VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії»

26 травня 2016 р. відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії», присвячена 150-річчю від дня народження українського історика та громадського діяча Михайла Грушевського. Організацію заходу забезпечили науково-педагогічні працівники кафедри історії України.

         Робота конференції складалася з двох панелей. На першій (модератор – д.і.н., завідувач кафедри історії України В.М. Михайловський) розглядався науковий доробок М. Грушевського в історіографічному процесі. На другій (модератор – д.і.н., професор кафедри історії України В.О. Щербак) йшлося про «київську тему» в житті вченого, а також про київські культурні традиції другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.

         У своїх доповідях учасники конференції порушили чимало актуальних наукових питань. В.О. Щербак, зокрема,проаналізував ставлення М. Грушевськогов його «Історії України-Руси» до проблемиз’ясування передумов, причин та рушійних сил повстання під проводом Богдана Хмельницького.І.І. Савчук (к.і.н., молодший науковий співробітник Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові) окреслила засади редакційної політики М. Грушевського в журналі «Україна» впродовж 1924-1930 рр. О.О. Тарасенко (к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка) на матеріалах щоденника М. Грушевського охарактеризувала його навчання в Університеті св. Володимира у Києві. О.І. Бонь (к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка) висвітлив взаємини М. Грушевського та О. Новицького у контексті формування українських інтелектуальних мереж.

         Матеріали конференції будуть опубліковані у найближчому виданні збірника наукових праць «Київські історичні студії».

 

 

Факультет у соціальних мережах