Ломачинська
Контактна інформація

i.lomachynska@kubg.edu.ua

Ломачинська Ірина Миколаївна

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Німецька класична філософія
 • Історія науки й техніки
 • Філософія
 • Людина в сучасному соціумі
 • Практична логіка
 • Релігієзнавство
 • Нова філософія ХVI-XVIIсторіччя
 • Культурологія
 • Філософія культури
 • Глобалізація культури

Біографія

У 1988 році закінчила з відзнакою Київське училище культури за спеціальністю «Бібліотечна справа». У 1995 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія».

Наукову діяльність розпочала з аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де у 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен».

З 1999 року працювала викладачем кафедри філософії Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 2002 року – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини Університету «Україна».

У 2009 році захистила докторську дисертацію «Постать лідера в християнській традиції», а у 2011 році – отримала звання професора.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Автор близько 100 наукових публікацій, з яких – п’ятдесят наукових статей, дві монографії та дев’ять навчальних посібників.

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Ломачинська, І.М. Монастирі України / І.М. Ломачинська. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 208 с.
 2. Ломачинська, І.М. Гендерний вимір владних комунікацій / Ломачинська І.М., Загурська С.М. – Біла Церква, 2014. – 206 с.
 3. Ломачинська, І.М. Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики / І.М.Ломачинська // Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: Монографія / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, М.В. Півторак та ін.: за заг. ред. П.І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – С.196–218.

Навчальні посібники:

 1. Ломачинська, І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій  : Навчальний посібник  / І.М.Ломачинська; [За наук. ред. Т.Г.Горбаченко] – вид. 2-ге, уточ. – К.: Університет «Україна», 2011 . – 325 с.
 2. Ломачинська, І.М. Основи корпоративної культури: Навчальний посібник/ І.М.Ломачинська, О.Д. Рихліцька, Н.В. Барна; за наук. ред. І. Ломачинської. – К.: Університет «Україна», 2011. – 281 с.
 3. Ломачинська, І.М. Кадрове діловодство / І.М. Ломачинська, І.С. Товт. – Біла Церква: Білоцерківський інститут економіки і управління, 2011. – 210 с.
 4. Ломачинська, І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій  : Навчальний посібник  / І.М. Ломачинська; Ю.П. Якимюк, Л.В. Ломачинська; за заг. ред. І.М. Ломачинської. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2014 . – 336 с.

Статті:

 1. Ломачинська, І.М. Витоки осмислення організаційної структури релігійного лідерства в християнській традиції / І.М. Ломачинська // Мультиверсум: філософський альманах. – К., 2011. – Вип.1 (99). – С.185-199.
 2. Ломачинська, І.М. Феномен лідерства в контексті сучасних наукових досліджень / І.М. Ломачинська // Вісник Донецького національного університету: Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк, 2011. – Вип.1.
 3. Ломачинська, І.М. Обґрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація / І.М. Ломачинська // Політологічний вісник. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 41-52.
 4. Ломачинська, І.М. Ідейні засади ранньохристиянської гомілетики у представників патристики та її реалізація в сучасному проповідництві / І.М. Ломачинська // Мультиверсум: Філософський альманах. – К., 2011. – Вип. 3 (101). – С. 118-132.
 5. Ломачинська, І.М. Формування чернечої ідеології у східнохристиянській патристиці / І.М. Ломачинська // Мультиверсум: Філософський альманах. – К., 2011. – Вип. 6 (101).
 6. Ломачинська І.М. Роль національних церков у формуванні єдності української нації / І.М. Ломачинська //Філософсько-гуманітарні читання. – Дніпропетровськ, 2014. – 10 с.
 7. Ломачинська, І.М. Можливості осмислення проблеми соціального діалогу в межах учення про соціальні комунікації / І.М. Ломачинська // Медіапростір: Літературно-філософський альманах. – Тернопіль, 2014. – С.11-19.
 8. Ломачинська, І.М. Використання релігійної пропаганди в російсько-українській інформаційній війні / І.М.Ломачинська // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ, 2015. – С.114-119.
 9. Ломачинська, І.М. Роль релігійних організацій як лідерів суспільної думки в російсько-українській інформаційній війні / І.М. Ломачинська // Медіапростір: Літературно-філософський альманах. – Тернопіль, 2015. – С.20-26.

Тези:

 1. Ломачинська, І.М. Специфіка реалізації феномену лідерства в аспекті групової взаємодії / І.М.Ломачинська // Матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч.1. – Університет «Україна», квітень, 2012. – К., 2012.
 2. Ломачинська, І.М. Розуміння сутності знака у «Dedoctrinachristiana» Августина Аврелія / І.М. Ломачинська // Дні науки філософського факультету – 2013: міжнародна наукова конференція: матеріали доповідей та виступів. – Ч.6: релігієзнавство. –  К, 2013.
 3. Ломачинська, І.М. Статусно-рольові особливості управлінського лідерства / І.М. Ломачинська // Матеріали 10 Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч.1. – Університет «Україна», квітень, 2013. – К., 2013.
 4. Ломачинська, І.М. Маніпуляція суспільною свідомістю в процесі ведення інформаційної війни / І.М. Ломачинська // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч.1. – Університет «Україна», квітень, 2013. – К., 2014.
 5. Ломачинська, І.М. Реалізація функцій релігійної комунікації в ситуації сучасних суспільних катаклізмів / І.М. Ломачинська // Дні науки філософського факультету. – 2014: міжнародна наукова конференція: матеріали доповідей та виступів. – Ч.6: релігієзнавство. –  К, 2014.
 6. Ломачинська, І.М. Інтернет як ефективний засіб сучасних релігійних комунікацій / І.М. Ломачинська // Матеріали 12 Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Університет «Україна», квітень, 2015. – К., 2015.
 7. Ломачинська, І.М. Сакральність владного правління в ідеології російського православ’я / І.М. Ломачинська // Дні науки філософського факультету. – 2015: міжнародна наукова конференція: матеріали доповідей та виступів. – Ч.6: релігієзнавство. –  К, 2015.
 8. Ломачинська, І.М. Культурний вимір монастиря у просторі духовності українського суспільства / І.М. Ломачинська // Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні: Метеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2016. – С. 17– 21.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах