Протокол №8 засідання кафедри 22 лютого 2018 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      22 лютого 2018 р.

 

Порядок денний:

  • Про підтримку циклу наукових праць у 5 книгах «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти» колективу авторів, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року у номінації «Вища освіта»;
  • Про підсумки ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії;
  • Про виконання наукової теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури»;
  • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Полякової Віторії Олегівни «Простір пам’яті у віртуальній реальності (соціально-філософський аналіз)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

І. СЛУХАЛИ:

Про підтримку циклу наукових праць у 5 книгах «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти» колективу авторів: Огнев’юка В.О., Сисоєвої С.О., Кузьменко О.М., Тригуб І.І., що висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року у номінації «Вища освіта».

ВИСТУПИЛИ:

Доктор філософських наук, професор Александрова О.С. звернулася до членів кафедри  з пропозицією розглянути питання про підтримку на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року у номінації «Вища освіта» циклу наукових праць «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти», підготовленого академіком НАПН України, доктором філософських наук, професором, ректором Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юком В.О., академіком НАПН України, доктором педагогічних наук, професором, академік-секретарем Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Сисоєвою С.О.,  кандидатом філософських наук, завідувачем науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка Кузьменко О.М., кандидатом педагогічних наук, науковим співробітником  науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Тригуб І.І. Актуальність дослідження сучасного освітнього простору в циклі 5 наукових праць «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти» є безперечною з огляду на те, що сучасний цивілізаційний розвиток вимагає переосмислення ролі освіти в суспільстві і посилення системних та інтегрованих досліджень освіти. У циклі праць проаналізована системна роль української, європейської та світової освіти у розвитку світового суспільства в його сталому розвитку.

Доктор філософських наук, професор Горбань О.В. зазначив, що професор нашої кафедри Огнев’юк В.О. є визнаним фахівцем у галузі філософії освіти, засновником нового наукового напряму міждисциплінарних досліджень проблем освіти – освітології. Всі автори поданого на конкурс  циклу є освіченими науковцями, що багато років розробляють освітологічну тематику і мають у своєму доробку чимало ґрунтовних публікацій.

Доктор філософських наук, професор Додонов Р.О. зазначив, що теоретичні здобутки конкурсантів мають вплив на практичний освітній процес і сприяють формуванню нової системи підготовки фахівців-управлінців, здатних до експертної та консультативної діяльності в галузі вищої освіти на основі адаптації до потреб навчального процесу у вищій школі освітологічних принципів. Зав. кафедри закликав членів кафедри проголосувати за підтримку циклу наукових праць «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року.

Результати голосування:

подано голосів «за» – 16,

«проти» – немає,

«утрималися» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Висловити підтримку кафедри філософії циклу наукових праць у 5 книгах «Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження освіти» для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року номінація «Вища освіта» у складі авторського колективу: академік НАПН України,  доктор філософських наук, професор Огнев’юк В.О., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Сисоєва С.О., кандидат філософських наук Кузьменко О.М., кандидат педагогічних наук Тригуб І.І.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підсумки ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії проведеного в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

УХВАЛИЛИ:

За результатами ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії затвердити подання журі турніру і клопотати перед МОН про нагородження переможців.

ІІІ. СЛУХАЛИ

Додонову В.І. про виконання наукової теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури».

 

УХВАЛИЛИ

  • Затвердити календарний план виконання професорсько-викладацьким складом кафедри філософії наукової теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури» на 2018 рік (додаток 1).
  • Календарний план подати до наукового відділу для подальшого планування науково-дослідної роботи університету.

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про відгук на автореферат дисертації Полякової Віторії Олегівни «Простір пам’яті у віртуальній реальності (соціально-філософський аналіз)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (додаток 2).

УХВАЛИЛИ:

  • Затвердити відгук на автореферат дисертації Полякової В.О. «Простір пам’яті у віртуальній реальності (соціально-філософський аналіз)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
  • Відгук надіслати у спеціалізовану вчену раду.

Факультет у соціальних мережах