2018-2019 роки

 

032 історія та археологія (окр "бакалавр")

1) Середньовічна історія Західної цивілізації

2) Методика навчання історії

3) Нова і новітня історія країн Азії та Африки

4) Середньовічна та ранньомодерна історія Сходу

5) Джерелознавство,архівознавство, музеєзнавство: Джерелознавство

6) Історія стародавньогго світу

7) Нова історія країн Європи та Америки

8) Нова історія Західної цивілізації

9) Слов`янські народи в європейській історії

10) Новітня історія Західної цивілізації

11) Методика навчання історії_2 курс

032 історія та археологія (окр "магістр")

1) Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір

2Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір

3) Теорія та методологія історичних досліджень

4) Теорія та методологія регіознавчих досліджень

 

Дисципліни за вибором:

1) Історія світової культури

Історія 6.020302

1) Етноконфесійна історія Європи

033 Філософія

1) Соціальна історія

052 Політологія

1) Історико-політичні студії: Історія зарубіжних політичних вчень

6.020301 Філософія

1) Соціально-філософська рефлексія структур повсякденності

 

Факультет у соціальних мережах