Основні напрями наукової роботи

Прізвище, ім’я,
по батькові
Наукові проблеми
Салата
Оксана
Олексіївна 
Інформаційні процеси на території України в роки Другої світової війни (1941-1945рр). 

Щербак
Віталій
Олексійович

Ранньомодерне українське суспільство.

Михайловський
Віталій
Миколайович

Соціальна історія руських земель Польської держави у пізньосередньовічний і ранньомодерний час. 

Гедьо Анна Володимирівна

Історія греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Тарасенко
Ольга
Олексіївна
Школа істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. в історіографії.
 Бонь
Олександр
Іванович
Історія української науки, музейної справи і пам'яткоохоронного руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 
Іванюк Олег
Леонідович
Історична урбаністика, джерелознавство нової і новітньої історії України, етнічні процеси в Наддніпрянській Україні в Новий час.
 Будзар
Марина
Михайлівна
Історія культури; становлення української історико-культурологічної думки, панська садиби Лівобережної Україні XVIII–XIX ст. століття як історико-культурний феномен, маєткові комплекси Лівобережної України як історико-культурні пам’ятки.  
Мохнатюк
Ігор
Олексійович
Історія української суспільно-політичної думки.
Ковальов Євген
Аркадійович
Історична урбаністика, соціальна історія.
Баранова
Наталія
Валеріївна
Дослідження життя та діяльності Митрополитів Київських і Галицьких ХІХ ст.
Куцик Руслан Ростиславович Інформаційні процеси на території України в роки Першой світової війни.

Факультет у соціальних мережах