m.budzar2
Контактна інформація

m.budzar@kubg.edu.ua

Будзар Марина Михайлівна

Доцент кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Відповідальний секретар часопису «Київські історичні студії»

Історія міської культури.

Історичне пам᾽яткознавство.

Історична регіоналістика.

Міське пам᾽яткознавство та історичний туризм.

Регіональна історична урбаністика.

Українські студії. Історія українсько культури.

Біографія

 

Народилася 24 серпня 1962 р. у м. Пирятин Полтавської області, з 1967 р. мешкала у м. Прилуки Чернігівської області. У 1984 р. закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова зі спеціальності російська мова та література. У 1984–1985 рр. працювала у Балтському педагогічному училище, у м. Балта Одеської області. З 1985 р. до 2005 р. працювала у Прилуцькому педагогічному училищі ім. І. Франка у м. Прилуки Чернігівської області (тепер – Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж) на посадах: у 1985–1992 рр. – викладач російської мови та літератури, дитячої літератури, у 1993–2001 рр. – викладач, старший викладач зарубіжної літератури, світової художньої культури, української та світової культури, культурології. У 1997 р. закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ) зі спеціальності 7.020504 – мистецтвознавство. У 2005–2014 рр. працювала у РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (АР Крим, м. Ялта) на посадах асистента (2005–2007 рр.) й старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва, методики викладання та дизайну 2008–2010 рр.) й доцента кафедри історії, правознавства і методики викладання (2010–2014 рр.). 2006 р. закінчила аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності теорія та історія культури, напрям досліджень – історичні науки. У 2010 році отримала науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури, у 2012 р. – вчене звання доцента. З 2014 р. працюю на посаді доцента кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

 

історія культури, історична біографістика, історична регіоналістика, джерелознавство, пам᾽яткознавство

 

Інше

 

Громадська діяльність.

З 2016 р. беру участь у роботі неурядової організації кримських правозахисників і журналістів «Кримська правозахисна група» (координатор – Ольга Скрипник).

Тема дисертації: 

«Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX ст.: типологія та еволюція культурних форм».

Автор55 публікацій, в т. ч. 3 монографій2 археографічних збірок, 49 наукових статей та 1 навчально-методичного посібника.

Монографії:

  1. Будзар М., Филатова Г. Дворянские имения Ялты XIX – начала XX веков: монография. СПб. : Изд-во Г. Минаков, 2014. 400 с.
  2. Будзар М. Дворянська спільнота Лівобережної України 1_ї половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів // Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі6 верифікація та інтерпретація: монографія / Наук. ред. д. і. н., проф. О. КрО. Салати. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. С 128–158.
  3. «Ми виїхали з Сокиринців…»: тревелоги родини Ґалаґанів: документальна монографія / упорядники: М. Будзар, Є. Ковальов; за редакцією д. і. н., професора І. Колесник. К. : StreamArLine, 2019. 516 с. (З «Ґалаґанівського архіву»).

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах