Протокол №2 засідання кафедри 20 вересня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 2

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      20 вересня 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Про поновлення кадрового складу кафедри філософії на 2017-2018 навчальний рік.
 • Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2017-2018 навчальний рік.
 • Про затвердження плану роботи кафедри філософії на 2017-2018 навчальний рік.
 • Про затвердження робочих навчальних програм кафедри філософії на перший семестр 2017-2018 навчального року.
 • Про затвердження робочих навчальних програм кафедри філософії для аспірантів на 2017-2018 навчальний рік.
 • Про подання членів комісії з приймання кандидатських іспитів.
 • Про оновлення програм з кандидатських іспитів.
 • Про атестацію та переведення аспірантів на 3 та 4 роки навчання.
 • Про призначення наукових керівників аспірантам 1 року навчання.
 • Різне.

І.   СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про поновлення кадрового складу кафедри філософії на 2017-2018 навчальний рік. Декан ІФФ представила колективу кафедри д.філос.н., проф. Додонова Р.О., призначеного на посаду завідувача кафедри до обрання за конкурсом; д.філос.н., проф. Додонову В.І. – професора кафедри; к.філос.н., доц. Хрипко С.А. – доцента кафедри.

УХВАЛИЛИ: 

Поновити кадровий склад кафедри відповідно до штатного розпису на 2017-2018 навчальний рік.

ІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2017-2018 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів на 2017-2018 навчальний рік.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження плану роботи кафедри філософії на 2017-2018 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи кафедри філософії на 2017-2018 навчальний рік відповідно до індивідуальних планів роботи викладачів кафедри філософії та планів роботи Історико-філософського факультету та Університету.

IV. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження робочих навчальний програм на перший семестр 2017 - 2018 навчального року.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми на перший семестр 2017-2018 навчального року.

V. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О.  про затвердження робочих навчальних програм кафедри філософії для аспірантів на 2017-2018 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми для аспірантів на 2017-2018 навчальний рік.

VІ. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про подання членів комісії з приймання кандидатських іспитів.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження комісії з приймання кандидатських іспитів з філософії та екзаменів зі спеціальностей у наступному складі:

Загальний іспит з філософії:

 • Огнев’юк В.О. – голова комісії;
 • Александрова О.С.
 • Додонов Р.О.
 • Горбань О.В.

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії:

 • Огнев’юк В.О. – голова комісії;
 • Александрова О.С.
 • Додонов Р.О.

09.00.10 Філософія освіти

 • Огнев’юк В.О. – голова комісії;
 • Александрова О.С.
 • Горбань О.В.

09.00.11 Релігієзнавство:

 • Огнев’юк В.О. – голова комісії;
 • Шепетяк О.М.
 • Ломачинська І.М.

VІІ. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про оновлення програм іспиту кандидатського мінімуму з філософії та екзаменів зі спеціальностей:  09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії, 09.00.10 Філософія освіти, 09.00.11 Релігієзнавство.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити оновлені програми іспиту кандидатського мінімуму з філософії та екзаменів зі спеціальностей:  09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії, 09.00.10 Філософія освіти, 09.00.11 Релігієзнавство.

VІІІ. СЛУХАЛИ:

І. Звіт аспіранта другого  року навчання

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії:
 • Шпака Олега Валерійовича;

ІІ. Звіти аспірантів третього року навчання

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії:
 • П’ятницького Андрія Геннадійовича.
 • з наукової спеціальності 00.10 – філософія освіти:
 • Магея Максима Миколайовича.

ІІІ. Звіт аспіранта четвертого року навчання

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії:
 • Невідомської Ірини Анатоліївни.

УХВАЛИЛИ:

І. Атестувати та клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо переведення аспіранта другого року навчання на третій рік навчання:

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
 • Шпака Олега Валерійовича;

ІІ. Атестувати та клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо переведення аспірантів третього року навчання на четвертий рік навчання:

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії:
 • П’ятницького Андрія Геннадійовича.
 • з наукової спеціальності00.10 – філософія освіти:
 • Магея Максима Миколайовича.

ІІІ. У зв’язку із завершенням терміну навчання рекомендувати до відрахування зі складу аспірантів:

 • з наукової спеціальності 00.03 – соціальна філософія та філософія історії:
 • Невідомську Ірину Анатоліївну.

ІХ. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про призначення наукових керівників аспірантам 1 року навчання.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити науковим керівником аспіранта 1 року навчання з наукової спеціальності 031 Релігієзнавство Ільїну І. доктора філософських наук, професора Додонова Р.О.

2. Призначити науковим керівником аспіранта 1 року навчання з наукової спеціальності 031 Релігієзнавство Гребенюку П. доктора філософських наук, професора Додонова Р.О.

Факультет у соціальних мережах