Протокол №10 засідання кафедри 22 березня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     22 березня 2017 р.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Про роботу над новою стратегією розвитку спеціальності 033«Філософія» (Александрова О.С., Ломачинська І.М.).
  • Про уточнення освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня першого (бакалаврського) відповідно до вимог нової освітньої стратегії (Ломачинська І.М.)
  • Пропозиції до змісту практичної діяльності у Центрах компетентностей (Викладачі кафедри)
  • Про дотримання вимог Корпоративного стандарту Університету в аспекті наукових публікацій (Ломачинська І.М.)
  • Про стан підготовки до захисту курсових робіт студентів 3 курсу спеціальності «філософія» (Керівники курсових робіт)
  • Про стан підготовки тестів до поточного та підсумкового контролю (Викладачі кафедри)
  • Про інструктаж щодо охорони праці (Малецька М.)
  • Теоретичний семінар «Актуальні проблеми сучасної політології» (Супруненко А.П.)
  • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про уточнення щодо нової стратегії розвитку спеціальності 033«Філософія».

УХВАЛИЛИ:

У складі робочої групи внести корективи у означену стратегію спеціальності 033 «Філософія».

ІІ. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про уточнення ОП та навчального плану для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 033 «Філософія» відповідно до вимог нової освітньої стратегії Університету. Робочій групі необхідно врахувати такі вимоги, як практико-орієнтоване навчання (весь 4 курс складається з практик), поступово започатковуються Центри компетентностей, принцип підготовки здобувачів за схемою «Аудиторія – Центр компетентності – Практика». Кількість практичних (семінарських) занять в навчальному плані має перебільшувати кількість лекцій.

УХВАЛИЛИ:

У складі робочої групи внести корективи у ОП та навчальний план для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 033 «Філософія» для його затвердження.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Пропозиції до змісту практичної діяльності у Центрах компетентностей.

ВИСТУПИЛИ: проф. Горбань О.В., проф. Пасько Я.І., доц. Бондар Т.І. щодо практичної реалізації змісту роботи Центрів компетентностей спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ: Внести висловлені пропозиції до змісту нової освітньої стратегії спеціальності «Філософія».

ІV. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про дотримання вимог Корпоративного стандарту Університету в аспекті наукових публікацій.

УХВАЛИЛИ: Мобілізувати зусилля викладачів кафедри щодо дотримання вимог Корпоративного стандарту Університету в аспекті наукових публікацій.

V. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки до захисту курсових робіт студентів 3 курсу спеціальності «філософія».

ВИСТУПИЛИ: проф. Ломачинська І.М., проф. Тур М.Г., доц. Брижнік В.М., доц. Супруненко А.П. щодо стану підготовки курсових робіт студентів 3 курсу спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ: Загалом, стан підготовки курсових робіт до захисту відбувається відповідно до графіку. Проблемна ситуація з підготовкою курсової роботи спостерігається у А.Савицької, яка не виходить на зв’язок з науковим керівником і може бути не допущена до захисту у передбачені терміни.

VІ. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки тестів до поточного та підсумкового контролю.

ВИСТУПИЛИ:  проф. Горбань О.В., проф. Пасько Я.І., доц.. Овсянкіна Л.А., доц. Бондар Т.І. з пропозиціями щодо форми поточного та підсумкового письмового контролю студентів спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ: Поточний (модульний) та підсумковий (іспитовий) контроль успішності студентів проводити у вигляді письмового контролю з поєднанням тестових питань та питань для розгорнутих письмових відповідей.

VIІ. СЛУХАЛИ: Фахівця кафедри філософії Малецьку М. про нові інструкції щодо охорони праці

УХВАЛИЛИ: Отриману інформації щодо охорони праці взяти до відома. Кожен член кафедри зобов’язаний особисто дотримуватися вимог охорони праці та слідкувати за їх дотриманням студентами. Свою згоду з дотриманням інструктажу викладачі кафедри філософії скріпили своїми підписами у Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.

VIIІ. СЛУХАЛИ: Теоретичний семінар «Актуальні проблеми сучасної політології»

ВИСТУПИЛИ: доц. Супруненко А.П. з англомовною версією доповіді щодо сучасних проблем політологічної науки і практики.

УХВАЛИЛИ: Теоретичний семінар А.П.Супруненко проведений на належному рівні.

Факультет у соціальних мережах