Протокол №1 засідання кафедри 30 серпня 2018 року

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 1

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     30 серпня 2018 р.

 

Порядок денний:

1. Про підсумки набору студентів на спеціальності 033 «Філософія» та 052 «Політологія» у 2018 році.

2. Про затвердження навчального навантаження на 2018-2019 н.р.

3. Про затвердження Індивідуальних планів роботи викладачів на 2018-2019 н.р.

4. Про затвердження плану роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

5. Про затвердження робочих навчальних програм на 1 семестр 2018-2019 н.р.

6. Різне

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію завідувача кафедри Додонова Р.О. про підсумки набору студентів на спеціальності 033 «Філософія» та 052 «Політологія» у 2018 році. Вступна кампанія 2018 року є задовільною, всього в Університет набрано понад 3100 осіб, що є рекордним показником. Для порівняння у 2017 році набір складав 2940 осіб. На Історико-філософський факультет поступили 139 абітурієнтів (у 2017 році 92). Щодо кафедри філософії, то на спеціальність «Політологія» набрано 25 осіб (5 за держзамовленням та 20 за контрактом), на спеціальність «Філософія» - 21 особа. Активну участь у профорієнтаційній роботі, агітації абітурієнтів, прийому документів тощо брали участь доцент Купрій Т.Г., доцент Бондар Т.І., доцент Супруненко А.П., професор Горбань О.В., доцент Мартич Р.В., за що хочу висловити їм подяку завідувача кафедри.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Оголосити подяку професору Горбаню О.В., доценту Купрій Т.Г., доценту Бондар Т.І., доценту Супруненко А.П., доценту Мартич Р.В. за активну участь у вступній кампанії 2018 року.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Професора Горбаня О.В. з інформацією про розподіл навчального навантаження кафедри філософії.

  • Всього відповідно до плану штатного розпису: 11825.00 год.
  • Всього відповідно до наявних відомостей про ставки викладачів: 11225.00 год.
  • Заплановане навчальне навантаження: 12497.36 год.
  • Розподілене навчальне навантаження: 11941.71 год.

Реальне навчальне навантаження більше за норми штатного розпису, у зв’язку з чим частка викладачів працює на 1,5 ставки, крім того, у кожного викладача навантаження виходить за межі встановлених норм.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити розподіл навчального навантаження кафедри філософії між викладачами.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про затвердження Індивідуальних планів роботи викладача на 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Індивідуальні плани роботи викладача на 2018-2019 н.р.

ІV. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. з інформацією про проект плану роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

Професор Ломачинська І.М. виступила з пропозицією внести до плану роботи кафедри її гурток з інформаційної культури студентів.

Доцент Купрій Т.Г. виступила з пропозицією провести екскурсію першого курсу спеціальності «Політологія» до Верховної ради України.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи кафедри на 2018-2019 н.р. з доповненнями.

V. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про підготовку робочих навчальних програм на 1 семестр 2018-2019 н.р. за новими вимогами.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми з курсів, що читаються на бакалавра турі та магістратурі спеціальностей «Філософія» та «Політологія» у 1 семестрі 2018-2019 н.р.

VІ. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри кафедри, професора Додонова Р.О. про рекомендацію професору кафедри Ломачинській І.М., доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту кафедри Овсянкіній Л.А. впровадити ІКТ в навчальний процес і використати електронний навчальний курс при викладанні дисциплін, які забезпечує кафедра філософії.

ВИСТУПИЛИ:

Професор кафедри Горбань О.В. та доцент кафедри Бондар Т.І. підтримали впровадження дистанційної форми в навчальний процес у відсотковому відношенні.

УХВАЛИЛИ:

Надати можливість професору кафедри Ломачинській І.М., доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту кафедри Овсянкіній Л.А. викладати навчальні дисципліни з використанням технологій дистанційного навчання для забезпечення навчального процесу для студентів денної форми навчання.

Завідувач кафедри філософії                                                           Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                  М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах