Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукові дослідження кафедри

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  1. Історія України.
  2. Історична урбаністика.
  3. Проблеми теорії та методології історичного дослідження.
  4. Проблеми викладання національної історії в умовах освітніх реформ та інформаційного суспільства.

Наукові дослідження здійснюються під керівництвом докторів історичних наук, професорів Салати О.О., Щербака В.О., Михайловського В.М.,Гедьо А.В.; кандидатів історичних наук Боня О.І., Будзар М.М., Тарасенко О.О.

Розробляються наукові теми:

Салати О.О.

-       Соціально-культурні та інформаційні процеси в Україні в 30-40-х роках ХХ століття.

-       Історія військово-політичних конфліктів у першій половині ХХ століття.

Щербак В.О.,

-       Соціокультурний розвиток ранньомодерної України

Михайловський В.М.

-       Історія самоврядування на українських землях у XIV-XVIII ст., історія регіонів, історія еліт.

-      Суспільно-політичні практики еліт на українських землях у XIV-XVIII ст.

Андрєєв Віталій Миколайович

  Інтелектуальна історія, історіографія, історія історичної науки, історія археології, методологія історії, юдаїка, історія Південної України, історія Східної Європи.

Гедьо А.В.

-       Архівна евристика матеріалів в архівних установах щодо ролі іноземців та представників національних меншин в історії України протягом XVII – початку XX ст.

Бонь О. І.

-       Історія української науки, музейної справи і пам'яткоохоронного руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 

Тарасенко О.О.

-       Школа істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. в історіографії.

Будзар М. М.

-       Історія культури; становлення української історико-культурологічної думки, панська садиби Лівобережної Україні XVIII–XIX ст. століття як історико-культурний феномен, маєткові комплекси Лівобережної України як історико-культурні пам’ятки.  

Основні напрямки наукового пошуку студентів, магістрантів та аспірантів:

-  вивчення наукового доробку науковців із зазначеної проблематики;

-  підготовка і публікація наукових статей, участь у конференціях за тематикою наукової школи.

-  підготовка дисертацій за тематикою наукової школи.

 

Факультет у соціальних мережах