o.tarasenko1
Контактна інформація

o.tarasenko@kubg.edu.ua

Тарасенко Ольга Олексіївна

Доцент кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Українські студії.

Українські студії: Історія української культури.

Українська історіографія.

Спеціальні історичні дисципліни.

Біографія

 

Народилась у 1963 р. у  Києві. У 1980 р. закінчила 191 загальноосвітню середню школу імені П. Г. Тичини (сьогодні Гімназія № 191 імені П. Г. Тичини) та Дитячу музичну школу № 20.

Освіта:

1980 – 1984 рр. – Фортепіанне відділення Київського державного музичного училища імені Р. М. Глієра (сьогодні Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра). Кваліфікація: викладач по класу фортепіано, концертмейстер.

1984 – 1990 рр. - Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка із відзнакою. Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства.

1990 – 1994 рр. – Аспірантура історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1999 – 2002 рр. – Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка – Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Кваліфікація: вчитель англійської мови.

Робота:

Лютий 1981 – лютий 1995 рр. – викладач по класу фортепіано, концертмейстер  в Дитячій музичній школі № 20 у м. Києві.

Лютий 1995 р. – по теперішній час:

– старший викладач, доцент, завідуюча кафедрою українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка;

    доцент кафедри історичних дисциплін, доцент кафедри історії України Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;

    доцент кафедри історії України Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;

          доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Громадська активність:

у 1990–  1998 рр. депутат Харківської районної у місті Києві ради народних депутатів України, округ № 27.

 

Професійний і науковий інтерес

 

Наукова тема: «Школа істориків Університету Св. Володимира в історіографії другої чверті ХІХ – початку ХХІ ст.».

Історія історичної освіти і науки ХІХ ст. Історія культури України ХІХ ст.

 

Інше

 

Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 18341884 рр.».

Автор понад сорока пяти публікацій, в т. ч. 3 монографій, 39 наукових статей та  3 навчально-методичних посібників.

Монографії:

 

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Школа істориків університету Св. Володимира у середині 30-х – на початку 60-х років ХІХ ст. Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009). Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям...". До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка.

Колективна монографія (у двох частинах). Колективна (три і більше авторів). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1995). Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834– 1884 рр. Одноосібна. Логос, Київ.

Навчально-методичні посібники:

 

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1999). Українознавство In: Українознавство. Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, Київ, с. 5-16.

 

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007). Всесвітня історична хронологія: Підручник для істориків англійською мовою / Упорядник Ольга Тарасенко. КМПУ імені Б Д. Грінченка, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2004). Історична хронологія. Календарні системи світу: Навчальний посібник із допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін (для студентів істориків соціально-гуманітарного факультету КМПУ імені Б. Д. Грінченка) Навчальний посібник. КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Статті:

 

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Survey of historiography of Kyiv "St. Volodymyr" University School of historians (1834– 1866). Codrul Cosminului, XXIV (1). с. 31-52.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Спогади Федора Ромера про Університет Св. Володимира

(школа істориків Університету Св. Володимира). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 134 (7). с. 81-86.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805– 1837). Codrul Cosminului, Vol.23 (2). с. 265-274.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Викладачі школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.). Емінак: науковий щоквартальник, 4(20) (Т.1). с. 10-27.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету О.І. Ставровського (1811– 1882). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, (49). с. 100-107.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Школа істориків Університету Св. Володимира у середині 30-х – кінці 40-х років ХІХ ст. (до історіографії питання). Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд" , (10(42)). с. 84-103.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Штрихи до соціокультурного портрету істориків Унверситету Св. Володимира В.Ф. Циха, О.І. Ставровського, В.Я. Шульгіна. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: Історія, 2 (2). с. 3-22.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ, 20 (11). с. 5-16.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський. Грані. Науково-теоретичний альманах, 20 (7(147)). с. 15-31.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Школа істориків Університету Св. Володимира у кінці 40-х – середині 60-х років ХІХ ст. (до історіографії питання). Міжнародний науковий журнал “"Paradigm of knowledge", 6 (26). с. 5-33.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Віталій Шульгін за спогадами Василя Авсєєнка (школа істориків Університету Св. Володимира). "Науковий потенціал 2016" Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції (16-18.03.16), Історія. Збірник наукових праць. Київ. с. 44-56.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади М. І. Костомарова про П.В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира). Гілея: науковий вісник, 105 (2). с. 133-139.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків Університету Св. Володимира. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 130 (2). с. 81-89.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Школа істориків Університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров. Київські історичні студії, (1). с. 127-134.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира). Інтелігенція і влада, 34. с. 207-223.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, (45). с. 80-85.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира В.Ф. Домбровського, М.І. Костомарова, П.В. Павлова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: історія, 2 (1). с. 100-112.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Михайло Грушевський в Університеті Св.Володимира. Київські історичні студії, (2). с. 34-39.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Домбровський та М.І. Костомаров. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ 2015, 128 (12-2). с. 59-68.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Спогади В.Й. Португалова про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира). Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції "Актуальні наукові дослідження" (22-24.12.15), Історія. Збірник наукових праць. с. 77-85.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Спогади Миколи Костомарова (школа істориків Університету Св. Володимира). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ 2015, 127 (11/2). с. 97-102.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Представники народницького напрямку Микола Костомаров та Іван Лашнюков (школа істориків Університету Св. Володимира). Науковий журнал «ScienceRise», том 11 (1 (16)). с. 64-68.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: Платон Васильович Павлов. Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання», (7(10)). с. 4-30.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського. Науковий журнал «ScienceRise», 12 (7(1)). с. 37-41.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Спогади про В.Б. Антоновича. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір: матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р.. с. 205-215.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Володимир Антонович за спогадами Василя Ляскоронського. Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет конференції "Сучасна наука ХХІ століття" (10-12.06.15), Історія. с. 80-92.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Формування наукових шкіл істориків в Університеті Св. Володимира: Іван Васильович Лашнюков.Київські історичні студії. (1). с. 108-114.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Професор Володимир Антонович у спогадах учнів. Гілея: науковий вісник. (98 (7)). с. 99-105. ISSN 2076-1554

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2014). Вшанування Тараса Шевченка Володимиром Антоновичем. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка): матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 128-141.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2013). Видатний киянин Володимир Антонович (1830-1908). Київ і кияни в соціокультурному просторі XIX – XXI століть: доба Бориса Грінченка. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 травня 2013 р.). с. 76-84.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2012). Штрихи до творчого портрета В.С. Іконникова (з нагоди 170-річного ювілею). Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 68-75.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2011). Діяльність вчених Університету Cв. Володимира в Київській археографічній комісії у 50-х – 80-х роках ХІХ ст. Київ у соціокультурному просторі XIX XXI століть: національний та європейський контекст. Матеріали Всеукр.науково-практичноїконференції. с. 67-72.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2010). З історії становлення та розвитку історичної освіти в Київському імператорському Університеті Св. Володимира (до 175 річчя від дня заснування). Історична думка (1). с. 1-59.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2008). Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (94). с. 63-67.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007). Музей старожитностей Університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу (до 170-річчя заснування). Cумська старовина, (23). с. 78-83.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007). Викладацька діяльність П. В. Павлова в Університеті Св. Володимира у середині ХІХ ст. Література та культура Полісся, (38). с. 236-248.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1999). Наукові здобутки україністики другої половини ХІХ ст. In: Четвертий Міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1999 р., Одеса.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1996). Класична наукова школа істориків Київського університету Св. Володимира у ХІХ ст. In: Третій Міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1996 р., Харків.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1995). Внесок наукової школи істориків Київського університету у становлення національної історичної освіти і науки In: Міжнародна наукова конференція «Образ епохи. Культурне середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.», 20-22 листопада 1995 р., Київ, Будинок вчених НАН України.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах