Протокол №13 засідання кафедри 24 травня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ №13

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     24 травня 2017 р.

ПРИСУТНІ: І.М. Ломачинська завідувач кафедри, проф., О. С. Александрова д.філос.н., проф., декан ІФФ, Н.Д. Ковальчук д.філос.н., проф., О.В. Горбань д.філос.н., Я.І. Пасько д.філос.н., проф., М.Г. Тур д.філос.н., проф., О.М. Шепетяк д.філос.н., доц., Т.В. Гаврилюк, д.філос.н., доц., Т.І. Бондар канд. філос.н., доц., Л. В. Овсянкіна канд.філос.н., доц., Л.В. Панасюк канд.іст.н., доц., Р.В. Мартич канд.філос.н., А.П. Супруненко канд.політ.н., В.М. Брижнік канд. філос.н., Т.Г. Купрій  канд.іст.н., доц., Ю.В. Омельченко к.філос.н., А.В. Богород ст.викл., М.О. Малецька секретар кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: В.Ю. Попов д.філос.н, проф., С.А. Хрипко к.філос.н., доц.

Головуюча на засіданні кафедри філософії – О. С. Александрова д.філос.н., проф., декан ІФФ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

10:00.

  • Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.
  • Обрання завідувача кафедри.
  • Про рекомендацію кандидатур на вакантні посади відповідно до умов Конкурсу 2017
  • Різне.
  • Про результати попереднього захисту бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «Філософія».
  • Про затвердження відгуку на автореферат дисертації Слубської Анни Ярославівни «Громадянська релігія в українських реаліях: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство
  • Про результати стажування викладачів кафедри за травень 2017 року.

І. СЛУХАЛИ:

О.С. Александрову про порядок проведення таємного голосування та обрання лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: За обрання в лічильну комісію О.В. Горбаня, Т.Г. Купрій,
Л.В. Панасюка.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Лічильну комісію в складі О.В. Горбаня, Т.Г. Купрій, Л.В. Панасюка.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру Т.В. Гаврилюк, претендента на посаду завідувача кафедри, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Т.В. Гаврилюк, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

СЛУХАЛИ:

Т.В. Гаврилюк з перспективним планом розвитку кафедри філософії.

 

ВИСТУПИЛИ:

О.М. Шепетяк з схвальним коментарем щодо представленого плану розвитку кафедри.

Я.І. Пасько з питанням щодо теми дисертаційного дослідження Т.В. Гаврилюк.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду завідувача кафедри філософії Т.В. Гаврилюк.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду завідувача кафедри філософії Т.В. Гаврилюк.

СЛУХАЛИ:

Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Гаврилюк Тетяни Вікторівни для обрання на посаду завідувача кафедри філософії, на якому з присутніх 16 осіб:
                                                             За – 14

Проти – 2

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Гаврилюк Тетяни Вікторівни для обрання на посаду завідувача кафедри філософії.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру О.М. Шепетяка, претендента на посаду професора кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості О.М. Шепетяка, його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії О.М. Шепетяка.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії О.М. Шепетяка.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру В.Ю. Попова, претендента на посаду
професора кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого
висновку кафедри про професійні та особистісні якості В.Ю. Попова,
його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ВИСТУПИЛИ:

О.С. Александрова з питанням щодо теми кандидатської та докторської дисертації В.Ю. Попова.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії В.Ю. Попова.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії В.Ю. Попова.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру Т.І. Бондар, претендента на посаду доцента кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Т.І. Бондар, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ВИСТУПИЛИ:

І.М. Ломачинська, яка внесла уточнення щодо стажування Т.І. Бондар, яке не було вказано у мотивованому висновку.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Т.І. Бондар.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Т.І. Бондар.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру А.П. Супруненко, претендента на посаду доцента кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості А.П. Супруненко, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії А.П. Супруненко.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії А.П. Супруненко.

 

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру Л.А. Овсянкіної, претендента на посаду доцента кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Л.А. Овсянкіної, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Л.А. Овсянкіної.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Л.В. Овсянкіної.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру С.А. Хрипко, претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості С.А. Хрипко, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ВИСТУПИЛИ:

А.П. Супруненко з питанням щодо причин спроби зміни місця роботи.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії С.А. Хрипко.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії С.А. Хрипко.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру А.В. Богорода, претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості А.В, Богорода, його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ВИСТУПИЛИ:

М.Г. Тур з доповненням до мотивованого висновку щодо створення А.В. Богородом онлайн-бібліотеки кафедри філософії.

А.В. Богород про включення до мотивованого висновку інформації щодо створення ним електронної бібліотеки грінченкознавства для Київського університету імені Бориса Грінченка.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача та на посаду викладача кафедри філософії А.В. Богорода.

За – 15

Проти – 0

Утрималися – 1

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача та викладача кафедри філософії
А.В. Богорода.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру К.В. Ніколенко, претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості К.В. Ніколенко, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії
К.В. Ніколенко.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду ст. викладача кафедри філософії
К.В. Ніколенко.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру А.В. Богорода, претендента на посаду викладача кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості А.В, Богорода, його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ВИСТУПИЛИ:

М.Г. Тур з доповненням до мотивованого висновку щодо створення А.В. Богородом онлайн-бібліотеки кафедри філософії.

А.В. Богород про включення до мотивованого висновку інформації щодо створення ним електронної бібліотеки грінченкознавства для Київського університету імені Бориса Грінченка.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду викладача кафедри філософії А.В. Богорода.

За – 15

Проти – 0

Утрималися – 1

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду викладача кафедри філософії А.В. Богорода.

СЛУХАЛИ: Декана Історико-філософського факультету О.С. Александрову, яка представила кандидатуру К.В. Ніколенко, претендента на посаду викладача кафедри філософії, оприлюднила текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості К.В. Ніколенко, її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження мотивованого висновку кафедри щодо кандидатури претендента на посаду викладача кафедри філософії К.В. Ніколенко.

За – 16

Проти – 0

Утрималися – 0

УХВАЛИЛИ: Затвердити мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду викладача кафедри філософії
К.В. Ніколенко.

СЛУХАЛИ:

Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Шепетяка Олега Михайловича для обрання на посаду професора кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                            За – 13

Проти – 0

Недійсних бюлетенів – 2

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Шепетяка Олега Михайловича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Попова Володимира Юрійовича для обрання на посаду професора кафедри філософії, на якому з присутніх 16 голосуючих осіб:
                                                            За – 10

Проти – 4

Недійсних бюлетенів – 2

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Попова Володимира Юрійовича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Бондар Тетяни Іванівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                            За – 15

Проти – 0

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Бондар Тетяни Іванівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Супруненко Анни Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                            За – 14

Проти – 1

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Супруненко Анни Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Овсянкіної Людмили Анатолівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                            За – 15

Проти – 0

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Овсянкіної Людмили Анатолівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Хрипко Світлани Анатолівни для обрання на посаду
ст. викладача кафедри філософії, на якому з присутніх 16 голосуючих осіб:
                                                             За – 11

Проти – 4

Недійсних бюлетенів – 1

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Хрипко Світлани Анатоліївни для обрання на посаду ст. викладача кафедри філософії

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Богорода Анатолія Володимировича для обрання на посаду ст. викладача кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                              За – 5

Проти – 9

Недійсних бюлетенів – 1

УХВАЛИЛИ:  Не рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Богорода Анатолія Володимировича для обрання на посаду ст. викладача кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Ніколенко Ксенії Вікторівни для обрання на посаду
ст. викладача кафедри філософії, на якому з присутніх 16 голосуючих осіб:
                                                            За – 4

Проти – 12

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Не рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Ніколенко Ксенії Вікторівни для обрання на посаду ст. викладача кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Богорода Анатолія Володимировича для обрання на посаду викладача кафедри філософії, на якому з присутніх 15 голосуючих осіб:
                                                               За – 9

Проти – 6

Недійсних бюлетенів – 0

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Богорода Анатолія Володимировича для обрання на посаду викладача кафедри філософії.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії О.В. Горбаня, який оголосив результати таємного голосування за рекомендацію Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Ніколенко Ксенії Вікторівни для обрання на посаду
викладача кафедри філософії, на якому з присутніх 16 голосуючих осіб:
                                                              За – 9

Проти – 5

Недійсних бюлетенів – 2

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету кандидатуру Ніколенко Ксенії Вікторівни для обрання на посаду викладача кафедри філософії.

IV.І СЛУХАЛИ: І.М. Ломачинську про стан підготовки бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: О.С. Александрова з пропозицією повторно провести попередній захист бакалаврських робіт 1 червня 2017 р. о 13:10.

 

ГОЛОСУВАЛИ: За перенесення попереднього захисту бакалаврських робіт на
1 червня 2017 р., 13:10.

За – 16

Проти – 0

Утрималися– 0

УХВАЛИЛИ: Перенести попередній захист бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «Філософія» на 1 червня 2017 р., 13:10.

IV.ІІ СЛУХАЛИ: І.М. Ломачинську про відгук на автореферат дисертації Слубської Анни Ярославівни «Громадянська релігія в українських реаліях: філософсько-релігієзнавчий аналіз»

УХВАЛИЛИ: Затвердити відгук на автореферат дисертації Слубської Анни Ярославівни «Громадянська релігія в українських реаліях: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

IV.ІІІ СЛУХАЛИ: Доцента кафедри філософії А.П. Супруненко про результати стажування. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати стажування доцента кафедри філософії А.П. Супруненко.

Факультет у соціальних мережах