v.shcherbak1
Контактна інформація

v.shcherbak@kubg.edu.ua

Щербак Віталій Олексійович

Професор кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Ранньомодерна історія України», «Нова історія України», «Історія модерного міста», НДС «Українська держава ранньомодерної доби», «Джерела та історіографія історії України», «Історія запорозького козацтва».

Біографія

Народився 21 квітня 1954 р. в с. Матяшівка,  Обухівського району,  Київської області. У 1971-1976 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1976 по 1979 рр. – науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту України. З 1979 по 1999 рр. – науковий співробітник Інституту історії України НАН України. З 1999 по 2013 рр. – професор кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”. З 2003 по 2012 рр. – голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій з історії в НаУКМА. Впродовж 2004-2013 рр. – голова редколегії часописів: «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» та «Магістеріум. Історичні студії».З 2013 р. професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка; голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з історії; головний редактор наукового журналу «Київські історичні студії». Стажувався у Варшавському ун-ті (1992), Ягеллонському ун-ті (1994) (Польща) та Гіссенському ун-ті (Німеччина, 2012).

Професійний і науковий інтерес

 

Наукові інтереси охоплюють проблеми ранньомодерного суспільства України, українського державотворення та історії українського козацтва.

 

Інше

 

Теми дисертацій:

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Народні рухи на Україні у другій чверті XVII ст.)”. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України.

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою «Формування козацького стану в Україні (друга половина XV – середина XVIIст.)”. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України.

Підготував 5 кандидатів історичних наук за спеціальністю: 07.00.01 – історія України.

Нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2005), «Петро Могила» (2009). Подяка київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки» (2004), почесна відзнака «Срібний клейнод Родини Мазеп» (2012).

Автор понад 350 наукових праць, в тому числі: «Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648-1654 рр.» – К.: Наукова думка, 1989. – 127 с.; «Формування козацького стану в Україні (друга половина XV – середина XVII ст.)». – К.: Ін-т історії України НАН України,1997. – 180 с.; «Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах» / у співавт. – К.: Емма, 2004. – 1216 с.; «Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина XV – середина XVII ст.)». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2006. – 296 с.; «Українське козацтво. Золоті сторінки історії» / у співавт. – К.: Кристал Бук, 2015. – 399 с.; «Історія Запорозької Січі» / у співавт. – К.: Арій, 2015. – 240 с.; «Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги» / у співавт. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2016. – 608 с.; «Державна ідея в ранньомодерній Україні». – Вінниця: Твори, 2019. – 220 с.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах