Аспірантура

При кафедрі історії України діє аспірантура, яка призначена для підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації із спеціальності 07.00.01 – історія України. Роботою аспірантів керують співробітники кафедри, що мають великий досвід науково-дослідної та викладацької діяльності: д.і.н. Салата О.О., д.і.н. В.О. Щербак, д.і.н. В.М. Михайловський.

Аспіранти зобов’язані двічі впродовж року (у травні та жовтні) звітувати на засіданнях кафедри про підготовку дисертаційних досліджень.

В останню середу кожного місяця проводиться «День аспіранта», під час якого молоді науковці мають можливість одержати фахові консультації у провідних науково-педагогічних працівників кафедри.

Програма кандидатського іспиту до аспірантури із спеціальності 07.00.01 історія України

 

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

032 Історія та археологія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

 

Факультет у соціальних мережах