Протокол №7 засідання кафедри 13 лютого 2018 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      13 лютого 2018 р.

 

Порядок денний:

 • Про підготовку ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії;
 • Про обрання кандидатів для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії;
 • Про обрання кандидатів для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології;
 • Про затвердження робочих навчальних програм дисциплін кафедри на другий семестр 2017-2018 н.р.;
 • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Коцюби Максима Петровича «Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури;
 • Різне.

І.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про хід підготовки ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії.

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

ІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про результати І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії. До участі у ІІ турі рекомендуються:

 • студент ІІ курсу спеціальності 033 «Філософія» Дерід Костянтин;
 • студент ІІ курсу спеціальності 033 «Філософія» Кулєбякін Георгій;

УХВАЛИЛИ: 

За результатами І етапу студентської олімпіади рекомендувати:

 • студента ІІ курсу спеціальності 033 «Філософія» Дерід Костянтина на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії, яка відбудеться 17-18 квітня на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • студента ІІ курсу спеціальності 033 «Філософія» Кулєбякіна Георгія на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії, яка відбудеться 17-18 квітня на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

ІІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про результати І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з політології. До участі у ІІ турі рекомендуються:

 • студентка ІІІ курсу напряму підготовки 6.020301 «Філософія» Малецька Марія;
 • студентка ІІІ курсу напряму підготовки 6.020301 «Філософія» Панкратьєва Ольга;

УХВАЛИЛИ: 

За результатами І етапу студентської олімпіади рекомендувати:

 • студентку ІІІ курсу напряму підготовки 6.020301 «Філософія» Малецьку Марію на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології, яка відбудеться 17-18 квітня на базі Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • студентку ІІІ курсу напряму підготовки 6.020301 «Філософія» Панкратьєву Ольгу на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології, яка відбудеться 17-18 квітня на базі Національного університету «Одеська юридична академія»;

ІV. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про підготовку робочих навчальних програм дисциплін кафедри на другий семестр 2017-2018 н.р.

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робочі навчальні програми дисциплін кафедри на другий семестр 2017-2018 н.р.

V. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відгук на автореферат дисертації Коцюби М.П. «Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністью 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури (додаток 1).

УХВАЛИЛИ:

 • Затвердити відгук на автореферат дисертації Коцюби М.П. «Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністью 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури.
 • Відгук надіслати у спеціалізовану вчену раду.

Факультет у соціальних мережах