот і вад», прочитана 14.05.2020 р. на першому курсі скороченої програми спеціальності «Початкова освіта».

ВИСТУПИЛИ: професор Пасько Я.І., доцент Колінько М.В., доцент Лавриненко Г.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Хрипко С.А. «Ціннісна парадигма моральної філософії (етики) чеснот і вад» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

2. СЛУХАЛИ:

Звіт про стажування Олени Анатоліївни Лобанчук, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова (Тема стажування: «Досвід викладання філософських дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти»).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про стажування Олени Анатоліївни Лобанчук, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова.

3. СЛУХАЛИ:

Звіт про стажування Наталії Олександрівни Савранської, кандидата філософських наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова (Тема стажування: «Досвід викладання філософських дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти»).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про стажування Наталії Олександрівни Савранської, кандидата філософських наук, доцента кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова.

4. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про рекомендацію до друку навчального посібника «Філософія політики» проф. Александрової О.С., проф. Горбаня О.В. та доц. Лавриненко Г.А.

 

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку навчального посібника «Філософія політики» проф. Александрової О.С., проф. Горбаня О.В. та доц. Лавриненко Г.А.

5. СЛУХАЛИ:

Передзахист бакалаврських робіт студентами 4 курсу спеціальності «Філософія». Виступили:

 • Байрамсахадова Надія Халідівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Антиномія гостинності, безумовність права і диференційовані практики».
 • Бойко Анна Василівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Символічна цінність соціального капіталу П. Бурдьє».
 • Глезіна Майя Олександрівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Екзистенційно-особистісний зміст філософії Е.Фромма».
 • Головко Владислав Віталійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Теоретико-методологічні основи біоетики».
 • Дерід Костянтин Миколайович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Історія соліпсизму в європейській філософії».
 • Донець Олександр Борисович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Роль інтуїції в процесі пізнання».
 • Зубрицький Андрій Євгенович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Дискрусивна етика як механізм порозуміння комунікантів».
 • Іванів Софія-Емілія Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «"Мовні ігри" Л. Вітгенштайна у лінгвофілософському дискурсі».
 • Крижанівська Анна Олександрівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Генеза вищого класу в Україні».
 • Кулебякін Георгій Анатолійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Передумови аналітичної філософії в контексті ідей Е. Маха».
 • Курганов Єгор Юрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феноменологічний екзистенціалізм Карла Ясперса».
 • Мережко Тетяна-Лоранс Іванівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Бідність як соціальний феномен».
 • Мілютіна Наталія Олегівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Деконструкція гендерної матриці у постмодерністській глобалізації».
 • Омельченко Яна Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Масова свідомість у філософському та політологічному вимірах».
 • Смирнов Даніїл Олександрович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Компаративний аналіз проблеми буття в середньовічній патристиці та схоластиці».
 • Спічак Анна Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Держава і влада в координатах політичного простору».
 • Федорова Олександра Сергіївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Філософські засади психоаналітичної теорії К.Г. Юнга».
 • Хурса Юлія Вікторівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Філософське осмислення психоаналітичної концепції З.Фройда».
 • Шелест Вікторія Віталіївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Антинаталізм: проблема відмови від існування».

УХВАЛИЛИ:

Допустити до захисту дипломної роботи:

 • Байрамсахадову Надію Халідівну, науковий керівник Колінько М.В.;
 • Бойко Анну Василівну, науковий керівник Купрій Т.Г.;
 • Глезіну Майю Олександрівну, науковий керівник Горбань О.В.;
 • Головка Владислава Віталійовича, науковий керівник Хрипко С.А.;
 • Деріда Костянтина Миколайовича, науковий керівник Мартич Р.В.;
 • Донця Олександра Борисовича, науковий керівник Бондар Т.І.;
 • Зубрицького Андрія Євгеновича, науковий керівник Тур М.Г.;
 • Іванів Софія-Емілію Андріївну, науковий керівник Купрій Т.Г.;
 • Крижанівську Анну Олександрівну, науковий керівник Додонов Р.О.;
 • Кулебякіна Георгія Анатолійовича, науковий керівник Додонова В.І.;
 • Курганова Єгора Юрійовича, науковий керівник Супруненко А.П.;
 • Мережко Тетяну-Лоранс Іванівну, науковий керівник Александрова О.С.;
 • Мілютіну Наталію Олегівну, науковий керівник Ломачинська І.М.;
 • Омельченко Яну Андріївну, науковий керівник Панасюк Л.В.;
 • Смирнова Даніїла Олександровича, науковий керівник Ковальчук Н.Д.;
 • Спічак Анну Андріївну, науковий керівник Додонов Р.О.;
 • Федорову Олександру Сергіївну, науковий керівник Мартич Р.В.;
 • Хурсу Юлію Вікторівну, науковий керівник Огнев`юк В.О.;
 • Шелест Вікторію Віталіївну, науковий керівник Додонова В.І.

6. СЛУХАЛИ:

Магістрантів 6 курсу спеціальності «Філософія»:

 • Леонова (Авраменко) Анастасія Вікторівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Соціальна стереотипизація як феномен сучасності».
 • Антонова Валерія Анатоліївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Міфологема долі в контексті європейської культури».
 • Версетілов Денис Ігоревич доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Альтернативні шляхи подолання “ситуації постмодерну”».
 • Міняйло Артем Олександрович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Нові форми соціальності в умовах пандемії».
 • Оксютенко Ігор Павлович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феномен «влади-знання» в історії філософії та сучасному суспільстві».
 • Растівський Ігор Васильович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Інтуїтивістські концепції творчості: від Анрі Бергсона до Марселя Пруста».
 • Харченко Владислав Андрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Екуменічний рух як платформа міжрелігійного діалогу».

УХВАЛИЛИ:

Допустити до захисту магістерської роботи:

 • Авраменко Анастасію Вікторівну, науковий керівник Горбань О.В.;
 • Антонову Валерію Анатоліївну, науковий керівник Ковальчук Н.Д.;
 • Версетілова Дениса Ігоревича, науковий керівник Огнев’юк В.О.;
 • Міняйла Артема Олександровича, науковий керівник Огнев’юк В.О.;
 • Оксютенка Ігора Павловича, науковий керівник Огнев’юк В.О.;
 • Растівського Ігора Васильовича, науковий керівник Огнев’юк В.О.;
 • Харченка Владислава Андрійовича, науковий керівник Шепетяк О.М.;

 

7. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про затвердження вступних білетів до магістратури.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тестові питання до фахового випробування до магістратури.

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах