PQn0I5hHwfg3dm7EP7aNt9-uAxeVoBLKqVpRHzpzzMqeaMfrButHC_wLnB21
Контактна інформація

m.tur@kubg.edu.ua

Тур Микола Григорович

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Філософія
 • Філософія історії
 • Практична філософія
 • Соціологія
 • Риторика
 • Логіка

Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями

Біографія

Освіта:

 

Закінчив філософський факультет Київського державного університетуімені Тараса Шевченка (1982 р.); навчався в докторантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко (2004-2007 рр.).

Досвід роботи:

1993 –1997  рр. – асистент кафедри філософії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького.

1997 – 2002 рр. – доцент кафедри філософії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького

2002 – 2004  рр. – доцент кафедри філософії та культурології Київського національного університету технологій та дизайну

2004 – 2007 рр. – докторантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2007 – 2013 рр. – завідувач кафедри філософії та мовної підготовки Академії пожежної безпеки МЧС України.

З 2013 р. – професор кафедри філософії Київського національного університету імені Б. Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Підручники (з грифом МОН):

 1. Тур М.Г. Основи практичної філософії / М.Г. Тур. – К.: Вид.-політ.центр «Київський університет», 2011. – 535 с.

Наукові статті:

 1. Тур М.Г. Технології легітимації / М. Г. Тур // Практична філософія. – 2011. – №4. – С. 147-156.
 2. Тур М.Г. Концепція  морального  розвитку людини: дискурсивно-етична інтерпретація / М.Г. Тур // Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. –2012. – Вип. 12. – С.2-10.
 3. Тур М.Г. Оцінка техніки: соціально-філософський аналіз проблеми / Тур М. Г. // Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія. –2013. – №11 (264). – С.26-34.
 4. Тур М.Г. Концепт постісторії в контексті філософії постмодернізму / М. Г. Тур // Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. – Черкаси, 2013. – Вип. 13. – С. 3-12. 
 5.  Тур М.Г. Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу / М. Г. Тур // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 96. – С.215-227.
 6. Тур М.Г. Від ідентичності спротиву до ідентичності майбутнього// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / редколегія: І.Д. Пасечнік, М.О. Зайцев та ін.. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.19. – С.71 – 74.
 7. Тур М.Г. Апріорні умови діалогу // Тези Міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот». Львів, 22-24 червня 2016 р. – Малий видавничий центр філософського факультету Львівський національний університет імені Івана Франка. - С.222-224.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах