2019-2020 роки

2 семестр

 

Освітній рівень - бакалавр 

 

      032 Історія та археологія 
       Тематична спеціалізація: країни Центрально-Східної Європи ( Польща, Чехія, Словаччина)  
1. Етнокультурні особливості регіону(ЦСЄ)  (2 курс, 4 семестр)
        Тематична спеціалізація: країни Далекого Сходу (Китай, Корея, Японія)
        Тематична спеціалізація: країни Південної Європи (Італія, Іспанія, Португалія) 
 
        052 Політологія

 

1 семестр

032 історія та археологія (окр "бакалавр")

1 курс

1) Історія стародавнього світу

2 курс

1) Історія світової культури

3) Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство. Джерелознавство.

4) Ранньомодерна історія Західної цивілізації

5) Середньовічна та ранньомодерна історія країн Сходу

6) Цивілізаційна ідентичність країн регіону (КДС)

7) Цивілізаційна ідентичність країн регіону (ЦСЄ)

8) Етнокультурні особливості регіону (ПЄ)

9) Етнокультурні особливості регіону  (ЦСЄ)

10) Новітня історія Західної цивілізації

11) Нова і новітня історія країн Сходу

12) Регіональна історична урбаністика (ПЄ)

13) Регіональна історична урбаністика (ЦСЄ)

14) Соціальна історія країн регіону (ПЄ)

15) Соціальна історія країн регіону (ЦСЄ)

16) Цивілізаційна ідентичність країн регіону (ПЄ)

17) Цивілізаційна ідентичність країн регіону (ЦСЄ)

18) Історія європейських інтеграційних процесів

19) Історія європейських імперій

20) Етноконфесійна історія Європи

21) Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Джерелознавство

032 історія та археологія (окр "магістр")

21) Експертна аналітика суспільних процесів

22) Історичне регіонознавство

23) Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір

24) Теорія і методологія історичних досліджень

25) Політична історія світу

Факультет у соціальних мережах