Протокол №2 засідання кафедри 18 Вересня 2018 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ПРОТОКОЛ № 2
засідання кафедри філософії

м. Київ 18 вересня 2018 р.

Порядок денний:


1. Про призначення наукових керівників аспірантам першого курсу.
2. Затвердження Індивідуальних планів роботи аспірантів першого року навчання.
3. Затвердження робочих навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».
4. Затвердження складу комісій з прийняття іспитів кандидатського мінімуму. Затвердження оновлених програм кандидатських іспитів.
5. Про рекомендацію до друку «Методичних рекомендацій до практики в політичних інституціях» спеціальності 052 «Політологія», розроблених кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.
6. Про рекомендацію до друку «Методичних рекомендацій до практики навчальної / логіко-герменевтичної практики» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 033 «Філософія», розроблених кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.
7. Про направлення на стажування кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Овсянкіної Л.А.
8. Затвердження питань комплексної контрольної роботи для магістрів спеціальності «Музичне мистецтво» (Сольний спів) з курсу Філософія культури.


І. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання.

УХВАЛИЛИ:
1. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія денної форми навчання Безпрозванній Т.В. доктора філософських наук, професора Александрову О.С.
2. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія заочної форми навчання Гладуш І.В. доктора філософських наук, професора Горбаня О.В.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Александрову О.С. та Горбаня О.В. про затвердження Індивідуальних планів роботи аспірантів першого року навчання Безпрозванної Т.В. та Гладуша І.В.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Індивідуальні плани роботи аспірантів першого року навчання Безпрозванної Т.В. та Гладуша І.В.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О., Ломачинську І.М., Горбаня О.В. про затвердження робочих навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

УХВАЛИЛИ:
Клопотати перед Вченою радою факультету про затвердженя навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

ІV. СЛУХАЛИ:
Горбаня О.В. про затвердження складу комісій з прийняття іспитів кандидатського мінімуму та затвердження оновлених програм кандидатських іспитів.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити склад комісії з прийняття іспитів кандидатського мінімуму з соціальної філософії та філософії історії:
Голова – Огнев’юк В.О.
Члени комісії – Александрова О.С., Горбань О.В.
2. Затвердити склад комісії з прийняття іспитів кандидатського мінімуму з релігієзнавства:
Голова – Огнев’юк В.О.
Члени комісії – Ломачинська І.М., Шепетяк О.М.
3. Затвердити склад комісії з прийняття іспитів кандидатського мінімуму з філософії освіти:
Голова – Огнев’юк В.О.
Члени комісії – Александрова О.С., Горбань О.В.
4. Клопотати перед Вченою радою факультету про затвердження програм кандидатських іспитів.


V. СЛУХАЛИ:
Панасюка Л.В. про рекомендацію до друку «Методичних рекомендацій до практики в політичних інституціях» спеціальності 052 «Політологія», розроблених кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.
Рецензенти – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка Панасюк Л.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України Рейтерович І.В.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку «Методичні рекомендації до практики в політичних інституціях» спеціальності 052 «Політологія», розроблені кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.

VІ. СЛУХАЛИ:
Горбаня О.В. про рекомендацію до друку «Методичних рекомендацій до навчальної / логіко-герменевтичної практики» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 033 «Філософія», розроблених кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.
Рецензенти – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка Горбань О.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України Рейтерович І.В.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку «Методичні рекомендації до навчальної / логіко-герменевтичної практики» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 033 «Філософія», розроблених кандидатом історичних наук, доцентом Купрій Т.Г.

VІІ. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О., завідувача кафедри про направлення на стажування кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Овсянкіної Л.А. до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інституту філософської освіти та науки, кафедри етики та естетики з 5.11.2018 по 5.12.2018.

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно з Планом підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Університету Грінченка на 2018-2019 навчальний рік направити кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Овсянкіну Л.А. до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інституту філософської освіти та науки, кафедри етики та естетики з 5.11.2018 по 5.12.2018. без відриву від виробництва.
Затвердити програму стажування.

VІІІ. СЛУХАЛИ:
Ковальчук Н.Д. про затвердження питань комплексної контрольної роботи для магістрів спеціальності «Музичне мистецтво» (Сольний спів) з курсу Філософія культури.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити питання комплексної контрольної роботи для магістрів спеціальності «Музичне мистецтво» (Сольний спів) з курсу Філософія культури.

Завідувач кафедри філософії                         Р.О. Додонов


Секретар кафедри філософії                          М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах