Засідання кафедри №3 від 3 жовтня 2018 р.

Протокол засідання кафедри
всесвітньої історії № 3
від 3 жовтня 2018 р.

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри, д.і.н, професор І.В. Срібняк, д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н, професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент В.М. Завадський.

Секретар кафедри: С.М. Голоско.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ


1. Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри.
2. Звіт про закордонне відрядження І.В. Срібняка до Студіумі Східної Європи Варшавського університету з 1.10.2017р. по 30.09.2018р.
3. Затвердження індивідуальних планів аспірантам першого року навчання
4. Затвердження навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
5. Проведення планового інструктажу з питань техніки безпеки

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ


     1. Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри.
СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк ознайомив членів засідання з індивідуальним планом стажування доцента кафедри Завадського Віталія Миколайовича, запропонував скерувати його для проходження стажування у відділ Трансатлантичних досліджень Інституту всесвітньої історії НАН України з 29 жовтня 2018 р. по 29 листопада 2018 р.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати доцента кафедри Завадського Віталія Миколайовича на підвищення кваліфікації (стажування) у відділ Трансатлантичних досліджень Інституту всесвітньої історії НАН України з 29 жовтня 2018 р. по 29 листопада 2018 р. без відриву від основного місця роботи.

     2. Звіт про закордонне відрядження І.В. Срібняка до Студіумі Східної Європи Варшавського університету з 1.10.2017р. по 30.09.2018р.
СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк представив присутнім результати закордонного відрядження до Студіумі Східної Європи Варшавського університету з 1.10.2017р. по 30.09.2018р.
УХВАЛИЛИ: Звіт про закордонне відрядження І.В. Срібняка прийняти до відома.
     3. Затвердження індивідуальних планів аспірантам першого року навчання
СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк запропонував затвердити індивідуальні плани аспірантам першого року навчання – Голоско Світлани Михайлівни, Зайцевої Ольги Вікторівни.
УХВАЛИЛИ: затвердити індивідуальні плани аспірантам першого року навчання – Голоско Світлани Михайлівни, Зайцевої Ольги Вікторівни.
     4. Затвердження навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк висловив пропозицію затвердити навчальні програми з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії»: «Науковий семінар», «Джерела та історіографія всесвітньої історії: Джерелознавство всесвітньої історії нового і новітнього часу», «Джерела та історіографія всесвітньої історії: Практикум з методології історичних джерел», «Джерела та історіографія всесвітньої історії: Історіографія всесвітньої історії», «Джерела та історіографія всесвітньої історії: Науково-документаційні центри української еміграції в Європі та Північній Америці».
УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні програми з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
     5. Проведення планового інструктажу з питань техніки безпеки
СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк озвучив основні положення інструкції з охорони праці №58 та №42. Запропонував зробити відповідний запис у журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома.

 

Завідувач кафедри всесвітньої історії
Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка
доктор історичних наук, професор                         І.В. Срібняк


Секретар кафедри                                                    С.М. Голоско

Факультет у соціальних мережах