Робочі навчальні програми

ІКТ в історичній науці_ІСб (1 курс)

Інклюзивна освіта_ІСб (4 курс)

Іноземна мова (поглиблене вивчення)_ІСб (2 курс)

Іноземна мова (поглиблене вивчення)_ІСб (3 курс)

Історична антропологія_ІСм (5 курс)

Історична антропологія_ІСм (6 курс)

Історична регіоналістика_ІСб (4 курс)

Історична реконструкція_ІСм (5 курс)

Історична урбаністика_ІСм (5 курс)

Історичне пам'яткознавство_ІСб (4 курс)

Історичні студії_МЖ (1 курс)

Історіографія_ІСб (3 курс)

Історія міської культури_ІСб (5 курс)

Історія української культури_СК_РС (1 курс)

Історія української дипломатії_МВ (1 курс)

Історія української дипломатії_СК_РС (1 курс)

Архітектоніка культурного простору міста_ІСм (6 курс)

Археологія та Давня історія України_ІСб (1 курс)

Архівознавство_ІСб (4 курс)

Вступ до спеціальності_ІСб (1 курс)

Друга іноземна мова (іспанська)_ІСб (3 курс)

Джерелознавство Архівознавство Музеєзнавство_ІСб (2, 3 курси)

Еволюція вітчизняної міської традиції_ІСб (2,3 курси)

Етнографія України_ІСб (1 курс)

Культура усного і писемного мовлення(українська мова)_ІСб (1 курс)

Місто як центр цивілізаційного розвитку_ІСб (2, 3, 4 курси)

Лідерствослужіння_ІСб (1 курс)

Міське пам'яткознавство та історичний туризм_ІСм (3 курс)

Місто в Європейській цивілізації домодерної доби_ІСм (5 курс)

Місто в Європейській цивілізації модерної доби_ІСм (6 курс)

Науково - дослідний семінар_ІСм (5 курс)

Науково-дослідний семінар_ІСм (5 курс)

Нова історія України_ІСб (2 курс)

Новітня історія України_ІСб (3 курс)

Ранньомодерна історія України_ІСб (2 курс)

Регіональна історична урбаністика_ІСб (3 курс)

Середньовічна історія України_ІСб (1 курс)

Спеціальні історичні дисципліни_ІСб (3 курс)

Спеціальні історичні дисципліни_ІСб (4 курс)

Перша іноземна мова(англійська)_ІСб (1 курс)

Перша іноземна мова(англійська)_ІСб (2 курс)

Педагогіка_ІСб (2,3 курси)

Психологія_ІСб (3 курс)

Українська історіографія_ІСб (4 курс)

Українські студії_ХОР (1 курс)

Українські студії_МАТ (1 курс)

Українські студії_МЖ (1 курс)

Українські студії_ММ (1 курс)

Українські студії_ПЛ (1 курс)

Українські студії_СО(ЛОГ) (1 курс)

Університетські студії. Я-студент_ІСб (1 курс)

Філософські студії_ІСб (1 курс)

Фізичне виховання_ІСб (1 курс)

Фізичне виховання (секційна робота)_ІСб (1 курс)

Факультет у соціальних мережах