Протокол №7 засідання кафедри 19 лютого 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                19 лютого 2019 р.

 

Порядок денний:

 1. Результати IIIВсеукраїнського студентського турніру з філософії
 2. Про перспективні плани роботи кафедри з навчальної та наукової роботи.
 3. Затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів на II семестр 2018-2019 н. р.
 4. Рекомендація до друку наукового видання «Історія релігії» в двох томах. Автор – проф. Шепетяк О.М.
 5. Рекомендація до друку навчального посібника «Філософія права» для студентів філософських та юридичних спеціальностей. Автори - проф. Александрова О.С., проф. Горбань О.В.
 6. Обговорення дисертаційної роботи Трегуб Г.А. «Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму України другої половини ХХ-початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чинники», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – Релігієзнавство.
 7. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про результати IIIВсеукраїнського студентського турніру з філософії.

РІШЕННЯ

про результати

ІІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії,

проведеного в Київському університеті імені Бориса Грінченка

від 15 лютого 2019 року

 

Журі турніру у складі:

1. Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (голова журі);

2. Бойко Анжела Іванівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських і політичних наук Черкаського національного технічного університету

3. Горпинич Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій;

4. Конотопенко Олександр Петрович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри правових наук та філософії факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

 

5. Корж Ганна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

6. Крохмаль Наталія Василівна, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

7. Мельник Емілія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри правових наук та філософії факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

8. Мозгова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

9. Скворець Володимир Олексійович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціології Запорізького національного університету;

Визнає переможців турніру та пропонує нагородити:

 

Перша категорія – студенти, які навчаються за спеціальністю«Філософія»

 

Дипломом І ступеня

Прізвище, імя, по батькові студента

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою (без фіналу)

Панов Володимир Ярославович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

74,4

Жеронкін Антон Володимирович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

74,4

Захлипа Дар`я Андріївна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

74,4

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, імя, по батькові студента

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою

Малецька Марія Олександрівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

79,3

Самборська Дар`я Русланівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

79,3

Олесик Дар`я Веніамінівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

79,3

Дмитришин Любомир Ігорович

Київська Трьохсвятительська духовна семінаріяУГКЦ

77,4

Гавриляк Іван Богданович

Київська Трьохсвятительська духовна семінаріяУГКЦ

77,4

Улішак Гліб Миколайович

Київська Трьохсвятительська духовна семінаріяУГКЦ

77,4

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, імя, по батькові

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою

Гайдук Анна

Львівський національний університет імені Івана Франка

71,7

Махінько Назарій

Львівський національний університет імені Івана Франка

71,7

Шпак Ірина

Львівський національний університет імені Івана Франка

71,7

Карагель Карина Володимирівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

69,7

Кузнецов Андрій Андрійович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

69,7

Швед Ерік Андрійович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

69,7

Селютін Олексій Станіславович

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

68,4

Завальна Анна Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

68,4

Дружиніна Юлія Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

68,4

 

Друга категорія – студенти, які навчаються за іншими спеціальностями, але цікавляться філософією

Дипломом І ступеня

Прізвище, імя, по батькові студента

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою (без фіналу)

Чепєгін Ігор Вікторович

Харківський національний педагогічний університетімені Г.С.Сковороди

79,3

Божко Олексій Олександрович

Харківський національний педагогічний університетімені Г.С.Сковороди

79,3

Семенченко Анастасія Олександрівна

Харківський національний педагогічний університетімені Г.С.Сковороди

79,3

 

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, імя, по батькові студента

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою

Михайлов Артем Андрійович

Харківський національний університет повітряних силімені Івана Кожедуба

80,5

Носик Юлія Євгенівна

Харківський національний університет повітряних силімені Івана Кожедуба

80,5

Блащук Сергій Вікторович

Харківський національний університет повітряних силімені Івана Кожедуба

80,5

Кохан Катерина Владиславівна

Київський національний торговельно-економічний університет

76,8

Досуділ Ярослава Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

76,8

Белінський Максим Олександрович

Київський національний торговельно-економічний університет

76,8

 

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, імя, по батькові

Найменування вищого навчального закладу

Загальна кількість балів, набрана учасником/

студентською командою

Ільченко Ярослав Олегович

Сумський державний педагогічний університетімені А.С. Макаренка

75,5

Половинка Юрій Володимирович

Сумський державний педагогічний університетімені А.С. Макаренка

75,5

Ювко

Єгор Юрійович

Сумський державний педагогічний університетімені А.С. Макаренка

75,5

Семижон Алла Володимирівна

Національна академія внутрішніх справ

74,3

Мурзо Євгенія Олександрівна

Національна академія внутрішніх справ

74,3

Самборська Марія Анатоліївна

Національна академія внутрішніх справ

74,3

Нехай Антон Миколайович

Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини

74,1

Лукієнко Артем Олександрович

Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини

74,1

Варивода Андрій Миколайович

Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини

74,1

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію декана Історико-філософського факультету О.С. Александрової взяти до відома.

2. Відзначити переможців ІІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії – команду Київського університету імені Бориса Грінченка (ІІ місце серед філософських факультетів).

 

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про перспективний план наукової та навчально-методичної роботи кафедри філософії у 2019 році. Пропонується внести до плану наступні напрями роботи:

 

1. Робочі навчальні програми

№ з/п

Прізвище І.П. розробника РНП

Назва навчального курсу

1.

Додонов Р.О.

Актуальні проблеми історії філософії, Соціальна структура суспільства, Методологія соціального пізнання, Філософсько-світоглядні парадигми сучасності, Базові концепції філософії історії

2.

Александрова О.С.

Соціальна філософія, Науковий семінар для аспірантів

3.

Бондар Т.І.

Логіка, Риторика

4.

Брижнік В.М.

Філософська антропологія та філософія культури, Філософія життя, Філософська антропологія

5.

Горбань О.В.

Філософія освіти, Філософія економіки, Філософія психоаналізу, Актуальні філософські проблеми соціуму, Мегатенденції сучасного суспільного розвитку

6.

Додонова В.І.

Пропедевтика, Метафізика та онтологія, Гносеологія, Теоретична філософія, Політична філософія, Філософія постмодернізму

7.

Ковальчук Н.Д.

Естетика, Історія культури, Методика викладання філософських дисциплін

8.

Купрій Т.Г.

Університетські студії, Соціологія, Соціологія політики, Демографія

9.

Лавриненко А.А.

Політичні комунікації, Політичний менеджмент, Філософія політики і права, Політичний аналіз і прогнозування, Політичне моделювання

10.

Ломачинська І.М.

Історія філософії, Релігієзнавство, Історія релігії, Інформаційно-аналітична діяльність, Філософія інформації

11.

Мартич Р.В.

Філософські студії

12.

Овсянкіна Л.А.

Філософські студії, Філософія освіти

13.

Омельченко Ю.В.

Історія філософії, Політичні ідеології та партологія, Політичні системи та інститути

14.

Панасюк Л.В.

Політична антропологія, Філософія глобалізаційного розвитку, Геополітика

15.

Пасько Я.І.

Деліберативна філософія

16.

Супруненко А.П.

Вступ до спеціальності (Політологія), Політологія, Вибори та виборчі системи, Методики і техніки політологічних досліджень

17.

Титаренко В.В.

Актуальні проблеми філософії релігії, Новітні релігійні рухи, Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства, Філософія релігії, Феноменологія релігії, Сучасні релігійні процеси

18.

Тур М.Г.

Основи практичної філософії, Філософія історії

19.

Хрипко С.А.

Етика, Філософські студії, Культурологія

20.

Шепетяк О.М.

Філософський аналіз феномену науки, Герменевтика і лінгвофілософія пізнання, Логіка і методологія наукового пізнання, Релігії Давнього Світу, Методика викладання релігієзнавства

2. Електроні навчальні курси

№ з/п

Назва курсу в магістратурі

Термін виконання

Прізвище І.П. розробника ЕНК

1.

Філософія освіти

Квітень 2019 р.

Горбань О.В.

Філософія економіки

Червень 2019 р.

2.

Філософський аналіз феномену науки

Червень 2019 р.

Шепетяк О.М.

Методика викладання релігієзнавства

Червень 2019 р.

Релігії Давнього Світу

Червень 2019 р.

Логіка і методологія наукового пізнання

Червень 2019 р.

Герменевтика і лінгвофілософія пізнання

Червень 2019 р.

3.

Філософіія глобалізаційного розвитку

Червень 2019 р.

Панасюк Л.В.

4.

Філософія політики і права

Червень 2019 р.

Лавриненко А.А.

5.

Деліберативна філософія

Червень 2019 р.

Пасько Я.І.

6.

Методика викладання філософських дисциплін

Червень 2019 р.

Ковальчук Н.Д.

7.

Актуальні проблеми філософії релігії

Червень 2019 р.

Титаренко В.В.

Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства

Червень 2019 р.

Новітні релігійні рухи

Червень 2019 р.

3. Публікація статей у журналах Scopus та WebofScience

Вийшло у 2019 році, не враховано у рейтингу 2018 р.

Подано до друку

Александрова Олена, Омельченко Юрій. Конкуренція як принцип суспільного розвитку // Studia Warmińskie. 2018. № 55. Web of Science.

 

Горбань О.В., Мартич Р.В. Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» у сучасному біотичному дискурсі // Studia Warmińskie. 2018. № 55. С. 93-106. Web of Science.

 

 

Dodonov R., Aleksandrova O. Discourse Techniques for Constructing Secessions: the Experience of Donbass and Latgale // The Ideology and Politics. 2019. Scopus

 

Додонов Р.О., Додонова В.І., Александрова О.С. Історія русинів в творчій спадщині В.Вернадського // «Русин», Молдова, 2019 Scopus

 

Aleksandrova O. + 3. Control of Quality Assurance System at the Modern Ukrainian University // Scientific Bulleting of National Mining Universitet. 2019. Scopus.

 

Shepetyak Oleh,Khrypko Svitlana. THE SYMBOLIC TRANSFORMATION OF A WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES// National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald 2019. Web of Science

 

Хрипко Світлана. Семантика культури українського іменослову //National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald 2019. Web of Science.

4. Подані заявки на гранти

№ з/п

Назва проекту, учасники від кафедри

Назва фонду

1.

Заявка на фінансування проекту Центр Досконалості Жана Моне, reference number 611780-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE (Александрова О.С., Додонов Р.О.)

"Центр європейської документації та інтеграції" (CEDI)

2.

Проект «Борисфен»: дослідження затонулих турецьких кораблів XVII ст. Заявка на грант CultureBridges разом з Національним заповідником «Хортиця» (Додонов Р.О.)

BritishCouncilinpartnershipwiththeEuropeanUnionNationalInstitutesforCulture (EUNIC) networkinUkraine

3.

Заявка на отримання індивідуального гранта (Ковальчук Н.Д.)

Наукове Товариство імені Тараса Шевченка в Америці (США)

 
 

Інші конкурси і проекти:

 • Ковальчук Н.Д, Заявка на стипендію від Словацького уряду  для наукового дослідження в 2019 р.
 • Купрій Т.Г. Участь у Конкурсі на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів / Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Україна (https://mtot.gov.ua/konkurs-na-provedennja-naukovih-doslidjen-schodo-formuvannja-derjavnoii-politiki-u-sferi-rozbudovi-miru-poperedjennja-i-vreguljuvannja-konfliktiv_1962469284579903025)
 • Купрій Т.Г. Конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій ініціатива «Культура. Спільнота» / Ресурсний центр «Гурт», Україна (https://gurt.org.ua/news/grants/50743/)
 • Ломачинська І.М. Освітній проект для «Динаміка девіантної поведінки у лідерстві старшої школи», 2019 р., колективний (КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»)

 

5. Міжнародне співробітництво кафедри філософії

№ з/п

Організація-партнер

Очікуваний продукт

1.

Chinese Academy of Social Sciences

Написання колективної монографії, присвяченій проблемі розвитку середнього класу Китаю та України.

2.

Центр Європейських Ініціатив

Kuprii Tetiana, Ovsiankina Liudmyla, Panasiuk Leonid. Ethical-political constructs of «collective misconduct» and «collective responsibility»: experience of post-National Socialistic Germany. The Actual Problems of the World Today: Monograph. (Ed. Babych M.M.) London: Sciemce Publishing, 2019. рр. 194-206. Web of Science.

 

УХВАЛИЛИ:
Затвердити перспективний план наукової та навчально-методичної роботи кафедри філософії на 2019 р.

3. СЛУХАЛИ:
Горбаня О.В. про затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів на II семестр 2018-2019 н. р.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити графік індивідуальних консультацій викладачів на II семестр 2018-2019 н. р.

4. СЛУХАЛИ:
Шепетяка О.М. про рекомендацію до друку наукового видання «Історія релігії» в двох томах.

УХВАЛИЛИ:
Клопотатися перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку наукового видання «Історія релігії» в двох томах. Автор - проф. Шепетяк О.М.

5. СЛУХАЛИ:
Горбаня О.В. про рекомендацію до друку навчального посібника «Філософія права» для студентів філософських та юридичних спеціальностей. Автори - проф. Александрова О.С., проф. Горбань О.В.

УХВАЛИЛИ:
Клопотатися перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку навчального посібника «Філософія права» для студентів філософських та юридичних спеціальностей. Автори - проф. Александрова О.С., проф. Горбань О.В.

6. СЛУХАЛИ:
Обговорення дисертаційної роботи Трегуб Г.А. «Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму України другої половини ХХ-початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чинники», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – Релігієзнавство.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати дисертаційну роботу Трегуб Г.А. «Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму України другої половини ХХ-початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чинники» до подання у спеціалізовану Вчену раду для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – Релігієзнавство.

Завідувач кафедри філософії                                                                       Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                                       М.О. Малецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах