Гурток «Новістика»

новіSтикa min     

ГУРТОК «НОВІСТИКА»

 

    Час утворення: січень 2021 року, підготовчий період – вересень/грудень 2020 р.

    Керівники:

       к.і.н, доц. М. Будзар, к.і.н, доц. О. Іванюк, к.і.н, доц. Є. Ковальов.

    Візія: осягнення історії ХІХ століття через антропологічні дослідження культурних практик і соціальних структур, через мови й тексти.

   Формат роботи: реферування опублікованих джерел й історіографії, палеографічні й герменевтичні студії, творчі дискусії щодо проблем історії ХІХ століття. Щомісячні зустрічі.

   Результати роботи:

на початковому етапі: підготовка до друку збірника наукових праць викладачів і студентів «Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на межі XIX–XX століть» (затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 11 від 17 грудня 2020 року); орєінтовна дата публікації збірника – перша декада березня 2021 р.

    впродовж роботи: реалізація археографічних проектів (підготовка до друку історичних джерел), публікація статей у фахових періодичних виданнях і тематичних збірниках.

    План роботи гуртка

 

 

Факультет у соціальних мережах