Протокол №3 засідання кафедри 11 жовтня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      11 жовтня 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів на перший семестр 2017-2018 н. р.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам першого року навчання.
 • Затвердження індивідуальних планів аспірантів.
 • Затвердження екзаменаційних білетів дисциплін першого семестру 2017-2018 н. р.
 • Затвердження білетів для кандидатського іспиту з релігієзнавства 2017-2018 н. р.
 • Про рекомендацію щодо призначення іменної стипендії Бориса Грінченка студентці III курсу групи ФІЛОСб-1-15-4.0д спеціальності 033 «Філософія» Малецької Марії Олександрівни.
 • Затвердження додаткової програми для іспиту зі спеціальності 090011 «релігієзнавство» Гончаренко Д.І.
 • Про відгук на автореферат кандидатської дисертації Морозова Ю.А. «Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз»;
 • Різне.

І.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів на перший семестр 2017-2018 н. р.

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік індивідуальних консультацій викладачів на перший семестр 2017-2018 н. р.

ІІ.   СЛУХАЛИ:

 • Ільїна І.Ю., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство, який представив тему дисертаційного дослідження «Рецепції давньоєгипетських вірувань у сучасній британській езотериці».
 • Гребенюка П.М., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство, який представив тему дисертаційного дослідження «Репрезентація християнських конфесій у віртуальному просторі».

ВИСТУПИЛИ:

 • Горбань О.В. з питаннями до предмету теми дослідження Ільїна І.Ю.; Александрова О.С., Хрипко С.А..
 • Мартич Р.В. з питанням щодо основи наукового обґрунтування теми дослідження Гребенюка П.; Александрова О.С., Додонова В.І. з рекомендацією про необхідність уточнення теми дослідження.

УХВАЛИЛИ: 

 • Затвердити тему дисертаційного дослідження Ільїна І.Ю., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство «Рецепції давньоєгипетських вірувань у сучасній британській езотериці».
 • Затвердити тему дисертаційного дослідження Гребенюка П.М., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство «Репрезентація християнських конфесій у віртуальному просторі».

ІІІ. СЛУХАЛИ:

 • Ільїна І.Ю., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство, який подав проект індивідуального плану роботи аспіранта.
 • Гребенюка П.М., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство, який подав проект індивідуального плану роботи аспіранта.

УХВАЛИЛИ: 

 • Затвердити індивідуальний план роботи Ільїна І.Ю., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство.
 • Затвердити індивідуальний план роботи Гребенюка П.М., аспіранта 1 року навчання спеціальності 031 Релігієзнавство.

IV. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.В. про затвердження екзаменаційних білетів дисциплін першого семестру 2017-2018 н. р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити екзаменаційні білети дисциплін першого семестру 2017-2018 н. р.

V. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М. про затвердження білетів для кандидатського іспиту з релігієзнавства 2017-2018 н. р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити білети для кандидатського іспиту з релігієзнавства 2017-2018 н. р.

VI. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.В. про рекомендацію щодо призначення іменної стипендії

Бориса Грінченка студентці III курсу групи ФІЛОСб-1-15-4.0д спеціальності 033 «Філософія» Малецької Марії Олександрівни.

ГОЛОСУВАЛИ: За обрання кандидатури щодо призначення іменної

стипендії Бориса Грінченка в особі Малецької Марії Олександрівни.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Малецьку Марію Олександрівну як кандидатуру до призначення іменної стипендії Бориса Грінченка.

VIІ. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М. про затвердження додаткової програми для іспиту зі спеціальності 09.00.11 «релігієзнавство» аспіранта Гончаренко Д.І. (додаток 1)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.11 «релігієзнавство» аспіранта Гончаренко Д.І.

VIII. СЛУХАЛИ:

Обговорення відгуку на автореферат кандидатської дисертації Морозова Ю.А. «Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз»; (додаток 2)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити відгук на автореферат кандидатської дисертації Морозова Ю.А. «Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз» та надіслати його до спеціалізованої вченої ради Житомирського національного університету ім.. Івана Франка.;

ІХ. СЛУХАЛИ:

 • Додонова Р.О. про розподіл обов’язків членів кафедри філософії на 2017-2018 н. р.
 • Додонову В.І. про підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2017-2018 н. р.
 • Додонову В.І. про оновлення інформації про наукові школи кафедри філософії.
 • Горбаня О.В. про сертифікацію ЕНК «Філософські студії» (денна форма навчання, спеціальність – математика, 2 курс).
 • Ковальчук Н.Д. про сертифікацію ЕНК «Етика та естетика» (денна форма навчання, каталог вибіркових дисциплін, 3 курс).
 • Александрову О.С. про проведення виборів ректора 25 жовтня 2017 р.

УХВАЛИЛИ:

 • Призначити відповідальними за наступні напрями роботи:
  • Овсянкіна Л.А. – відповідальна за проведення акредитації та ліцензування;
  • Ковальчук Н.Д. – відповідальна за організаційно-виховну та культурно-просвітницьку діяльність;
  • Пасько Я.І. та Шепетяк О.М. – відповідальні за міжнародну співпрацю;
  • Купрій Т.Г. – відповідальна за організацію практики та профорієнтаційну роботу;
  • Горбань О.В. – відповідальний за навчально-методичну роботу;
  • Додонова В.І. – відповідальна за наукову роботу.
 • Взяти до відома та виконання інформацію про необхідність підготовки студентів до Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2017-2018 н. р.
 • Взяти до відома та виконання інформацію про необхідність оновлення інформації про наукові школи кафедри філософії.
 • Призначити рецензентами ЕНК «Філософські студії» (денна форма навчання, спеціальність – математика, 2 курс) д.філос.н. Шепетяка О.М. та к.філос.н. Брижніка В.М.
 • Призначити рецензентами ЕНК «Етика та естетика» (денна форма навчання, каталог вибіркових дисциплін, 3 курс) к.філос.н. Брижніка В.М. та к.філос.н. Хрипко С.А.
 • Взяти участь у виборах ректора 25 жовтня 2017 р.

Факультет у соціальних мережах