Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

  1

2

Положення про кафедру

     Кафедра історії України створена у 2002 році у Київському міському педагогічному університеті імені Бориса Грінченка. Створення кафедри історії України було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі науки та освіти України, вчителів історії та суспільних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів.

     Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 6 докторів наук (д.і.н., професор, завідувач кафедри Салата О.О., д.і.н., професор Щербак В.О., д.і.н., професор Андрєєв В.М., д.і.н., професор Гедьо А.В., д.і.н., професор Відейко М.Ю, д.і.н., доцент Михайловський В.М.; 7 кандидатів наук (к.і.н., доцент Бонь О.І., к.і.н., доцент Тарасенко О.О., к.і.н., доцент Будзар М.М., к.і.н. Іванюк О.Л., к.і.н. Ковальов Є.А., к.і.н. Гуменюк О.А., к.і.н. Куцик Р.Р., к.і.н., Баранова Н.В.)

     Діяльність педагогічного колективу кафедри спрямована на підготовку національно свідомого конкурентноздатного фахівця з історії та археології, який володіє навичками міждисциплінарного дослідження, здатного до самостійного наукового пошуку та експертно-аналітичної роботи в зазначених галузях.

     Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань в галузі історичної освіти та освіти України в цілому, підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів та національно свідомих громадян.

3.1 

3.2

Наукові дослідження викладачів кафедри

Наукові дослідження викладачів кафедри

Навчально-методичне забезпечення

Навчально методичне забезпечення

Польський культурно-освітній центр

пол

 

ЗВІТ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Назва організації чи ЗВО, спільно з якою (яким) здійснюється співпраця

Назва проекту

Координатор проекту

 

Учасники співпраці

Польський культурно-освітній центр

Розробка Положення культурно-освітнього центру.

Ведення переговорів з польськими університетами на предмет співпраці з Центром.

Салата О.О.

Викладачі кафедри

Карлів університет (Прага, Чехія)

Спільне наукове дослідження «Діяльність української інтелігенції у Празі в роки Другої світової війни

Салата О.О.

Салата О.О.

Підготовка до спільної міжнародної конференції, присвяченої 100-літтю Комітету допомоги українським емігрантам у Чехії

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Публікація наукових статей у науковому виданні Карлового університету «Oriens Aliter»

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Куцик Р.Р.

Безпалько Б. Б.

Підготовка угоди про співпрацю та проведення експертно-аналітичної і мовної практики на базі Карлового університету у 2020 р.

Куцик Р.Р.

Університет Миколая Коперніка в Торуні (Польща).

Участь у написанні монографії «Сусіди. Українці і поляки в ХХ ст.» - видання заплановано орієнтовно на літо – осінь 2020 р. Видавець – Університет Миколая Коперніка в Торуні (Польща).

Гуменюк О.А.

 

Гуменюк О.А.,

Мохнатюк І.О.

 

Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ (Люблін, Польща)

Підготовка спільної міжнародної конференції «Образотворення в історичній науці та в художній літературі» (вересень 2020)

Салата О.О.

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Стажування на базі університету Салата О.О., листопад 2020

Салата О.О.

Публікація наукових статей у науковому виданні

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Гостьові лекції доктора Альберта Новацкі (лютий 2020)

 

Посольство Республіки Польща

Сприяння у запрошенні гостьових професорів та організації спільних заходів

 

Ева Матушек-Загата, зав. відділу культурно-освітньої діяльності Посольства Р.П

Національний інститут архітектури та урбаністики у Варшаві (Варшава, Польща)

Гостьова лекція заступника директора Інститут, професора Томаша Славінскі

 

 

Салата О.О.

Гуменюк О.А.

 

Презентація виставки шедеврів містобудування Полської Республіки

Куцик Р.Р.

Підготовка до підписання угоди про співпрацю

Салата О.О.

 

Білостоцький державний університет (Білосток Польща)

Розробка спільного наукового збірника праць:

«Українсько-польське пограниччя в історії обох країн»

Салата О.О.

Салата О.О.

 

Підготовка до стажування двох викладачів (Будзар М.М., Боня О.І.)

Будзар М.М.,

Бонь О.І.

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах