Протокол №12 засідання кафедри 12 травня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ №12

засідання кафедри філософії

 

 

м. Київ                                                                                     12 травня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

15:00.

  • Про обговорення дисертації Богорода А.В. (рецензенти: І. М. Ломачинська, О. М. Шепетяк, Р. В. Мартич та усі доктори наук кафедри філософії незалежно від спеціальності та кандидати наук зі спіціальності 09.00.11-релігієзнавство);
  • Про обговорення відкритих лекцій викладачів кафедри філософії;
  • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

О.В. Горбань про встановлення часового регламенту доповіді, запитань та рецензій.

ІІ. СЛУХАЛИ:

А.В. Богород  про доповідь по дисертації «Ритуальний танець: філософсько-релігієзнавчий аспект». У своїй доповіді виклав короткий зміст дисертації, об’єкт та предмет дослідження, завдання дослідження.

 

ВИСТУПИЛИ:

М. Г. Тур, А. П. Супруненко, Н. Д. Ковальчук, О. М. Шепетяк. поставили запитання А. В, . Богороду щодо дисертації, на які він дав відповідь..

О.В.Горбань зачитав рецензію І.М. Ломачинської, де висвітлені позитивні та негативні сторони дисертації А. В. Богорода.

О. М. Шепетяк виступив з негативною рецензією, вказав на відсутність висновків та невідповідність паспорту спеціальності та необхідному обсягу.

Р. В. Мартич виступила з негативною рецензією, де вказала на невідповідність змісту дисертації переліку завдань та роботи паспорту спеціальності.

Н. Д. Ковальчук та Я. І. Пасько прокоментували те, що дисертація не готова до захисту.

І.В. Богдановський прокоментував те, що в дисертації предмет дослідження не пов’язаний з об’єктом, порекомендував доопрацювати текст дисертації.

 

УХВАЛИЛИ: Не рекомендувати дисертацію до представлення.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 0; «Проти» - 11; Утрималися – 2.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Професора кафедри філософії О. В. Горбаня про відкриті лекції викладачів кафедри філософії та інших осіб, що є претендентами на посади науково-педагогічних працівників відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2017 року.  Обговорювалися відкриті лекції Грибко Світлани Анатоліївни, Ніколенко Ксенії Вікторівни, І. М. Ломачинської, О.М. Шепетяка, Т.І. Бондар, Л. В. Овсянкіної, А. В. Богорода та А. П. Супруненко.

УХВАЛИЛИ:  Загалом, всі вони отримали схвальні відгуки про вміння працювати з аудиторією, високий професіоналізм і зазначили негативний бік відкритої лекції А. В. Богорода, із-за невикористання сучасних технічних засобів.

Факультет у соціальних мережах