брижнік
Контактна інформація

v.bryzhnik@kubg.edu.ua

Брижнік Віталій Миколайович

Доцент кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

  • Філософія
  • Філософська пропедевтика
  • Історія зарубіжної культури
  • Онтологія і метафізика

 

Біографія

 

Дата народження 05.02.1967 р.

 Місце народження м. Київ

1974 – 1985 рр. загальноосвітня школа № 143 м. Києва. 

 1986 – 1989 рр. – служба у збройних силах пост ППО КП Каспійської флотилії ВМФ СРСР (командир відділення радіопланшетистів).

 2003 – 2008 рр. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка  – бакалавр філософії; тема бакалаврського дослідження: «Формування особистості в контексті становлення свідомості»;

 2008 –2009 рр. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – магістр філософії; тема магістерського дослідження: «Цивілізаційний вплив на колективну свідомість;

 2010 – 2013 рр. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка –  аспірантура – написання та захист кандидатської дисертації на тему: «Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юрґена Габермаса».

2015 – по т.ч. – доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018 - по т.ч. - старший науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Професійний і науковий інтерес

Статті:

1. Брижнік В.М. Історичний процес як пошук людством знання / В.М. Брижнік // Людина. Історія. Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка // Зб. наук. праць «Філософські діалоги». – К., 2011. – Вип. 5. – С. 371-381.

2. Брижнік В.М. Осмислення І.В. Бойченком проблеми історичності людини: філософсько-антропологічний вимір історії / В.М. Брижнік // Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження. – № 28. – К., 2012. – С.98-112.

3. Брижнік В.М. Мова як культурний феномен індустріального суспільства (на матеріалах робіт М.Горкгаймера, Т.Адорно і Г.Маркузе) / Брижнік В.М.// Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – № 107. – К.: ВПЦ «Київ. унів.», 2012. – С. 11-17.

4. Брижнік В.М. Культурно-історичні підстави сучасної цивілізаційної кризи символічного сприйняття соціальної дійсності / В.М. Брижнік // Гуманітарні студії: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – К.: ВПЦ «Київ. унів.», 2012. – С.91-103.

5. Брижнік В.М. Онтологія Теодора Адорно – теорія нетотожності суб’єкта та об’єкта соціального пізнання / В.М. Брижнік // Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2013. – Вип. 70. – С.97-109.

6. Брыжник В.Н. Избыточная сциентизация европейского общества как тема ранних философских работ Теодора Адорно / В.М. Брижнік // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/111-10593 (дата обращения: 01.11.2013).

7. Брижнік В.М. Феномон «напівосвіченості» як основна тема філософії освіти Теодора Адорно / В.М. Брижнік // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – К.: ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2015. – Випуск 3. – С. 47-52.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах